ÇELİK YAPILAR NE DEMEKTİR.....? & DEMİR NEDİR ......? NE ZAMAN BULUNMUŞTUR......? UYGULAMALARI NASIL OLMALIDIR.....?

    

 

 

DEMİRİN

TARİHÇESİ...?

 

 

  Demir çağı;

Taş Devri ve Bronz Çağının takibeden yıllarda başlamıştır.

Her ne kadar Mısırlıların M.Ö. 3000 yıllarında demirden balta ve keski kullandıkları ve Anadolu'dan gelen Hitit savaşçılarının demirden yapılmış silah kullandıkları bilinse de

Demir Çağının başlangıcı M.Ö. 1000 yılları olarak düşünülmektedir.

  Doğada her zaman çokça bulunan bir element olmasına rağmen demirin kullanımı,

erken çağlardaki demircilerin dövülebilir demir elde edebilmek için,

içindeki karbonun ve diğer metallerin demirin ikinci defa eritilmesi ve kütüklerin çekiçlenerek dövülmesi ile azaltılabileceğini iyi anlayamadıklarından dolayı çok hızlı gelişmemiştir.

Sonuç olarak demir, ilk çağlarda üretlien demir döküm gibi kırılgan bir yapıya sahipti.

  İlk dönemlerde demirciler ateş ve su kullanarak demirin kendi içersinde değiştirmeyi (sertleştirmeyi) bir sihirbaz gibi sihirli bir güç ile gerçekleştirdiklerini düşünmüşlerdir.

  İnsanlık tarihinde demirci olarak ilk kez Davud Peygamber (a.s.) ile karşılaşmaktayız.

O dönemlerde demirci ve onun sanatı üzerine yakıştırılan sihirli karakter ve özel güçlü şekiller, sadece, sert bir metal olarak bilinen ve çok kullanılan demiri ehilleştirmek ve kontrol altında tutmak içindir.

Öyle bir tesirdir ki günümüze kadar süregelmiştir.

  Bu denli sert bir metin mekanik karekterini değiştirerek dövülebilir hale gelmesi demirciyi, doktorlar ve astrologlar ile aynı seviyeye koymuştur.

Doktorların ve astrologların insanlık yönünden önemli ve Tanrı'ya yakınlıkları hastalarını iyileştirmeleri için gerekliydi.

Demirci de metali kutsamak ve bu yüzden savaşta kırılmaması için aynı yakınlığa ihtiyacı vardı.
 

  Yüzyüze çarpışmalarda kılıcın önemini düşündüğümüzde bu isteğin o kadar da şaşırtıcı olmadığı görülmektedir.

  Demir milattan önceki devirlerde Roma Devrinde gümüşten daha pahalı bir metal olarak düşünülüyordu.

Kapı kolu, kapı tokmağı, kapı zili ve menteşe olarak kullanıldığı kadar askerlere zırh yapımında da kullanılıyordu.

Bu dönemde Romamlılar demiri endüstriyel amaçlı olarak impatatorluk kulelerinin yapımında kullanmaya başladılar.

Demirin ziraat amaçlı kullanılmaya başlanması da bu döneme rastlanmaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında M.Ö. IV ve I. yüzyıllar arasında demircilerin işbirliği içerinde oldukları düşünülebilir.

  Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ile bilrikte demirin işlenişinde bayağılık ve olağandışılık başlamıştır.

  Demirden mamül en iyi ürünlerin üretilmesi Kuzey İtalya'da başlamış ve demir ilk kez bu dönemlerde süs amaçlı olarak ve demirin kilise ve manastırların yapılarında sanatsal olarak kullanışı

M.S. 1000'li yıllarda başlamıştır. İlk örnekler olarak İngiltere'deki Winchester Katedrali ve Paris'teki Notre Dame Kilisesi gösterilir.

O dönemler manastırlar dövme demir sanatı için okul ve motivasyon merkezleri haline dönüşmüş ve demirci ocakları,

çalışan rahipler ve gezginci demirciler arasında sıradışı bir işbirliği oluşturan dini binaların yanlarına gelmiştir.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelik Konstrüksiyon

Yapı

Nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şekillendirme imkanı (boru, profil, yuvarlak demir, yassı çelik gibi) ve teknik özellikleri sayesinde,

21. yüzyılın en önemli inşaat malzemesi olmuştur.

Bütün bunlara ek olarak, çelik, dünya üzerinde geri dönüşümü en yaygın olan malzemedir.

Bu, kaynak ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

İnşaat sektöründe çelik, genellikle büyük binaların (köprü, ofis binaları, alışveriş merkezleri, fuar binaları, stadyum gibi),

inşaatında kullanılmaktadır.

Amerika, Kanada, Avustralya, Almanya, Finlandiya, Japonya

gibi ülkelerde çelik kullanım yoğunluğu, ülkemizle kıyaslanamayacak kadar yüksektir.

