MANTOLAMA NEDİR...........? DOĞRU UYGULAMALAR NASIL OLMALIDIR........?

 

MANTOLAMA  

   NEDİR     

  NEDEN  

             GEREKLİDİR...?                

Dıştan ısı yalıtımı veya sektörde daha yaygın olarak bilinen adı ile Mantolama basit olarak,

dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerdeki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması,

ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı yalıtımı, herhangi bir ısı köprüsü oluşmayacak şekilde ,

gerekli ısı izolasyon katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeylerine yapılan ısı izolasyonudur.

Mantolama; sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı çıkması anlamında değildir.

Aynı zamanda yaz aylarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımların ısı kaybını azaltır.

Mantolama dediğimiz sistem günümüzün en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama iyi olan bir yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ve ısıtma ve soğutma sistemlerinizden

kaynaklanan giderlerin daha ekonomik rakamlara indirilmesine de yarar.

Aynı zamanda bir diğer yönden de bakarsak daha az yakıt kullanılması hava kirliligini önler.

Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağından binaların ömrü uzar.

Mantolama Hakkında; İnsanlar konforlu ve ekonomik yaşama ihtiyacını her geçen zaman diliminde artarak hissetmişlerdir.

Bu gelişmeler doğrultusunda da karşılaştıkları problemlere çözümler aramışlardır. Yapılarda ısı yalıtım bu çözümlerin başında gelmektedir.

Mantolama

malzemeleri ile ilgili bir çok çalışma 20. yüzyılın ilk yarısında yapılmış ama geliştirilen bu malzemeler yaşanılan petrol krizinin ardından kullanılmaya başlanmıştır.

Yaşanan ekonomik zorluklar artık hayatımızın her alanında tasarruf yapmamızı gerektirdiği gibi enerji kaynaklarımızın azlığı ve çevre kirliliği de yaşamlarımızı ciddi olarak etkilemektedir.

Bu nedenle mantolama bugünün ve geleceğin vazgeçilmezidir.
 

Tanım :

Farklı iki ortam ve sıcaklıktaki ısı transferini engellemek amaçlı yapılan işleme mantolama denir.

Bu ısı transferini azaltmayı sağlayan malzemelere ısı yalıtım malzemesi adı verilir. Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği (λ) ısı iletim katsayısıdır.

Isı iletim katsayısı yükseldikçe malzemenin ısı yalıtım özelliği azalır.

IS0 ve CENN Standardına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK degerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak kabul edilir.

Mantolama adı verilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.

Ülkemize maalesef gecikmeli gelen bu tasarruf sistemi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dışarıdan enerji alan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız.

Yerküre üzerindeki kaynakların hızla tüketildiği düşünüldüğünde tasarruf tedbirlerimizi almak için daha fazla gecikmememiz gerekliliği açıkça görülmektedir

Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji, dış cephe mantolama tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir.

Eğer binalarımızın temel ve çatılarında da mantolama yapılmışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır.

Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli katkılar saglayacağı unutulmamalıdır.

Binalarımızda en önemli ısı kayıpları kolon ve kirişlerden kaynaklanmaktadır.

Bu sebep ile iç duvarlarda yapılacak Mantolama tatbikatları asla sonsuz ömürlü olamayacaktır, dış cephede ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra

Mantolama sistemlerinde tatmin edici sonuç alınamaz. Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.

Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır.

Dogru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile kaplanan bir binanin korozyon problemini bir daha yasamayacağını,

yaşının sabitleneceğini ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet verebileceğini unutmamamız gerekmektedir. 

Yapılarda mantolama uygulaması ısınma için kullanılan enerjiden tasarruf edilerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre için doğrudan bir kazanç sağlar. 

Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır.

Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur.

Dış cephe mantolama için teknik verilere uygun olan ve olmayan çok çesitli ürünleri bulmanız mümkün.

Mantolama uygulamasından maksimum derecede fayda sağlamak için ürün kalitesi teknik değerleri üstün malzemelere ek olarak Uugulamanın da hassas yapılması gerekmektedir.

