16 : ) FİZİK TARİHÇESİ NEDİR...? / 18-03-2012

 

FİZİK  

TARİHİ

KRONOLOJİSİ  

 

 

Fizik Tarihi Kronolojisi - 1

 

600 M.Ö. 600'de Thales ilk düşünceler demirin manyetizmasının keşfi.
450
M.Ö. 480-350 yılları arasında Leucippus ve Democritus ' un atom kavramını ortaya attı.
335
M.Ö. Aristoteles, doğa tarihiyle ve evrenin yapısıyla ilgili önemli bilimsel kitaplar kaleme alır.
250
M.Ö. 287'de matematikçi ve mucit Arşimet hidrostatik, kaldıraç
150
M.Ö. Ptolemaios, yıldızlarla gezegenlerin hareketleri hakkındaki Almagest'i yazdı.

 

 

ARCHİMEDES  SCİENTİST 

965
Optik konusundaki çalışmalarıyla ünlü Arap fizikçi İbnülheysem (Alhazen) doğdu.
1453
Copernicus, gezegenlerin Dünya'nın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı.

 

1543
Copernicus, gezegenlerin Dünya'nın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı. Andreas Vesalius, insan anatomisiyle ilgili yeni bir elkitabı çıkardı.
1574
Tycho Brahe, gökyüzünü gözlemek için Hven adasında bir gözlemevi kurdu.
1596
Matematikçi ve filozof Rene Descartes doğdu. ( 31 Mart )
1610
Galileo Galilei, teleskop kullanarak yaptığı gökbilimsel keşifleri konu alan Yıldızların Habercisi'ni yayımladı.
1618
Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş'in çevresinde çizdikleri elips biçimindeki yörüngeleri betimleyen yasaları yayımlar.

 

 

GALİLEO  GALİLEİ 

1632
Galileo, lki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog'u yayımlar.
1642
Ünlü fizikçi Isaac Newton doğdu. ( 25 Aralık )
1644
Descartes'ın en önemli bilimsel çalışması Felsefenin İlkeleri yayımlandı.
1682
Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimledi.
1687
Newton'un, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabının yayımladı.

 

 

AYZEK  NİVTON

1703
Newton, Kraliyet Derneği'nin başkanlığına getirildi ve 1727'de ölümüne dek bu görevde kaldı.
1704
Newton, mercekler ve ışık hakkındaki, Optik başlıklı kitabını yayımlar.
1705
Francis Hauksbee, vakumlu bir küreyi sürterek anlık, parlak elektrik ışıkları elde etti.
1706
Benjamin Franklin doğdu. ( 17 Ocak )
1729
Stephen Gray, elektriği büyük uzaklıklara iletti.
1745
Elektrik depolayan bir alet olan Leiden şişesi bulundu.
1752
Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterdi.

 

1791
Luigi Galvani, kurbağalarla yaptığı elektrik deneylerinin sonuçlarını yayımladı.
1799
Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı

 

Fizik Tarihi Kronolojisi - 2

 

1819
Fresnel, ışğın hareket yönüne çapraz titreşim dalgaları olduğunu gösterdi.
1820
Hans Oersted, elektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterdi.
1824
Carnot, termodinamiğin temellerini attı ve termodinamiğin birinci yasasını yayınladı.İlk defa entropiden bahsetti.
1831
Henry, ilk elektrik motorunu imal etti.
1841
Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde etti.

 

1842
Doppler, bir kaynaktan çıkan ses dalgalarının frekanslarına ait doppler yasasını buldu.
1846
Galle neptün gezegenini keşfetti.
1848
Joule, kinetik teoride gazların hızlarını tesbit etti.
1847
Helmholtz enerjinin korunumu yasasını ispatladı.
1850
Clausius ve Thomson( L. Kelvin )Termodinamiğin ikinci yasasını buldu.Clausius entropinin formülasyonunu yaptı.
1872
James Maxwel, manyetik ve elektrik kuvvetleri birleştirerek elektromanyetik kuvvetin denklemlerini çıkardı.
1886
Heinrich Hertz, radyo dalgalarının varlığını gözler önüne seren araştırmalarına başladı.
1887
Tesla, ilk AC elektrik motorunu imal etti..
1887
Michelson ve Morley ışık hızının( 300.000km/s ) her yönde aynı olduğunu buldular.
1888
Hertz, radyo dalgalarını keşfetti.
1895
Wilhelm Röntgen, X-ışınlarını buldu.
1896
Antoine Becquerel, uranyumun radyoaktif olduğunu buldu.