Özellikle son on yıllık dönemde, ana yapı malzemesi olarak çelik kullanılması, gittikçe yaygınlaşmıştır.Çelik, geniş kullanım alanı,

Yapı çeliği, homojen, izotrop ve sürekli denetlenerek üretildiğinden güvenli bir malzemedir.

Yüksek dayanımı nedeniyle öz ağırlığının taşıdığı yararlı yüke oranı küçüktür ve montajı tamamlandığı anda tam yükle çalışabilme özelliği vardır.

Çelik çerçeveli yapı sistemleri, çok önemli olan bu üstünlükleri nedeniyle;

 

  Büyük açıklıklı köprüler
  Endüstri yapıları ve
  Spor salonları ile
  Portatif ve prefabrik,
  Taşıyıcı sistemleri özel,
  Hızla yapılması gereken,

 

  Temel zemini zayıf nitelikli,
  Yatay yüklere dayanıklı,
  Çok katlı veya yüksek yapılarda

geniş kullanım alanı bulmaktadır.


 

   Çelik Konut Avantajları

Çelik, Ekonomiktir

Ön üretimli, fabrikasyon taşıyıcı elemanlar, düşük fiyata yüksek kalite sağlamakta ve inşaat süresini çok kısaltmaktadır. Çelik, taşıma kapasitesinin ağırlığına oranı en yüksek olan malzemedir. Çeliğin yüksek taşıma kapasitesi sayesinde çelik yapı elemanları, daha küçük kesit ve ölçülerde, daha hafif ve mükemmel kalitelerde üretilmektedir. Çelik yapılarda taşıyıcı eleman boyutları, ahşap ve betona göre çok daha küçük olduğu için, çok daha fazla kullanım alanı elde edilmektedir.Bu da, yapı alanının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Fiyat dengesi ve kısa yapım süreleri, insanların daha erken yerleşmelerine imkan vererek daha az kira, faiz ve maliyet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır.

Çelik, Depreme Karşı Dayanıklıdır

Çelik, yüksek mukavemeti, esnekliği ve hafifliği sayesinde, depreme karşı en dayanıklı inşaat malzemesidir. Hafif olması, aldığı darbelere kırılmadan karşı koyabilmesini sağlamaktadır. Deprem kuvvetini azaltacak tek unsur, yapının hafifletilmesidir. Çünkü yapının kütlesi ne kadar büyük olursa, depremin, üzerinde uygulayacağı kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Çelik evler betonarme yapılara oranla yaklaşık 5 kat daha hafiftir. Bu da binaya gelen deprem yükünün, 5 kat daha az olması demektir.

Çelik, Çevrecidir;
Çelik, dayanıklı ve tekrar kullanılabilen bir malzemedir. Çelik binaların sökülmesiyle çıkan malzeme, geri kazanılmaktadır. Hafif çelik malzemeden yapılan bir binanın iskeleti 7-8 hurda otomobilden elde edilebilmektedir.

Çelik, Hızlıdır

Temel ve subasman haricinde, betona ihtiyaç olmadığı için çelik konstrüksiyonun montajı, hava şartlarına bağlı kalmaksızın çok hızlı yapılabilmektedir. Bu da sermaye ihtiyacının azalmasına ve inşaat maliyetlerinin düşmesine imkan sağlamaktadır. 200 m2 bir evin montajı 7 gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.

Çelik, Kalitelidir

Tüm dünyada uluslararası standartlarla belirlenmiş özelliklerde üretilen ve tamamen endüstriyel bir ürün olan çeliğin kalitesi, üretiminin her aşamasında kontrol edilerek belgelenmektedir. Yapımcı ya da kullanıcı, malzemenin fiziksel özelliklerine müdahale edememektedir. Teorik hesap değerleri de uygulamada da aynen geçerli olmaktadır. Betonun içine gizlenmediğinden, projeye ve standartlara uygunluğu her zaman denetlenebilirle imkanı sağlamaktadır.

Galvanizli Çelik, Paslanmaz

Hafif çelik taşıyıcı üretiminde, galvaniz kaplı çelik kullanıldığından korozyon direnci yüksektir, paslanma olmamaktadır.

Çelik, Esnektir

Hızla değişen yaşam tarzımızın mekanlarımıza uyumu, çelik yapılarda daha kolay ve ekonomik olarak sağlanabilmektedir. Yıllar sonra oluşabilecek koşullara göre taşıyıcı olmayan bölme duvarlar kaldırılarak veya yerleri değiştirilerek, ihtiyaçlarınız karşılanabilmektedir.

Çelik, Yıldırıma Karşı Tehlike Oluşturmaz

Çelik konstrüksiyon diğer taşıyıcı sistemlerden farklı olarak, yıldırıma karşı tehlike oluşturmaz. Çünkü koruma tesisatı, toprağa giden bir yol oluşturarak patlama, ufak çaplı yangın ve yaralanma risklerini ortadan kaldırmaktadır.