Ürün ve uygulamanın birleşmesi sonucunda Mantolama tam performans ile çalışacak size konforlu ve sağlıklı bir mekan oluşturacaktır.

Bu çözümde kullanılan bileşenler doğru nitelikte seçilmiş ısı yalıtım levhaları,

levhaların yüzeye ankrajlanmasını sağlayan özel dübeller, yine levhaların yüzeye yapışmasını sağlayıcı özel yapıştırma harcı ve mantolamaya özel sıva harcı,

sıva aderansini arttıran sıva filesi, boşluklarda kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum profillerden oluşmaktadır.

Ülkemizde dış cephe mantolama ile enerji tasarrufunun yaygınlaştırılmasına yönelik

TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar ile TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı,

Nisan 1998’de revize edilmiş ve Haziran 2000’den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir.

Mantolama uygulama zorunluluğu, belediyelerin ilgili bölümleri ve yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir.MANTOLAMA NE KADAR SÜREDE YAPILIR?

Binalarda yapılacak olan dış cephe ısı yalıtımı uygulamaları için gereken süre;

yapının ihtiyaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygulamasında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili olarak belirlenir.

Genel olarak mantolama, orta büyüklükteki bir bina için 1-4 haftalık zaman zarflarında tamamlanır. Tabii ki hava koşulları bu süreyi olumlu veya olumsuz etkilemektedir.MANTOLAMA UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR?

 

 

1 ) -

Dış cephe mantolama (mantolama) yapılmasıyla, binadan dışarıya çıkan ısı kaybı; yalıtımsız duruma göre azalır.

Dolayısıyla ısınabilmek için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur.

Bu azalma miktarı, yapınızın bulundugu bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. Bu degişim oranı %50 - %70 arasındadir. Örnegin; Kış aylarında,

Dış cephe ısı yalıtımı olmayan yapınızı ısıtabilmek için 100 birim yakıt tüketiyorsanız, yapınıza yalıtım yaparak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime kadar düşürebilirsiniz.

2 ) -

Mantolama (dış cephe ısı yalıtımı) yapılmış yapıların, duvarlarının iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ayrıca sıva ve boya kabarmaları oluşmaz.

3 ) -

Yasam alanlarınızda sıcak ve soğuk hava farklılıkları oluşmayacağından, sağlıklı bir ev ortamı oluşur.

4 ) -

Isı yalıtımlı duvarların içinde, difüzyon sonucu yoğusma olmayacağından, duvardaki malzemeler korozyona uğramaz. (bina demir ve çelikleri paslanıp incelmez.)

5 ) -

Mantolama (dış cephe ısı yalıtımı) uygulanmış binalarda, yakıt tüketimi daha az olduğundan hava kirliliğine neden olmaz. 

 

YENİ BİNALARDA MANTOLAMA

Yapım aşamasında gerekli detaylar önceden dikkate alındığı sürece yeni binalarda ısı yalıtım sistemi uygulamaları eski binalara nazaran tatbikatlar daha kolay yapılabilecektir.

Karotlar yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken mantolama payının bırakılmasına dikkat edilmelidir,

çatı parapetlerinin ve gizli derelerinin günümüzün yüksek kaliteli malzeleriyle izole edilmesi ve pencere denizliklerinde yine mantolama payının ve düşünülüyorsa

dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınmasi sistem uygulamaları yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok problemi ortadan kaldıracaktır.

Yeni binalarda mantolama altına kaba sıva yapılması teknik olarak bir mecburiyet olmamakla

beraber sistem uygulamalarının daha problemsız uygulanabilmesi için fayda sağlanacaktır.

 

ESKİ BİNALARDA MANTOLAMA

Oturulan binalarda yapılan ısı yalıtım sistemi uygulamaları yeni binalara nazaran daha zordur bunun sebebi özellikle denizlik altlarında, parapet kenarlarında,

yağmur suyu giderlerinde, balkon kapılarında yaşanması muhtemel sorunların yoğunluğundandır

1) PENCERE DENİZLİK ALTLARI:

Mantolama uygulamalarında ısı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla beraber çoğu

binada mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve bu şekilde yapılan uygulamalarda önlem alınmaz

ise yağmur sularını pencere merkezlerinden cepheye akması ve kirliliğe sebep olması kaçınılmaz sondur.