THOMAS  EDİSON 

1897
Thomson elektronu keşfetti.
1898
P. ve Marie Curie radyoaktifliğin atomik bir olay olduğunu açıkladılar.
1900
Max Planck karacisim ışımasını kuantumlanmış enerji le açıklayarak kuantum kuramının doğuşu
1904
P. Curie piezoelektriği keşfetti.
1905
Albert Einstein 'ın fotoelektrik olayı açıklaması.
1905
Albert Einstein, Özel Görelilik kuramı ile modern fizik başlamış oldu.
1906
Nernst, termodinamiğin üçüncü yasasını buldu.
1911
Marie Curie, radyoaktiflik konusunda kendi başına yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü aldı; böylece de bu ödülü iki kez alan ilk kişi oldu.
1911
Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterdi.
1911
Kandilli Rasathanesi Rasathane-i Amire Mehmet Fatih Gökmen tarafından Kandilli Rasathanesi kuruldu.
1913
Niels Bohr, hidrojen atomu için yeni bir model önerdi.
1915
Einstein, "Genel Görelilik" konusundaki yazısını yayımladı.
1923
Arthur Compton, Compton Şaçılması olayını ortaya koydu.

 

  

ALBERT   EİNSTEİN

 

Fizik Tarihi Kronolojisi - 3

 

1923 Louis de Broglie dalga - parçacık ikiğini genelleştirdi.
1925 Wolfgang Pauli Dışlama İlkesini ortaya koydu.
1925 Max Born Matris mekaniğini Buldu ve kuantum teorisine uyguladı.
1926 Dirac Kuantum Mekaniğinin teorik yapısını kurdu..
1926 Dirac ve Enrico Fermi Fermi-Dirac İstatistiğini açıkladılar ve Katıhal Fiziği doğmuş oldu.
1927 Werner Heisenberg ünlü Belirsizlik İlkesi'ni açıkladı.
1927
Georges Lemaître, evrenin sürekli genişlediği düşüncesini ortaya attı.

 

1928 Dirac Antimaddeninde varlığını öngören rölativistik bir kuramını ortaya koydu.
1929
Hubble, gökadaların birbirlerinden uzaklaştığını gösterdi. Bu da "Büyük Patlama Kuramına" temel oluşturdu.
1930
Tombaugh, Pluton gezegenini keşfetti.
1932 Carl David Anderson Antimaddeyi keşfetti.Bu ilk parçacık pozitron adı verilen antielektrondu.
1932
Chadwick, nötronu buldu.
1932
Jansky, yıldızlardan gelen radyo dalgalarını keşfederek radyoastronomiyi başlattı.
1934 Hildeki Yukawa, çekirdek kuvvetlerinin, mezon adı verilen ağır parçacıklarca iletildiği düşüncesini ortaya attı. ( Güçlü nükleer kuvvet )
1942
İlk Nükleer reaktör Chicago'da çalışmaya başladı.
1945
İlk atom bombası Hiroşima üzerinde patlatıldı.
1948 Richard Feynman, Jullian Scwinger ve Itiro Tomonaga Kuantum elektrodinamik kuramı gelştirdiler.
1948
Hermann Bondi ve Thomas Gold evrenle ilgili "Durağan Durum " kuramını ortaya attı.
1948
Gamow, güneşteki nükleer reaksiyonu açıkladı.
1955
Segre ve Chamberlain antiprotonu keşfettiler.
1960
Maiman, ilk lazer ışığını ürettti.
1964
Robert Wilson ile Arno Penzias uzayda radyo parazitleri saptadılar. Bunların, Büyük Patlama'nın yankısı olduğu düşünüldü.
1964 Murray Gell-man madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi..
1965 NASA'nın "Gemini 4" projesi kapsamında uzaya gönderilen McDivitt ve White adlı astronotlar, uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdiler.
1969
Armstrong ve Aldrin aya ayak basan ilk insanlar oldu.
1969
Kuarkların varlığı deneysel olarak kanıtlandı.

 

 

STEPHAN HAWKİNG