KİLİT TAŞI UYGULAMALARI & KÜP TAŞ UYGULAMALARI & PARKE TAŞLARI UYGULAMALARI NASIL OLMALIDIR......................?

 

PARKE  TAŞLARI

 

KİLİT  TAŞI          

 

Taştan yapılmış kemer ve köprülerde, kavisin en üst tarafında yer alan,

eşkenar yamuk veya üçgene benzeyen (teknik olarak trapezoid) şekilli taştır.

           Kemer taşlarının en büyüğü ve en önemlisidir, yapının dengede kalmasını sağlar, bir nevi yapıyı kilitler.

Arka planda gördüğünüz şekil içersinde gömülü olan logomuz, kilit taşına çok benzer.

 

İlgili resim

 

 

tarihte kilit taşı ile ilgili görsel sonucu

 

 

tarihte kilit taşı ile ilgili görsel sonucu

 

 

İlgili resim

 

 

tarihte kilit taşı ile ilgili görsel sonucu

 

 

           Kilit taşını yerinden çıkartmanız  yapının çökmesine neden olur.

Günümüz dilinde, kilit taşı aynı zamanda büyük bir yapının temel taşıyıcı elemanına da denir.

           İtalyancası "Chiave di volta",

           Çekcesi, "Svornik",

           Polonyaca "Zwornik",

           Fransızcası "Clef d'Arc",

           İspanyolcası "Clave",

          Romencesi "Cheie de boltă",

          Almancası "Schlussstein"'dır.

          Türk ve Osmanlı mimarisinde camiler ve eski hanlarda, köprülerde sık rastlanır,

kilit taşı diğer kemer taşlarından daha büyüktür,

İtalyan mimarisinde ise kilit taşı genellikle dekoratif öğeler veya heykel gibi parçalar ile bütünleşir ve yapıya hava katmakta kullanılır.

          Şehir kültürünün yerleşmesinde, daha güzel, estetik ve yaşanılır mekanların elde edilmesinde önemli bir yere sahip olan parke taşları,

günümüz modern şehir dokusunun oluşması için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.

          Uzun yıllar doğa şartlarına ve ağır yüke dayanan beton parke taşlarının sağlamlığı ve uzun ömürlü olması herkes tarafından bilinen bir şeydir.

          Şehir içi yollarda ve tretuar kaplamalarında,sanayi alanları ve yollarında, araç park alanlarında, ticaret merkezlerinde,

fabrika çevreleri ve yoğun çalışmalara maruz kalan taşlar yıllarca bozulmadan kullanabileceğiniz muhtelif renk seçenekleri ile mekanları canlandırır.

         Dekoratif zemin kaplama taşları betonun soğuk görüntüsüne renk katan elemanlardır.


 

    En
(cm)
Boy
(cm)
Yükseklik
(cm)
Adet
(m2)
Adet Ağırlığı (kg)
PTS6-8 S KİLİTLİ PARKE TAŞI 12 24 6-8 33 3,6-4,8
PTKL6-8 KLASİK KİLİTLİ PARKE TAŞI 10 20 6-8 48 2,6-3,5
PTKARE8 KARE KİLİTLİ PARKE TAŞI 20 20 8 24,5 6,9
PTKUP6-8 KÜP TAŞI 10 10 6-8 96 1,35-1,8
PTKUPA6 KUPA KİLİTLİ PARKE TAŞ 20 20 6 25 5,2
PTBES6-8 BEŞGEN KİLİTLİ PARKE TAŞI 10 28 6-8 21 6-8,1
KARO KARO PLAK TAŞI 40 40 5 6,25 17,7
PTV7 V KİLİTLİ PARKE TAŞI 9,5 19,5 7 39 4
PTI6-8-10 AŞIK KİLİTLİ PARKE TAŞI 16,5 20 6-8-10 35 3,75 - 4,9 - 6,25
PTBKL8 BAKLAVA KİLİTLİ PARKE TAŞI 20 20 8 26 6
PTBKL6 BAKLAVA KİLİTLİ PARKE TAŞI 17,5 17,5 6 35 3,7
PTY6 YELPAZE KİLİTLİ PARKE TAŞI 26 16 6 37 3,36

 NEDEN PARKE TAŞLARI?


• Ekonomiktir.
• Don ve soğuk havalara karşı dayanımı yüksektir.
• Kolayca uygulanır
• Estetik ve sağlamdır
• Yerli malzeme ile üretilmektedir
• Alt yapı çalışmalarında hiçbir ekonomik kayıp söz konusu değildir
• Yeni ve eski malzeme ile uyum sorunu yoktur
• Çeşitli renk, doku ve desen seçeneği
• Su birikintisini önler
• Çevre ile uyum sağlar
• Söküldüğünde tekrar kullanılabilir olduğundan en düşük maliyetli kaplama elemanlarıdır.

 

PARKE TAŞLARININ ÜRETİMİ


Bilgisayar destekli tam otomatik beton santrallerinde yüksek dayanımlı sıfır slampa sahip betonun

son teknoloji parke makinelerinde yüksek vibrasyonla istenilen şekil ve tipteki kalıplarda preslenerek imal edilirler.