Söz konusu problemi ortadan kaldırmak için eski binalarda mantolama sonrası denizlik altlarını pvc veya aliminyum damlalık profili konması tartışmasız bir mecburiyettir.

2) PARAPET KENARLARI:

Ülkemizdeki eski binalarda maalesef çatı parapetlerini gerekli izoleleri yapılamamıştır.

Çatı derelerindeki mevcut problemleri öncelikle olarak çözünmedikten sonra yapılan mantolama tatbikatlari için ileri dönemde tehlike arz etmektedir.

3) YAĞMUR GİDERLERİ:

Mevcut yağmur su giderleri mantolama yapılırken kesinlikle duvarda sabit bırakılmamalıdır.

Isı yalıtım levhalarının arasında kalacak gider borulari ısı köprüsü oluşturabileceği gibi ilerleyen dönemlerde onarım istemesi dahilinde mantolama ya da zarar verecektir.

Bu vesile ile uygulamalar sırasında giderlerin tamamı sökülmeli çıkış ve iniş noktalarında gerekli dirsek parçaları kullanılarak mutlaka mantolama tatbikatlarının dış yüzeyine alınmalıdır.

4) BALKON KAPILARI:

Balkon iç duvarlarının sistem uygulaması yapılırken dışa ve duvara doğru açılan kenar balkon kapıları gerekli mesafeye sahip değilse

sı yalıtım levhaları ile dar bir açıda çarpışacak ve kapının kullanılabilirliği önemli ölçüde sekteğe uğrayacaktır.

Bu sebeple balkon iç duvarlarında gerekli görünen yerlerde ince ısı yalıtım levhaları kullanma mecburiyeti olabilir.

 

MANTOLAMAMI NASIL KORUYABİLİRİM?

Yapılarınızda ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlamak ve binanızın tamamen koruma altına almak amacı ile yaptırmış olduğunuz mantolamanın

sorunsuz bir şekilde sizlere hizmet verebilmesi için dikkate alınması gereken konular asağıdadır.

Eski binalarda mantolama tatbikatları öncesinde klimaların ,antenlerin, tabelaların, çamaşır demirlerinin tümünün sökülmesi gerekmektedir.

Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmadan cephenin tamamının ısı yalıtım levhaları ile kapanması olduğu için söz konusu unsurların

mantolama sonrası cepheye monte edilmemesi çok daha sağlıklı bir karar olacaktır.

Yine eski binalarda daire doğramalarının değiştirilmesi düşünülüyorsa mantolama öncesi bu değişikliğinde yapılması da sistemin zarar görmemesi adına önemli katkı sağlayacaktır.

Bazı binalarda zemin katlar araç otoparkına cephelidir.

Bu tip durumlarda cephe duvarının önüne çiçeklik, çit veya araçlar için lastik bar demirlerinin konması istenmeyen kaza risklerini ortadan kaldıracaktır.

Bina yönetimlerinin mantolama sonrası kat malikleriyle beraber ortak karar alarak ilerleyen dönemlerde de dis cephe ısı yalıtım sistemlerine özel

yönetim tedbirleri alınması herkesin ortak çıkarına olacaktır.

Tüm bu tedbirlere rağmen onarım isteyen bir durum söz konusu olduğunda binanızın uygulamalarını yapan firmayla görüşüp yardım talep etmeniz doğru bir seçim olacaktır.

Yapınızın ömrü ve sizin yaşam alanınızın sağlığı açısından günümüz

yapı sektörünün en geçerli çözümü olan mantolamanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmanız yine sizin elinizdedir.

