PEN PENCERE KAPI TARİHÇESİ.......? DOĞRU İMALAT VE UYGULAMALAR NASIL OLMALIDIR......................?

 

PVC 

NEDİR  ?

 

 

PVC, yaygın deyimi ile 'vinil' (Poli Vinil Klorür) kelimesinin kısaltılmış şeklidir ve petrol (veya doğalgaz) ile tuz'dan oluşan bir polimer türüdür. Bu polimer, çeşitli katkı maddeleri ile harmanlandıktan sonra yüksek sıcaklıklarda şekillendirilerek plastik haline getirilir ve yaygın olarak hemen hemen her alanda kullanılır.

 

 NEDEN PVC  ?
 

 • İyi bir ısı yalıtımına sahip olması nedeni ile ısı kayıplarını engelleyerek yakıttan tasarruf edilmesini sağlar.
 • Klor içermesi nedeni ile, PVC' nin alev alma sıcaklığı yüksektir, alev tutuştuğunda kendiliğinden hemen söner.
 • Alüminyum ve ahşapla karşılaştırıldığında daha hafiftir.
 • Ses yalıtımına sahiptir ve gürültü kirliliğinin önüne geçer.
 • Genel ve çok maksatlı kullanım sağlar.
 • PVC atıklar, kağıt ve cam atıklar gibi toplanıp tekrar değerlendirilebilir.
 • Kolay temizlenir ve az bakım gerektirir.
 • PVC'nin pencere veya kapı imalinde kullanılması ile ahşap ikame edilerek, ağaç kesimi azalır ve ormanların korunması sağlanır.

 

 

 

 

PVC 

ÇEVRE DOSTUMUDUR  ?

PVC'nin, diger plastikler gibi, çevreyi kirlettici ve zarar verdigi öne sürülür. Oysa pvc'nin çevreye olan etkisi, öncelikle "görsel" dir. Yogunlugunun az ve üretilen parçalarin genellikle büyük hacimde olmalari nedeni ile, atiklar içinde diger plastik atiklar gibi, hemen göze çarparlar. Ancak, dikkat edilirse;

 1. PVC ATIKLAR, KAGIT VE CAM ATIKLAR GiBi, TOPLANIP TEKRAR DEGERLENDiRiLEBiLR (VINIL CAM PROFiLi VEYA DiGER PLASTiK MALZEME ÜRETIM HATTINA BELLI ORANLARDA EKLENEREK TEKRAR KULLANILABiLiR, HATTA ELYAF HALiNE GETiRiLEREK TEKSTiL SANAYiiNDE DEGERLENDiRiLEBiLiR,

2. PVC MALZEME ÇEVREYE ZARAR VERMEK BiR YANA, BiR ANLAMDA ÇEVREYi KORUMA GÖREViNi DE ÜSTLENMiSTiR. PVC'NiN PENCERE PROFiLi VEYA KAPI iMALiNDE KULLANILMASI iLE "AHSAP iKAME EDiLMEKTE" AGAÇ KESiMi AZALMAKTA VE ORMANLARiN KORUNMASI SAGLANMAKTADIR. BU AÇIDAN PVC, "ÇEVRE DOSTUDUR", "ÇEVREYi KORUMA GÖREViNi DE ÜSTLENMiSTiR".

3. PENCERE PROFiL VE KAPI ÜRETiMiNDE SIKÇA KULLANILAN MALZEMELER, PVC-ALÜMINYUM VE AHSAP'TIR. YAPILAN BiR ÇALISMA (EMPA. 1991/2), AHSAP VE PVC'DEN YAPILAN PENCERE PROFiLLERiNiN, "15 YILLIK ORTALAMA KULLANIMLARI DiKKATE ALINDIGINDA" , "PVC PENCERELERiN SERT AHSAP OLANDAN %46, YUMUSAK AHSAP OLANDAN % 40 DAHA UCUZ OLDUGU" VE ÇEVRE ETKiLERiNiN BENZER OLDUGU SONUCUNU GÖSTERMISTIR. BU SÜREDE PVC PROFiLLER HIÇ BOYAMA ISTEMEZ IKEN AHSAP MALZEMENIN BIR ÇOK KEZ BOYANMASI GEREKECEKTiR. "ÜRETiMDEN YOK OLANA KADAR YASAM DÖNGÜSÜNÜ VE BU DÖNGÜ SIRASINDA ÇEVRENiN ETKiLENME DERECESiNi DiKKATE ALAN GÜNCEL BiR DEGERLENDiRME SiSTEMi OLAN LCA (LIFE CYCLE ASSESMENT) ANALiZLERi DE, AYNI SONUÇLARI PAYLASMAKTADIR. ALÜMINYUM ÜRETiMiNiN ISE, PVC'DEN YAKLASIK 4 KAT FAZLA ENERJI GEREKTiGi VE BU SEKTÖRÜN ÇEVREYI ÇOK KiRLETTiGi BiLiNMEKTEDiR.

