KARA & KABA SIVA NEDİR...............? NASIL YAPILMALIDIR............................?

 

Kara

( kaba )

Sıva

NEDİR......?    

NASIL  YAPILIR.........?

 

 

 

 

İnşaatların kaba halinin bitimi sonrası ince işlere geçişteki ilk uygulamadır

su

çimento

ve

kum

ile hazırlanan bir karışımdır,

boyadan önce duvarlara ve tüm yüzeye uygulanır.

çimento yerine kireç ile hazırlanan karışım genel olarak yumuşak bir kıvamda olduğundan

uygulaması

kolaydır.

banyo ve yapının dış yüzeylerine uygulanmaz.

Dış duvarın rutubet alması öncelikle

dış sıvanın veya dış kaplamanın su emme özelliğine bağlı olmaktadır.

Aynı şekilde kuruma işlemi de duvar ve kaplamanın

kılcal su emme ve buhar geçirgenlik özelliklerine bağlı kalmaktadır.

Bu bakımdan seçilecek yüzey kaplama çeşidi ve duvar malzeme cinsi

duvar bünyesinde zaman içinde oluşabilecek denge rutubetini belirleyici olmaktadır.

Ytong malzemesinin kılcal su emmesi düşüktür.

Bu nedenle dış kaplamadan herhangi bir şekilde

sızacak rutubet duvar bünyesinde ilerleme

fırsatını bulamadan buharlaşma yolu ile tekrar dışarı atılabilmektedir.

Çıplak, tamamen korumasız bırakılan

Ytong dış duvarlarda en hızlı ve düşük denge rutubetine ulaşılması bu sebepten ileri gelmektedir.

Ytong malzemesi gözenekli yapısı sayesinde yüksek ısı yalıtım özelliğine sahiptir.

Dış duvar malzemelerinin ısı yalıtım özelliği arttığı oranda

üzerine gelen mineral sıva veya kaplamalar yazın daha fazla ısınmaktadır.

Bunun sonucu, sıva veya kaplamanın yapacağı ısıl genleşmelerin güvenlikle

karşılanabilmesi bakımından sıva veya kaplamanın olabildiğince elastik olması gerekmektedir.

Sıva ve Yüzey

Kaplamaları

Nasıl Olmalı?

Tüm sıva uygulamaları TS 1262 ve TS 1481 Standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Seçilecek sıvanın ve kaplamaların aşağıdaki özellikleri taşımasına dikkat edilmelidir.

1. Yüksek elastikiyet


2. Düşük ısıl genleşmE

3. Yüksek yapışma kabiliyeti

4. Düşük kılcal su emme


5. Yüksek buhar geçirgenliği


6. Hava koşullarına dayanıklılık

 

 

 

1-

Sıvadan gaye,

Doğa koşullarına karşı dayanıklığına güvenilemeyen gereç ve yapıyı korumak;

su ya da rutubet geçişine engel olmak ve de

Düzgün yapılamamış imalat yüzeylerini düzeltmek olduğundan, sıvaya özen gösterilmelidir.

2-

Sıva, Kaba ve ince olarak, genellikle iki tabaka halinde vurulur.

Yüzeyleri fazla büyük değil ve de düzgünse tavan sıvaları,

seprme üzerine bir kat olarak yapılabilr.

3-

Sıvanacak imalatın tümüyle kurumuş olması şarttır.

Sıvaya başlanmadan önce, sıva alt hizaları saptanıp işaretlenir,

yüzeydeki çıkıntı ve bulaşıklar kazınıp temizlenir,

duvar dipleri betonsa süprülür,

topraksa kalas dizilir ve duvar yüzeyi iyice ıslatılır.

(Bir zorunluluk yoksa, kirlenmemeleri için camlar sıvadan önce takılmamalıdır.

4-

Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse,

taşçı tarağı ile dişlenir;

Yoğun beton, yoğun tuğla vb.

pürüzsüz ve su çekmez yüzeylere aderans sağlamak için-

önce Sika latex, Ecosal vb. katılmış çimento şerbeti

ya da yüksek dozlu çimento harcı serpme vurulur.