Mantolama tatbikatlarında ödediğiniz maddi bedel kendini enerji giderlerindeki tasarruftan dolayı kısa sürede amorte edeceği gibi korunmasına

özen gösterilen bir ısı yalıtım sisteminin bir daha cephede asla

masraf kapısı olmayacağını ve sadece uzun sürede yeniden renklendirmek için boyanmasi gerektiğini unutmamız gerekmektedir

 

 

MANTOLAMA  UYGULAMASI  

7  

AŞAMADA  GERÇEKLEŞTİRİLİR 

 

1- Mantolama Yapılacak Yüzeyi Hazırlama

Yüzeyde toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenir ayrıca dökülme ve kabarma olan bölgeler

güzelce fıçalanarak temizlenir.Isı yalıtımı mantolama levhalarının

yapışacağı yüzey düzgün ve temiz olmalıdır.

2- Su Basman Profillerinin Yerleştirilmesi

Su basman profilleri mantolamada kullanılmak istenen levhaların enine

(kalınlığına)

göre belirlenir ve yerleştirilir.

3- Isı Yalıtım Levharının Yapıştırılması

Isı yalıtım levhalarını yapıştırılacağımız yüzeye tamamını kaplayacak şekilde yapıştırıcı sürdükten

sonra iyi yapışması için bu yüzey taraklı mala ile taranır.

Yapıştırma harcı uygulanmış levhalar, levhalar arasında boşluk kalmamasına dikkat ederek duvara yapıştırılır.

4- Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

Yapıştırma işleminden sonra ısı yalıtım levhalarının performansını ve sürekliliğini uzun ömürlü

bir şekilde sürdürmesi için ısı yalıtım levhalarını dübellenir.

5- Köşe Profillerinin Yerleştirilmesi

Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini

önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak köşe profilleri yerleştirilir.

Dilatasyon,damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılır.

6- Sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

Isı yalıtım levhalarının üzerine ilk kat sıva atılır.İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir.

Sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır.

7- Boyama

Boyama işlemine geçildiğinde direk dış cephe boyası uygulayabilir veya sıva

üzerindeki hataları örtmek için mineral sıvı uygulanıp üzerine dış cephe boyası uygulayabiliriz.

Desenli (grenli ) dış cephe boyaları ile de sıva hatalarını örtmekte kullanılabilir.

 

MANTOLAMA

Binamızın dışından

Expanded polistren veya extude polistren levhalar VE  Taşyünü  Levhalar  ile mantolama yapılarak kaplama yapılmasıdır.

Bu malzemelerin ısı iletkenliği düşük olduğu için mantolama yolu ile binanın dışı bu malzemeler ile kaplandığında içerdeki ısıyı içeride tutmuş oluruz.

Diğer iki yöntem ise ısı yalıtımlı sıvaların kullanılması bu daha çok yeni inşaatlarda müteahhitler kullanıyor.

Bu yöntemde kaba sıvayı bitirdiğinizde mantolmanızda bitmiş oluyor.

Üçüncü bir dış cephe mantolama yöntemi ise ısı yalıtımı yapılamayacak binalarda ısı yalıtım boyalarının kullanılmasıdır.

 


1. Eps (Beyaz& Siyah renkli ısı yalıtım levhası)
2. Xps (Renkli ısı yalıtım levhası)
3. Taşyünü ( Kahverengi ısı yalıtım levhası)

 

MANTOLAMADA

cephe giydirmede polistren levhalar kullanılmaktadır. 

Bunlardan biri olarak kısaca

XPS adlandırılan Ekstrude Polistiren Isı Yalıtım Levhaları

diğeri ise

EPS olarak bilinen genleştirilmiş polistiren sert köpükden elde edilen Expanded Polistiren Levhalardır.

Mantolamada kullanılan bu polistren levahlar XPS ve EPS‘nin birbirlerine göre avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.

Her ikisininde üretiminde kullanılan ana malzeme polistroldür.

EPS ( Expanded Polistiren ) Levhalarda şişirme gazı olarak pentan gazı kullanılır.

XPS ( Ekstrude Polistiren ) de HFCL gazı kullanılır. Pentanın hava ile yer değiştirme hızı fazladır.

HFCL çevreye karşı zararlı olduğundan bazı ülkelerde kullanımı yasaktır.

