PERDE TARİHÇESİ......? ÇEŞİTLERİ NELERDİR......? DOĞRU UYGULAMALAR NASIL OLMALIDIR.........?

 

PERDENİN 

TARİHÇESİ

 

                       Perdenin evlerde ve çevremizde, bugün kullandığımız biçime yakın kullanımları çok uzun zaman önceye, hatta tarih öncesi dönemlere kadar dayanıyor. İlkel dönemlerde mağaralarda yaşayan insanların, mağaraların kapılarını örtmekte kullandıkları postlardan başlayan perdenin öyküsü, yerleşik toplumlarda halı, kilim, daha sonrasında değerli kumaşları dokumaya başlamasıyla gelişmiştir. İnsanlık tarihinde, mekanlarda içerisi ve dışarısı arasında tek bağlantı uzun zaman sadece kapılar olmuş. Bu yüzden perdeyle ilgili bildiğimiz kavramların çoğu pencere değil, kapılarda kullanılan perdelerden geliyor 

                      Mezopotamya’da gelişen kumaşçılık ve dokuma teknikleri, bugün pek çok dile tekstil terimi olarak yerleşmiş kelimeleri doğurmuş. Arapça “makrame” kelimesi birçok dilde kullanılır. Muslin ve damasko (damas/Şam işi) gibi kelimeler yapıldıkları yerlerden, yani Musul ve Şam’dan gelir.

                     Eski Mısır’da perde kullanımı yaygınmış. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, üzeri baskı resimli keten kumaşlardan, tapınak ve iç mekanların dekorasyonlarında yararlanılmış. Tarihsel kaynaklara göre pencere perdesi ilk kez Latinler tarafından kullanılmış. Ancak Ortaçağ’da dahil olmak üzere tüm bu süreçte pencereler, çok küçük boyutlarda tasarlanmış ve genellikle tahta kepenklerle kapatılmış.

                    Günümüzde kullanılan vual sözcüğü, büyük tören alanlarında gösteri izlemeye gelen Romanlıların güneşten korunmak için kullandıkları “velum” adlı perde sisteminden geliyor. 6’ncı yüzyıldan itibaren Bizans ve ona bağlı eyaletlerde ipek üretimi oldukça büyük boyutlara varmış.

                    Bizans ipek dokumaları İstanbul ve Korint’te bulunan tezgahlarda dokutulup kullanılırdı. Bu dönemde son derce renkli, desen ve kompozisyon açısından zengin kumaşlar üretilmiş. Bu süreçte perde anlayışında bugünde kullandığımız stor perdenin temelleri atılmış. 

                   Elbette sadece dekoratif amaçla değil; aynı zamanda mekanların ısı düzenini sağlamak içinde kullanılıyordu. Ortaçağ’ın tekinsiz ortamında, pencereler tahta kepenkler, yağlı ve mumlu kağıtlarla kapatılıyordu. Böylece güvenli bir ortam oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu dönemlerde sadece soyluların evlerinde, yünlü dokumadan yapılmış perdeler kullanılmış. Ayrıca, ilk kez yataklarda da perde kullanımı ortaçağda ortaya çıkmış. Lucca ve Venedik’te kaliteli ipekler üretilmiş; 14’üncü yüzyılda Genova Floransa ve Milano’da gösterişli kadifeler yapılmış ve dönemin perde kumaşlarında gündelik olaylar veya efsaneler resmedilmiş. 

 

             Rönesans döneminde perdelerde zengin işlemeler göze çarpar. Tekstil ürünleri evin her köşesinde bulunurmuş. O zamanlar perdeler sadece işlevsel değil, aynı zamanda dekoratif birer öğe haline gelmişti. Döküm ve kıvrımlarıyla odaların genel dekorasyonuna eşlik ediyorlardı. 16’ncı yüzyılda İtalyan ve Fransız dekoratörler zarif desenli, zengin bordürlü, parçalı ve kısa perdeleri tercih etmişler. Renk olarak genellikle turuncu, kahverengi ve koyu yeşilin hakimiyeti söz konusuymuş.