4. PVC, TÜM PLASTIKLERDE OLDUGU GIBI, HAFIFLIK SAGLAMAKTADIR. PVC, AHSAP'TAN ÇOK DAHA HAFIFTIR. ÖTE YANDAN AYNI HACiMDEKi ALÜMINYUM VE PVC BLOKLAR KARSILASTIRILIR iSE, PVC'NIN YAKLASIK iKi KAT DAHA HAFiF OLDUGU GÖRÜLÜR.

5. PVC PENCERE PROFiLLERi KULLANIMININ BiR DiGER ÇEVRE KATKISI, SAGLADIGI iYi iZOLASYON NEDENi iLE YAKITTAN TASARRUF ETTiRMESi VE ÇEVREDE OLUSAN VE HAVA KiRLiLiGiNi ARTTIRICI ETKiSi OLAN KARBON DiOKSiT GiBi ÇESiTLi YAKIT GAZLARININ AZALMASINA YOL AÇMASIDIR. BU KONUDA, AHSAP-ALUMINYUM VE PVC'NIN ISI iLETiM KATSAYILARI KARSILASTIRILIRSA; SIRASI ILE, AHSAP: 8W / M2. K;ALUMINYUM: 5.9 W / M2. K; PVC: <0.8 W / M2. K DEGERLERi iLE, SALT PVC MALZEME KULLANIMI iLE YAKIT MiKTARiNDA. % 30-50 ORANLARINDA DAHA AZ KULLANIM OLACAGI ANLASILIR. KULLANILAN YAKITTAKI AZALMA, AYNI ÖLÇÜDE ÇEVRE KiRLiLiGiNDE AZALMAYA, DAHA AZ ATIK GAZ VE KÜL'E YOL AÇACAK VE EKONOMiK OLARAK DA KAZANIM SAGLAYACAKTIR.
 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

PVC 

NERELERDE KULLANILIR

PVC, ilk kez 1920'li yillarda sentezlenmis ancak 1930'lu yillardan sonra kullanilmaya baslanmis ve kullanimi özellikle ii. Dünya savasi yillarinda artmis; son 20-30 yillik süreçte ise en yaygin kullanilan polimer türlerinden biri olmustur.


Pvc, insaat sektöründen (pencere profili, kapi, panjur, sulama ve pis su borulari, duvar-yer ve çati kaplama malzemesi olarak) ambalaj-paketleme sanayiine (bi-oriente ince shrink film, kapak içi mantari, sise ve torba yapiminda), tiptaki çesitli uygulamalardan (kan torbasi, serum tüpü, ameliyat eldiveni ve kalp kateter'i olarak)elektrik-elektronik malzeme yapimina (yüksek volt izolatorü, optik fiber kilif zarfi olarak), otomotiv alanindaki kullanimlarindan (cam fitili/silecek sistemi, döseme, paspas olarak), çesitli diger tüketim esyasinin üretimine (oyuncak, çesitli sportif malzeme, musamba, suni deri ve ayakkabi; ve hatta kredi kartlarinin yapimina) kadar, kisaca hayatimizin hemen her alaninda yaygin olarak kullanilmaktadir.

 

 

 

 

PVC

KANSER YAPAR MI?


                 Bu konuda (1) VC monomeri ve (2) kullanılan katkı rnaddeleri olarak iki farklı konuda bilgi aktarımı gerekmektedir.(1) VC Monomeri: PVC, petrol ve tuz'dan ilk aşamada üretilen Vinil Klorür (kısaca VC) monomerinin tam polimerleştirilmesi ile elde edilir. Yaklaşık 20 senedir, belli doz'un üzerinde doğrudan VC alımının karaciğerler'de" odaklanan özel bir kanser türüne yol açtığı bilinmektedir.

               Bu nedenle de, VC üretilen fabrikalarda gaz ortamında 2 ppm (milyonda iki kısım)' dan fazla VC bulunmasına izin verilmez. Bu miktar, son yıllarda, emniyet olarak 1 ppm değerine indirilmiştir. Yine de eklemek gerekir ki, günümüzün gelişen teknolojileri sonucu tüm dünyadaki mevcut PVC fabrikaları, kontrollü kapalı sistemlerde çalışır, gelişmiş ölçüm sistemleri ile devamlı izlenir ve VC ile dış ortamın hiç bir şekilde teması veya sızma olması, söz konusu değildir.