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ


• Yüzey aşınmasına karşı direnç ?20 cm³/50 cm²


• Su emme oranı ?%6 (ortalama)


• Donma çözülme etkisine karşı direnç ? 1 kg/m²


• Karakteristik yarmada çekme dayanımı 3,6 mpa (ortalama)
 


MONTAJ UYGULAMA
1. Tabi zemin istenilen eğimde ve belirlenmiş kotta tesviye edilerek gerek görülmesi halinde sıkıştırılır.(silindir, kompaktör vs.)


2. Döşeme yapılacak alanın zemin cinsine ve durumuna göre gerekli görülmesi halinde zeminin iyileştirilmesi için 0-63 stabilize malzemesi serilir ve sıkıştırılır.


3. Boşlukların tamamen dolması için 0-16 malzemesi serilir.


4. Bordür taşları belirlenmiş kotta, tesviye beton harcı ile döşenir ve derz araları betonlanır.


5. Prefabrik bordür taşı


6. Sıkıştırılmış zemin üzerine parke taşlarının düzgün bir görünüme sahip olması için 3-5 cm kalınlığında 0-3 kum serilerek mastarlama işi yapılır. Bu işlem sayesinde parke taşları döşenmesi için düz bir satıh elde edilmiş olur. Böylece zemin, beton parke taşı döşeme işlemine hazır hale getirilmiş olur.


7. Beton parke taşları döşeme işlemine başlanır.Taşların yerine tam olarak oturmaları için plastik uçlu çekiç ile basınç uygulanarak montaj işlemi yapılır.


8. Döşeme işlemi bitirildiğinde taşların arasındaki boşlukların dolması için üzerlerine mil kum serilir.

Daha sonra yüzey bitirme işleri için taşların üzerinde kompaktör gezdirilerek taşların tam yerleşmeleri sağlanır.

Böylece parke taşı döşenmiş alan kullanıma açık hale getirilmiş olur. 

 

Kilitli Parke Taşları  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZALT (BASALTE) NEDİR?

                      Bazalt (Basalte). — Gabro familyasının en bazik ve önemli bir taşı olup rengi siyah, homojen,

yoğun ve ağır, dokusu mikrolitili veya bazen camsıdır.

Bileşiminde şekilsiz maddelerle lâbrador ve anortit gibi bazik feldispatlar, ojit mikrolitleri, manyetit ve olivin habbeleri ve bazen de hornblent ve ilmenit bulunur.

Lâbrador ve ojitin bazen büyük billur halinde bulunduğu da bilinmektedir.

                      Bazaltın siyah renkli ve ağır olması manyetitten ileri gelir; hatta manyetiti fazla olan bazaltlar genellikle magnetizma özeliğini gösterirler .

Olivin , bazaltlarda yuvarlak yeşil tanecikler halinde bulunur ki taşın siyah yüzü üzerinde bunlar göz ile de ayırt edilebilir. Her bazaltta az çok olivin bulunur.

Bazı bazaltlarda bu mineralin % 50 oranında bulunduğu da bilinmektedir. Mikroskopla olivin tanecikleri içinde çatlaklar ve pikotit enklüsyonları görülür.

Hornblente ekseriya büyücek billurlar halinde yoğun bazaltlardan ziyade bazalt tüfleri içinde rastlanır,

içinde fazla miktarda ve büyük düzgün billurlar halinde ojit bulunan bazaltlara büyük ojit billurlu bazalt denir.

Trabzon'un batısında Akçaabat ile Vakfıkebir kazaları arasında bu çeşit bazaltlar vardır.

                      Bazı bazaltlarda jasp ve kalseduvan toprakları, zeolit ve kalsit mandelistaynları görülmektedir.

Elemanları büyük olan bazaltlar doleritin bir türü addedilirler. Fakat bu iki kütle arasında araç teşkil eden diğer bazı taşlar da vardır. Bazaltın yoğunluğu 2,80-3 tür. Silis miktarı ise%48-50 dir.

                      Trakilit ( Trachylite ) ve Hiyalomdan ( Hyalomelane ) adları verilen camsı bazaltlar vardır ki

bunlardan birincisi esmer renkli olup asitlerde erir,

ikincisi ise sarı renkli ve asitlerde erimez.

Bunlar asıl bazalt kütleleri içindeki boşlukları doldururlar .

Mıkroskopik özelikleri bakımından obsidiyenlere çok benzerler ; bileşimlerinde daima olivin ve bir miktar su vardır.

                      Bazaltlar filon , dayk ve akıntı halinde bulunurlar. Bunların lâvları da fazla akışkandır.

Bu taşların en karakteristik özelikleri, altıgen prizmalar halinde büyük kolonlar teşkil etmeleridir .

Bu prizmalar çok defalar düzgün olurlar

                     Prizmaların eksenleri daima soğuma yüzeyine dik olur. Bunlar magmanın soğuma ve büzülmesinden meydana gelmişlerdir.