                  Barok dönemde iç dekorasyon açısından önemli değişimler olmuştur. Yeni bir uyumla birlikte, yeni mobilya tasarımları ve simetri ön plana çıkmış. 17’nci yüzyılda Fransız ve İtalyan tarzında kabartmalı, ikili perdeler kullanılmış. Bunlar dar bir kornişe halkalarla asılmış, ipek, tafta ve ketenlerden oluşuyormuş. Kornişin bu dönemde kullanımı artmış; Fransızlar madeni korniş, püskül ve kaliteli kadife perdeler üretmişler. 17 ve 18’inci yüzyıllarda gösteriş ön plandaymış. En basit hazırlanan modellerde bile zengin malzemeler kullanılmış.

                  18’inci yüzyılın ortalarında Barok stiline karşı olarak, Paris’ten tüm Avrupa’ya yayılan Rokoko dönemi başlar. Bu stilde de çeşitlilik, şıklık, uyum ve fantezi ön plandadır. Bu dönem içinde kumaş çeşitleri artmış, ayrıca Hindistan’dan da kumaşlar getirilmiş.

             Perdelerde genellikle parlak sarı ve gümüş renkleri ağırlıkta... 18’inci yüzyılın sonralarında ortaya çıkan Neo-klasik dönemde, Robert Adam’ın dekorasyon konusundaki düşünceleri yaygınlık kazanmış. En çok beğenilen kumaş türleri arasında brokarlar, renkli ipekler, nakışlı satenler, kadifeler, yünlü kumaşlar, tafta, tül ve muslinler yer alıyor. Perdeler ise genellikle yumuşak ve açık renkli bir havada 

                   Fransız İhtilali’nden sonra Paris’te ortaya çıkan “İmparatorluk” stilinin en önemli özelliği, yere kadar uzanan perdelerdi. Büyük pencerelerde kullanılan süslü, işlemeli ve drapeli perdeler “demode” tercih edilmiş. En çok kullanılan motifler arılar, yıldızlar, güller ve rozetler olmuş.

              19’uncu yüzyılda perde konusunda ortaya atılan fikirler bugün bile perde tasarımcılarını etkilemektedir. Aynı yüzyılda Victoria Dönemi ortaya çıkmış; insanlar bu dönemde soyluluğa büyük önem vermişler. Perde tasarımlarında da 1800’lü yıllardaki sadelik, yerini ihtişama bırakmış.

                   Bu yüzden tarzlarda karmaşıklık ortaya çıkmış. Perdelerde derin saçaklar ve işlemeler kullanılmış. Kalın ve sık dokuma kumaşlardan yapılan perdeler ve pencerelerde stor kullanıldığı için odalar kasvetli bir atmosferdeymiş. Renk olarak özellikle kırmızı, bu döneme damgasını vurmuş. 

                 Ülkemizde perdenin gelişim sürecine baktığımızda, Batılaşma dönemine kadar, perde tasarımlarında evrensel çizgilerden yararlanıldığı gibi kültürümüzün etkilerini de görmekteyiz. 16’ncı yüzyılda I. Selim döneminde, sarayda dekoratif amaçlı pencere perdeleri kullanılmış. Bu perdeler iki kanatlı ve zengin drapelere sahipmiş