Bu nedenle üreticiler XPS üretiminde karbondioksit ile şişirme yolunu seçmektedirler.

Her iki malzeme de 85ºC sıcaklıktan sonra deforme olurlar.

XPS tamamen kapalı hücre yapısına sahip olduğu için su emme ve buhar difüzyon direnci yüksek bir malzemedir.

EPS esnek olan yapısı ile daha fazla nefes alma yeteneğine sahip bir malzemedir.

Yapı dışında ugulanacak malzemenin en az 16 dansite olması gerekir. 18 dansite malzeme güvenlidir.

Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olan EPS,

aynı performansı, ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ekonomik olarak sağlayan tek bir malzemedir.

XPS üretim şartları gereği 23 dansitenin altında üretilmez. EPS daha ucuz bir malzemedir.

Bütün bunların yanında eğer EPS üretilir iken karbon takviyesi yapılır ise şartlar EPS lehine değişmektedir.

Bir başka deyişle karbon emdirilmiş 4 cm kalınlıktaki EPS levha, 5cm kalınlıktaki normal EPS ve XPS e denk gelmektedir.

Şahsi görüşümüz ,%100 karbon emdirilmiş levhalar eğer dış cephede polistiren malzeme kullanılacak ise doğru seçimdir.

Eğer ısı yalıtımını binanın dışından yapacaksanız. Isı yalıtmı binanın soğuk tarafına uygulanır.

Kış aylarında binanın soğuk tarafı dışı olurken yaz aylarında genellikle soğuk olan taraf binanın içidir.

Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki yerleşim yerleri için bu özellik önemli bir ayrıntıdır.

Bunun için de mantolama üzerine yansıtıcı boyalar seçildiğinde sistem çok doğru bir şekilde çalışmaktadır.

Bizim önerimiz 4-6 cm arasında EPS hem daha ucuz hem de daha kaliteli yoğunlukta cok önemli bulabildiğiniz en yüksek dansitedeki eps yi alın markasından ziyade önemli olan yoğunluğudur.

Ayrıca mantolamadan sonra size tavsiyemiz (işçilik hatalarınızı minimalize etme adına) dekoratif sıva ve grenli (tekstürlü boya) kulanmanızdır.

XPS sert köpük diye geçiyor piyasada; genelde mavi, pembe ve yeşil renktedirler.

EPS genel anlamda beyaz olup, piyasada “kömürlü” olanları da var.

XPS, EPS ye oranla 2 kat daha pahalıdır.

Bu konuda yorum yaparak katkı sağlayabilirsiniz.

 

Isı köprülerinin engellenebilmesi için uygulama detaylarına dikkat edilmeli,

yalıtımsız yüzeylerin kalmamasına dikkat edilmelidir.

Yapı boşluklarında yalıtımlı doğrama ve çift cam kullanılmasına dikkat edilmelidir.

 

 

ISI  KÖPRÜSÜ 

KOLON

ISI KÖPÜRÜSÜ KOLON IZODER 

 

 ISI  KÖPRÜSÜ 

ÇATI 

 

 

ISI KÖPÜRÜSÜ ÇATI IZODER 

  

ISI  KÖPRÜSÜ 

BALKON 

 

 

ISI KÖPÜRÜSÜ BALKON IZODER 

 

 

ISI  KÖPRÜSÜ  PENCERE  

ISI KÖPÜRÜSÜ PENCERE IZODER 

  

MANTOLAMA  YAPTIRMAK 

ZORUNLU  MU.....?

 

Binaların dış cepheleriyle alakalı mantolama yapma yasal zorunluluk 2000 yılında çıkan 24043 sayılı resmi gazetede yayınlandıktan sonra

mantolama yapılması zorunlu hale getirildi.

Yeni binalarda durum böyle. Fakat eski binalarda aynı şekilde devlet yaptırıma yöneldi.

Bunlarda 2020 senesine kadar eski binalarda da yaptırmak yasal zorunluluk haline getirildi.