(serpme, su kaybından ufalanmaması- ölmemesi- için, sertleşinceye kadar ıslak tutulmalıdır).

5-

Sıva yüzünün şakulünde ve düzlem olarak mastarında yapılabilmesi

için önceden en çok 2 m.

ara ile düşey düzleme şeritleri (Analar) hazırlanır.

Kaba sıva harcı bu Analar arasındaki yüzeylere demir mala ile sertçe çarpılarak vurulur

ve iyice bastırılarak sıkıştırılır,

biraz sertleştikten sonra aynı harçla Analar düzeyine kadar doldurulup,

Analar- ve sıva ile bir yüzde ise kasa- üzerinden kaydırılan mastarlarla düzlenir,

kasa yanları mala ile basılarak ince sıva için biraz çıkırlaştırılır.

(2 cmden kalın doldurmalar günaşırı tabakalar halinde vurulmalıdır.

Son kat mozaik olacaksa- kaymaması için kaba sıva üzerine yatay olarak dalgalı çizgiler çekilir.

Normal ince sıvada gerek yoktur, aksine sıva üstünde renk farkı yapar).6-

Köşeler bir yanı- cumbası-planya ile düzeltilmiş mastarlarla yapılır.

(kapı pencere yanları- merkezler-ve kolon çıkıntıları köşelerinin gönyesinde yapılmaları şarttır).

7-

İnce sıva, kaba sıvanın iyice sertleşmesinden

sonra ve kaba sıva yüzeyi bolca ıslatılarak vurulur.

(ince sıvanın dojzajı kaba sıvadan kuvvetli olmamalarıdır).

Mala ile kabaca düzeltilen yüzey,

parmak basıncına karşı koyacak derecede sertleitikten

sonra bir yandan fırça ile devamlı su seprilirken,

tirfil malası ile sürekli daireler çizilerek hiç bir çatlak,

pürüz ve dalgalanma kalmıyyıncaya kadar perdah edilir

ve en son olarak da bir sünger ile silinerek, sıva üzerindeki serbest kumlar düşürülür.

(pervazsız kasalarda çatlama yerini saklayabilmek için arakesite ince bir derz açılır.

Özel istek ve gerek dışında ince sıvaya demir mala ile perdah yapılmaz,

dekoratif sıvalar özel tariflerine göre uygulanır, tavan sıvalarında uzun mastar kullanılır).

8-

İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantıları duvardan ayrılmış,

bütün gömme işleri tamamlanmış olmalıdır.

(kaba sıvadan sonra yapılan oyma ve delmeler önce kaba sıva ile tamir edilmeli;

İnce sıvadan sonra yapılanlara önce kaba sıva vurulmalı ve sertleştikten sonra ince tamir yapılıp,

ek yeri kayboluncaya kadar özenle perdah edilmelidir.)

9-

içerde önlem alma durumu hariç, dışarda hiç bir zaman don havalarda sıva yapılmaz. Ayrıca dış ince sıvalar şiddetli güneşli ve fazla rüzgarlı havalarda yapılmamalı, olası ise güneşin çekildiği yüzlerde çalışılmalı, çabuk kurumadan korunmalı ve rutubetli tutulmalıdır.

10-

Dilatasyonlar sıva ile örtülmeyip aralık bırakılmalıdır.

11-

Düzgünlük kontrolu:

20 cmlik bir cetvel sıva yüzeyinde her doğrultuda hareket ettirildiğinde,

cetvelin herhangi bir durumunda girinti ve çıkıntılar arasındaki fark

1 mmyi;

2 mlik bir mastarın aynı şekilde gezidirilmesinde enine doğrultuda

5 mmyi,

boyuna doğrultuda 7mm yi geçmemelidir.

(süpürgelik düzeyinde de ayrıca mastar kontrolu yapılmalıdır).

 

kara sıva mala  kürek ile ilgili görsel sonucu

 

kaba  sıva  mala  ele  arabası  kürek ile ilgili görsel sonucu

 

 

İlgili resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kara sıva nedir nasıl yapılır ile ilgili görsel sonucu

 

İlgili resim

 

kaba sıva nasıl yapılır ile ilgili görsel sonucu