        . Ayrıca, bu dönemde kullanılan perdeler kumaş işleme sanatımızın en güzel örneklerindendir. 16 ve 17’nci yüzyıllarda Bursa’da üretilen ipek kumaşlarda, Osmanlı saray kumaş sanatı en parlak dönemlerini yaşamış. 17’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren kumaşlarda ve perdelerde Batı etkileri yoğunluk kazanmış. “Avrupa kumaşlar”ın iç piyasayı ele geçirmeye başlamasıyla, kumaş sanatı ve perdecilik gerilemeye başlamış. 18’inci yüzyılın sonralarına doğru Türk perdeciliğinde ‘Türk Rokokosu’ ve “Empire” üslupları yaygınlaşmış. 1843 yılında ipekli kumaş üretmek için Hereke’de bir fabrika kurulmuş ve saray iç mekanlarındaki dekoratif, kaliteli perdelik kumaşların üretimi buradan yapılmaya başlanmış. Bu fabrikadan çıkan kumaşlar günümüzde Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları’nda bulunur. Desenlerde Batı etkisiyle iri çiçekler, kıvrımlı yapraklar ve stilize formlar göze çarpar.  

 PERDE

SÖZLÜK  ANLAMI

NEDİR

                              Görüşü, ışığı engellemek ya da bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey. İki yeri birbirinden ayıran bölme. Doğruyu görmeye engel olan şey. Katarakt, aksu, akbasma. Bir sahne yapıtının büyük bölümlerinin her biri. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık ya da incelik derecesi. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer. (Ses için) Pes perde. Parmakları birbirine bitiştiren zar 

Stor Perde

Motorlu Stor Perdeler, Zincirli Kumandalı Stor Perdeler, Yaylı Mekanik Stor Perdeler

                            Stor perde İskandinavya ülkelerinden bize hediye edilmiş perde sistemidir. Savaş yıllarında dünyada birçok ülkede karartma amaçlı kullanılmış ve sistem modernize edilerek günümüzde de çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

                          Çağdaş, modern mekanların vazgeçilmez dekorasyon unsuru olarak yaşamımızda yerini almıştır. Stor perdeyi kullanarak rahat, sakin yaşanılır ortamlar yaratırsınız. Artık klasik perdenin yanında modern yapısıyla adapte olmuştur. Metrelerce kumaş kullanarak artık kumaşlara çok para verme devri kapandı. Stor perdeyle yalnız kapatmak istediğiniz yer kadar kumaş kullanarak ekonomik, şık ve pratik kullanımıyla ferah ortamlar yaratırsınız

                          Stor perde, kullanımı ve tamiri en kolay mekanizmalı perdedir. Ortalama ömrü 3 yıldır. Temiz - Tozsuz mekanlarda ve amacına uygun kullanımda bu ömür 5-10 yıla kadar çıkabilir. Her ne Kadar büro / ofis perdesi olarak bilinsede, evlerde de rahatlıkla kullanılabilir. Oldukça fazla renk ve kumaş seçeneği vardır. Stor perde kumaşları ham kumaş değildir. Üzerinde bayanların işleme ve dantellerinde kullandığı, sertleştirici madde olan kola nın sanayi tipi olan, apre vardır. Apre işleminde kumaş, pvc akrilik bir maddeyle kaplanır. Bu sertleştirme işleminin yapılmasının sebebi, kumaş boruya sarılırken, sağa - sola yalpalamamasını sağlamasıdır.

 

                         Stor perdeler, büyük yapı marketlerde standart ölçülerde satılabilir. Ancak ülkemizde belirli bir pencere standardı olmadığından dolayı, bu ölçülerin büyük bir bölümü pencerelere uygun değildir. Bu imalat biçimi, ancak pencere standartlarına uygun olan ülkeler için geçerlidir. Ayrıca sadece bu standartlara uygunluk da yeterli değildir. Bu tarz standartları yakalamış ülkelerin bir çoğunda, insanların evlerinde ve villalarında atölyeleri vardır. Ve yine, ufak tamirat ve kesim işlerinde pratik becerileri gelişmiştir.