Bunların yaptırımları nelerdir? Eski binalarda mantolama yapılmadığı takdirde evlerine emlağa çıkartamazlar, kiraya veremezler, satılığa çıkartamazlar.

Bu tip yasal zorunlulukları var. Aynı zamanda doğal gaz bağlatamazlar, kombi alamazlar.

Bundan sonra eski binalarda ve tüm yeni binalarda artık enerji kimliği dediğimiz, enerji ruhsatları var.

Bunları mantolama yapıldıktan sonra bir yapı ve denetim şirketine veya bir belediyeye başvurarak binanın enerji kimliği çıkartılıyor.

Ve bu enerji kimliğiyle birlikte binalar satışa veya kiraya çıkıyor.

2020 senesinden sonra cezai ödemeler başlayacak. Ama şu anda sadece denetleme aşamasında devletin belirlemiş olduğu bazı kurumlar bunları denetliyor.

Siteleri, apartmanları, apartman yönetimlerini mantolama hakkında denetliyor ve uyarıyor bunlarla alakalı.

Mantolama yaptırmanın avantajları nedeni ile son yıllarda eski binalarda da dış cephe yalıtımı oranı oldukça artmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 825'E GÖRE TAVSİYE EDİLEN U DEĞERLERİ

 

(W/m2K)

U DUVAR

U TAVAN

U TABAN

U PENCERE

1.BÖLGE

0.80

0.50

0.80

2.80

2.BÖLGE

0.60

0.40

0.60

2.60

3.BÖLGE

0.50

0.30

0.45

2.60

4.BÖLGE

0.40

0.25

0.40

2.40

 

U Pencere olarak verilen ısı geçirgenlik katsayıları özel birleştirilmiş çift cam türü için

verilmiştir.Diğer kapı ve pencere tipleri için TS 264'den faydalanılabilir.

U(W/m2K) Isı Geçirgenlik Katsayısı ; Farklı ısı iletkenlik katsayısına sahip (λ) malzemelerin

oluşturduğu yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir.

( EN KÜÇÜK DEĞER=EN AZ ISI KAYBI)

(λ) (W/m K) Isı İletkenlik katsayısı; Malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o

malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir.

( EN KÜÇÜK DEĞER=EN AZ İLETKENLİK)

Örnek olarak; İstanbul'da inşa edilen,4 katlı 90 m2 kullanım alanı olan 8 daireli bir binanın yalıtılması

ile işletme ve ilk yatırım maliyetlerinden elde edilebilecek parasal tasarruf aşağıda görülmektedir.

 

 

 

ISI YALITIMSIZ BİNA

 

ISI YALITIMLI BİNA

 

FARK

 

AVANTAJ

 

Isıtma Maliyeti($/yıl)

 

4.683

 

2.000

 

2.683

 

%57

Doğalgaz Tüketimi(m3/yıl)

 

23.413

 

9.993

 

13.420

 

%57

 

İşletme Maliyeti($)

 

3.781

 

1.427

 

2.354

 

%63

 

Veriler

İZODER'den

alınmıştır

 

 

 


       Mantolama Nasıl Yapılır

Yapılarda gelişen yapı teknikleri sonucu beton satıhlar artmıştır.
 
Betonarme yüzeyler, içeride üretilen
 
enerjinin ısı köprüleri oluşturarak dışarı atılmasına sebep olur.
 
2000 yılında Türkiye'nin yıllık ısınma harcaması yaklaşık 4 Milyar dolar olmuştur.
 
Yapıları soğutmak için harcanan enerjinin,
 
ısıtmak için harcanan enerjiden daha fazla ve pahalı
 
olduğu da hesaplanırsa bu rakam çok daha yukarılara tırmanmaktadır.
 
Yapılan araştırmalar, ısı yalıtımı yapılmamış betonarme bir binada,
 
oluşan ısı köprüleri sebebi ile
 
üretilen enerjinin %50-%60 'ından yararlanılamadığını göstermiştir.
 
Mantolama (Isı yalıtımı)
 
uygulamasındaki maksat bu enerjiden mümkün olduğunca fazla yararlanabilmektir.
Günümüzde, gelişen teknikler,
 
ısı yalıtımı uygulamasından alınan verimin artmasını sağlamıştır.
 