                Nitekim,  Dünya Saglık Örgütünün raporlarına göre, 1978 yılından itibaren hiçbir ülkede VC'ye bağlı herhangi bir sağlık sorununa rastlanmamıştır. Ancak, bir hususa da dikkat çekmek gerekir: eğer VC'den PVC üretilirken polimerleşme dikkatli yapılmaz ise, bir miktar VC; üretilen polimer PVC'nin içinde kalabilir.

                Haklı olarak kamu oyunda tedirginlik yaratan hususların başında PVC içinde kalabilen VC gelmektedir. Ancak günümüzde, itina ile uygulanan polimerleşme sonrasında elde edilen ürün olan PVC'ye yine de buhar-vakum uygulanmakta ve olabilecek tüm riskler giderilmektedir. Bu proseslerden geçmiş olan PVC, VC açısından herhangi bir sağlık sorunu yaratmıyacaktır.

                 Günümüz profil üreticilerinin yine de kullandıkları PVC'nin içindeki VC miktarlarını düzenli olarak izlemeleri gerekmektedir. (2) Katkı Maddeleri: PVC'nin, örneğin profil olarak işlenmesi öncesi, dayanıklılığı arttırmak amacı ile "darbe arttırıcı, impact modifier", ısı ve ışık dayanımını yükseltmek amacı ile bazı (genellikle Baryum, Kadmiyum, Kalay ve Kurşun esaslı olan bazı ağır metal tuzları) "stabilizörler ve pigmentler" (genellikle Titanyum esaslı); aynca "çeşitli dolgu maddeleri" (örneğin, stearik asitle kaplanmış kalsiyum karbonat) ile işleme akmayı kolaylaştıran katkılar ve kaydırıcılar kullanılır.

                  PVC profil yüzeyine herhangi bir özel işlem uygulanmaz; ancak özel yüzey renkleri (örneğin ahşap rengi) elde edilmek istendiğinde bazı akrilik tabakalar yüzeye özel bir işlemle eklenir. Bilindiği gibi, kurşun türünden ağır metaller ve tuzları, vücutta biriktirdikleri sürece tehlikelidir. Belirtilen katkı maddelerinden özellikle zehirli olarak dikkati çeken kurşunlu bileşiklerle ilgili olarak, bunların 1970'1i yıllardan beri profil imalinde kullanıldığı ve günümüze kadar herhangi bir etkilemenin rapor edilmediği bilinmektedir.

                 Tersine, kurşun bileşiklerinden belli oranlara kadar katılarak üretilmiş PVC boruların, içme suyu şebekelerinde dahi kullanımına izin verilmektedir. Kanserojen etkisi bilinen Kadmiyum katkılı PVC'lerin, özellikle PVC uygulamaları konusunda aşırı hassas olan AT ülkelerinde, pencere profili olarak kullanıldığı bilinmektedir. Amerikan ilaç Birliği (FDA) tarafından toksit olmadıkları ve profillerin dış etkilere olan dayanımını arttırdığı bilinen kalaylı ve çinko'lu katkılar da önerilmektedir. Kısaca, PVC'de kullanılan tüm bu katkıların, kullanılan sınırları için, insan sağlığına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

PVC 

PENCERELERİN

TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR  ?

PVC pencerelerinin montajından sonra varsa sıva ve badana tadilatları yapılır.Koruyucu bandı çıkartılır bandın uzun süre sıcağa ve güneş ışığına maruz kalması profil yüzeyine kaynamasına neden olacağından çıkartılmasını güçleştirir.Bunu önlemek için bantları serin havada çıkartmak gerekir.

Aksi halde 55ºC ye kadar ısıtılmış ince bir yağın bant yüzeyine sürülerek 4-5 saat bekletilip sonra çıkartılması daha uygun olur.

Profillere yapışmış boya, harç gibi maddeler hemen ama kazınmadan özenle temizlenmelidir.

Temizlerken kullanılan deterjanların aşırı partiküllü olmamasına dikkat edilmeli, sıvı veya krem olanlar tercih edilmelidir. Metal donanımlı su veya sabunla temasından kaçınılmalıdır.

PVC sistemleri çözücü veya ağartıcılarla temizlenmemelidir.

Yapı elemanları yüzeyindeki terlemeyi önlemek için;

 1. İçerdeki ısı 20-22ºC dolaylarında olmalıdır.
 2. Yapının banyo-WC gibi yoğun su kullanılan bölümleri Pencere ile havalandırılmalıdır.
 3. Yemek pişirilirken açığa çıkan su buharı ocak üstü aspiratörlerle giderilmelidir.
 4. Günde en az 4-5 defa havalandırılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

S  7000  SERİSİ


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

SİNEKLİK  SİSTEMLERİ

 


 

 

 

  

 


 

 

 

PANJUR  SİSTEMLERİ