İŞLEMELİ STOR PERDE DESENLİ STOR PERDE ETEK OYMALI STOR PERDE

Stor perdeler, farklı nitelikte kumaşlardan yapılabilir, ışık geçirmeyen karartma kumaştan, transparan tül, güneşi filtre eden screen kumaşlardan, polyester, pamuk, akrilik, alüminyum folyolu hijyen, kir tutmayan yıkaması kolay kumaşlardan olduğu gibi hasırdan rulo biçiminde olanı da vardır. Genellikle ihtiyaca yönelik kumaş seçenekleri tercih edildiği gibi mimari, dekorasyon amaçlı uygulamalarda vazgeçilmez bir malzeme olup kullanıldığı mekanlara çok farklılık katan bir perde türüdür. Stor perde alırken kesinlikle amacınıza uygun olan kumaşları özellikle tercih etmelisiniz. Stor perdelerde mekanizma sistemi olarak yaylı manuel, zincirli mekanik sistem, uzaktan kumandalı sistemler uygulanabilmektedir.

SUN SCREEN PERDE TAŞLI BONCUKLU STOR PERDE DANTELLİ STOR PERDE

                              Stor perdeler fantazi çeşitleriyle de ayrıca gruplara ayrılır. Stor perdelerin ev ortamlarına uyarlanmasında bir takım el işi uygulamaları stor eteğinde bazı hareketler ve stor perdeye farklı ruh katan çalışmalar vardır. Bunlar, etek oymalı sutaşı uygulaması yani stor perde eteğinde farklı kesim şekilleri uygulaması, rustik sistemi, stor perde eteğine ahşap veya metal bir rustik çubuğun geçirilerek uygulanması, ayrıca el işi göznuru bir uygulama olan beyaz iş uygulaması, 30 farklı motifle, geleneksel yüzde yüz TÜRK motifleri stor perdelerin eteğinde başka bir hayat bulmuş ve uygulandığı mekanlara daha fazla değer katmıştır, ilave olarak stor perde eteklerinde el örgüsü dantel, saçak, ponpon, boncuk ve taş uygulamaları ev ortamlarında kullanılmasına çok fazla olanak sağlamıştır.
 
                                 Stor perdeyi iş yerlerinde yine özelliklerine göre kumaşlar kullanarak uygulayabiliriz. Mesela brifing salonları, dia veya slayt gösterimi yapılabilecek yerler, kısacası ışıksız ortam istendiğinde karartma kumaş kullanarak amacınıza erişirsiniz. Stor perdeyi ofis ortamında gün ışığını yeterince alarak kullanmak istediğimizde, güneşi filtre eden sun screen, hellio screen yanmaz ve alev almaz, ultraviyole ışın önleyici transparan kumaşlar kullanarak dışarıyı rahatlıkla görebiliriz ve dışarıdan görünmeyiz, aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarını keserek ışığı alabiliriz.
 
                                  Stor perdeyi normal bir perde gibi kullanmak istediğimizde normal düz kumaş seçeneği ile hem ekonomik hem de pratik çözüm elde ederiz.
 
                          Stor perdeler bilinçli bir kullanımla uzun yıllar size hizmet eder. Dilediğinizde kumaş yenilemesi yaparak mekanizma sistemine ayrıca para ödemezsiniz. Mekanik aksamı kolaylıkla arıza yapmaz. Değişme olanağı vardır. Temizliği kolaydır, 30 dereceyi geçmeyen sıcaklıktaki su ile düz bir zeminde yumuşak sabun kullanarak sünger yardımı ile temizlenebilir. Bu temizleme talimatı tamamen İSVEÇ ALMEDAHLS kumaş üretici firmanın biz üreticilere kataloglarıyla birlikte ulaştırdığı temizleme talimatından alınmıştır. 
 
 
ZEBRA  PERDE

 

 

 

 

 

 

 

 

İPLİ  PERDE

 

 

 

 

 


 

 

GENİŞ  BEZ  STOR  PERDE

 

 

YATAY  STOR  PERDE

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

DİKEY  STOR  PEREDE

 

 

 

 

 

PLASTİK  VEYA  ALÜMİNYUM  JALUJİ  PERDE

 

 

 

HASIR  STOR  PERDE

 

 

 

KLASİK  PERDELER