Isı köprülerinin oluşumunu engellemekte en verimli sistem olan
 
(Dışarıdan Yalıtım) Mantolama
 
Uygulamasında çeşitli yoğunluklarda
 
Polistiren veya Taşyünü Levhalar kullanılmaktadır. Sıvalı
 
veya sıvasız her türlü zemine rahatlıkla uygulanabilen bu sistemin
 
safhaları aşağıda verilmiştir.
 
Etkileşimli kesit fotoğraf üzerinde ilgili bölümlere tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz.


MANTOLAMA UYGULAMASI

Başlangıç profili:
 
Mantolama uygulamasının ilk aşaması olarak, zemine aliminyum başlangıç
 
(su basman) profili çakılır.Başlangıç profili'nin ölçüsü,
 
tercih edilen yalıtım levhasının kalınlığına ve uygulanacak sisteme göre değişiklik gösterir.
 
Profiller duvara özel dübelleri ile çakılarak tespit edilirler.
 
Yapıştırma Harcı:
 
Profiller çakıldıktan sonra yalıtım levhalarının arka yüzüne
 
dişli mala ile veya noktasal yapıştırma metodu ile özel yapıştırıcı harç sürülür.
 
Harç sürüldükten hemen sonra yalıtım levhaları duvara şaşırtma metodu ile yerleştirilir.
Dubelleme:
 
Dubellemeye başlamadan önce, yapıştırma harcının tam olarak kuruması beklenmelidir.
 
Dübeller yalıtım levhasının üzerine matkap ile uygun bir delik açıldıktan sonra çakılarak
 
sabitleştirilir.

Kenar ve Köşeler: Köşelerde düzgün ve sağlam
 
bir yüzey elde edebilmek için alüminyum köşe profilleri kullanılır.
 
Köşe profilleri, yalıtım levhalarının üzerine donatı katmanı
 
oluşturulmasından önce yerleştirilir ve üzeri donatı sıvası ile kapatılır.
Donatı Sıvası ve Filesi:
 
Köşe profillerinden başlayarak bütün yüzeye donatı sıvası sürülür ve dişli mala ile trifillenir.
 
Bu sıva üzerine sıva henüz yaş iken donatı filesi, kenarları
 
10'ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilir. Filenin üzeri tekraren sıva ile kapatılır.

Hafif Sıva:
 
Son kat hafif sıva, donatı sıvası tamamen kuruduktan sonra istenilen kalınlıkta
 
(2,3,4 mm) uygulanır. Böylelikle, mantolama uygulamasının dışında sert ve dekoratif,
 
koruyucu bir katman oluşturulur.

Boya:
 
Mantolama uygulamasının son aşaması, hafif sıva uygulanmış zeminlerin dekoratif
 
bir dışcephe boyası ile boyanmasıdır.
 

Yalıtım Malzemeleri Ve Levhaları

EPS:
 
Günümüzde kullanılan yalıtım levhaları arasında, en popüler olanı
 
EPS (Ekstrüde Polistiren) yalıtım levhalarıdır.
 
Oldukça düşük bir ısı iletkenlik (0,031 W/mK)değerine sahip olan
 
EPS'nin yangın sınıfı B-1 (Zor alevlenici) ve min.20 Kg/m³ yoğunluktadır.
 
Ülkemizde, dışcephe ısı yalıtımında, çoğunlukla
 
3 cm kalınlığında, binili tipleri kullanılmakla birlikte, teras yalıtımı, özel işlemler
 
veya istenildiği durumda, 5 cm kalınlığında levhalar da kullanılmaktadır.

XPS:
 
Ekspande Polistiren.
 
Birim hacim kütlesi 16 Kg/m³ ve Isı iletkenlik değeri 0,040 W/mK'dır.
 
EPS levhalara göre daha ekonomik olan XPS levhalar B-1 yangın sınıfına girerler. Beyaz köpük
 
TAŞYÜNÜ:  
Isı yalıtımı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan taşyünü,
 
diğer yalıtım levhalarına kıyasla daa yüksek bir yoğunluğa sahiptir.
 