Mesela bir bazalt lavı akıntısının yüzeyi ile yere değen alt kısmı çabuk soğuyup şekilsiz cüruf halinde katılaşır;

bu iki curuf kabuğunun arasında lâvlar bir müddet aktıktan sonra soğuyarak büzülürler.

Büzülmeden dolayı bir gerilme , donmaya başlayan taşın içinde bir çok dikey çatlaklar meydana getirir .

Bu çatlaklardan da prizmalar oluşur. Lâv kütlesi ne kadar homojen olursa çatlaklar ve dolayısı ile prizmalar da o kadar düzgün olur.

Bazalt prizmalarının yüksekliği bazen 50 metreye kadar çıkar.

Anadolunun bazı bazaltlı arazisinde de bu türlü prizmalar vardır. Bunların en güzelleri Gerede ile Kızılcanahmam arasında ve boyabat civarında Kurusaray' da bulunur.

                     Bundan başka Doğu Anadolu'nun birçok yerlerinde ve bilh***a Diyarbakır,

itlis ve Van vilâyetlerinin muhtelif yerlerinde bazalt sütunlarına rastlanmaktadır.


Bazaltların bileşiminde magnezyum ve demirli elemanlar serpantinize ve uralitize olabilirler.

Sıcak memleketlerdeki bazaltlar ise yağmur sularının ve sıcaklığın etkisi ile ayrışarak bir nevi kırmızı ve killi toprak olan Lateritt (Lâterite) halini alırlar.

                     Anadolu'nun bazı volkanik arazisinin bir kısmı da bazaltlardan veya bazalt lâvlarından müteşekkildir .

Boyabat, Kula Demirci, Tokat, Ünye, Siverek civarında, Diyarbakırda, Van gölünün kuzey ve doğusundaki dağlarda, Büyük Ağrı dağında .

                                                                   

TÜRKİYEDE BAZALT BULUNUN BÖLGELER:

 

Şimdi Türkiye’de yanardağlara ve bulundukları bölgelere gözatalım.

 Orta Anadolu Yanardağları :

Erciyes Dağı ve Hasan Dağı
                   

Doğu Anadolu Yanardağları: 

Nemrut Dağı,

Süphan Dağı,

Tendürek Dağı

ve

Ağrı Dağıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKİZGEN TAŞ UYGULAMASI

BETON PARKE TAŞ NERELERDE KULLANILIR ?

 • Beton parke taşlar her türlü açık yada kapalı alanlarda
 • dekoratif renk ve desenleriyle çevre düzenlemelerinde zevkle uygulanır.
 • Beton parke taşları; apartman, site, okul, hastane, iş merkezi vs.
 • otoparklarında, park, bahçe ve meydanlarda, yürüyüş yollarında, kullanılmaktadır.
 •  

 

 

BETON PARKE TAŞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

 • Beton parke taş ürünleri doğayla özdeşleşmiş, çevreye duyarlı ürünlerdir.

 • Basınç, aşınma, kırılma ve donmaya karşı yüksek mukavemettedir.

 • Beton parke elemanları, aynı dozda yerinde dökülen 15 cm kalınlığındaki betonun dayanma gücü ile eş değerdir.

 • Asfalt, karosimon gibi bazı malzemelerden daha avantajlı ve yüksektir.

 • Basınç mukavemeti : 450 - 600 kg/cm2'dir.

 • Bükülme mukavemeti : 60 kp/cm2'dir.

 

BETON PARKE TAŞIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

 • Altyapı çalışmalarında kolayca sökülüp tekrar döşenebildiği için pratik, sağlam ve dayanıklı, sürekli kullanım özelliği ile ekonomiktir.

 • Her türlü kötü hava koşullarına, yağmur, donma ve kayganlığa karşı güvenlidir.

 • Dekoratif renkleriyle canlı, geniş kullanım alanlarıyla kente ve kentlilere yakışan çağdaş alanlar yaratıyor.

 

BETON PARKE TAŞIN UYGULAMA AŞAMALARI NELERDİR ?

 • Beton Parke taşı döşenecek alanın tesfiyesi yapılır.

 • Bahçe bordürleri ve drenaj olukları döşenir.

 • Alana taş tozu serilir ve kompaktörle sıkıştırılır.

 • Kotlara göre taş tozu mastarlanır.

 • Düzgün bir zemin elde edilmesinden sonra beton parke taşları kotlara uygun şekilde döşenir.

 • Parke taşları döşenmesinden sonra kompaktör ile tekrar sıkıştırma işlemi yapılır.

 • Sıkışma esnasında varsa kırılan taşlar yenisi ile değiştirilir.

 • Parke taşların aralarının dolması ve iyi sıkışması için döşenen taşların üzerine ince kum serilir ve süpürülür. Böylece taşların aralarına nüfuz eden ince kum taşların oynamamasını ve iyi sıkışmasını sağlamış olur.

 • Son olarak parke taşın öpüşmediği duvar dipleri, otopark girişleri vs. harçlamaları yapılır.

 • Uygulamanın bittiği gün kullanıma açılabilir