Doğal yapısı nedeni ile yangın sınıfı A (Yanmaz) olan
 
taşyünü 0,040 W/mK ısı iletkenlik değerine sahiptir
 
 
 
YAPIŞTIRICI HARÇ MALZEMELERİ

Polimer esaslı, mineral, kuru, nefes alabilen ve yüksek yapışma özellikli özel bir harçtır.
 
3,5 - 4,5 Kg/m² sarfiyatı ile kullanılan yapıştırıcı harç,
 
her türlü mineral yapıdaki yüzeye, polistiren ve taşyünü levhaları yapıştırmak için kullanılır.
 
Su ile karıştırılarak, kullanım esnasında hazırlanır.
 

BAŞLANGIÇ (SU BASMAN) PROFİLİ

Su basman seviyesinde, sistemi darbelerden koruyan 0,4 - 0,6 mm,
 
alüminyumdan imal edilen, damlalıklı taşıyıcı profildir.
 
Kullanılacak yalıtım levhasının kalınlığına göre, değişik boyutlarda olabilir.
 

ALÜMİNYUM PROFİLLER
 

Bina köşeleri, pencere ve kapı merkezleri gibi dış köşelerde,
 
sistemi korumak maksadı ile kullanılan, yan yüzeyleri delikli,
 
25/25 mm alüminyumdan imal "L" profilidir.
 
Aynı zamanda sıva uygulamasında mastar görevi görmektedir.
 

PLASTİK DÜBELLER
 

İç ve Dış izolasyon levhasını duvara veya tavana monte etmek için kullanılan
 
plastik bağlantı elemanıdır.
 
Tuğla üzerine yapılan uygulamalarda, boşluğa gelen dübeller,
 
çıkartılarak başka bir noktadan çakılmalıdır.
 
Dübelin çakılacağı noktada, yalıtım levhaları bir miktar oyularak,
 
dübel çakıldığında yalıtım levhasının üzerinde kabartı olmaması sağlanmalıdır.
 
Normal uygulamada 1 metrekare'ye minimum 6 Adet çakılır
 
DONATI SIVASI

Özel kimyasal karışımlı bir mineral kuru yalıtım ve sıva harcıdır.
 
Yalıtım levhası üzerinde yüksek elastikiyet ve adherans oluşturacak şekilde
 
toz polimerlerle ve su iticilerle takviye edilmiştir.
 
Yalıtım levhasını dış etkenlerden korumak için iki kat olarak ve donatı filesi takviyesi ile uygulanır.
 
Ortalama sarfiyatı 3,5 - 4 Kg/m²'dir
 

DONATI FİLESİ
 

Yalıtım levhası üzeri donatı sıvası, genleşme derzleri,
 
montaj derzleri için üretilmiş ve özel alkalilerle emprenye edilmiş,
 
cam elyaf sıva filesidir. Sıvadaki çatlamaları önler ve yüzeye direnç kazandırır.
 
Mantolama uygulamasında kullanılacak donatı filesi 145 - 170 gr/m² ağırlıkta,
 
3-4 mm göz aralıklı olmalıdır.
 

HAFİF SIVALAR
 
Çimento esaslı, elyaf katkılı, taş sıva izlenimi veren,
 
son kat hafif dekoratif sıvadır.
 
Mantolama uygulamasında alt katmanları dış etkilerden yüksek sertliği ile korur.
 
Zeminden kaynaklanabilecek görüntü bozukluklarını egale eder.
 
3 mm kalınlık için ortalama sarfiyatı 3-3,5 Kg/m²'dir. Beyaz renktedir.
 

BOYA UYGULAMASI
 

Yapılan Mantolama uygulamasının son aşaması olarak,
 
hafif sıvanın üzeri, beyaz rengin istenmediği durumlarda, arzu edilen herhangi bir renkte
 
ELASTOMERİK,
ELASTOSİT veya SİLİKONLAR
 
kullanılarak boyanabilir