53 : ) MANDALA NEDİR...? / 04-11-2012

 

 

 

MANDALA NEDİR..?

 

 

                          kırk bin yıl öncesine dayanan Mandala, yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içine alınmış resimlerde görüldü.

   “Manda” Enerji/Öz, “La” Kap, Mandala’ya özetle; Enerjiyi tutan, saklayan kap diyebiliriz. Sanskritçe kökenli bir sözcüktür. Dolayısıyla tüm mandala desenleri dairesel bir form içindedir.

Daire, bütünlüğü simgeler. Bir ucu sonsuza, diğeri de bedenimiz ve aklımıza kadar uzanır.
Bundan yola çıkarsak eğer üzerinizde taşıdığınız her mandala size istediğiniz şeyi yaşantınıza çekmenizde mıknatıs görevi görür, sağlık, mutluluk, huzur ve bolluk bilici hep sizinle kalır.
Mandalanın dünyayı sembolize eden bu kozmik deseni bize sonsuzla olan ilişkimizi hatırlatır. Meditasyon yapan kişiye destek olan Mandala, dünyadaki erkek ve kadının simgesidir.
Hem maddesel hem manevi gerçekleri tanımlayan Mandala, hayatın tüm yönlerinde görülür. Dünya, güneş ve ay dediğimiz gökyüzüne ait dairelerde olduğu kadar arkadaş, aile ve topluluk gibi kavramsal öğelerde de yer alır.
Mandalayı farketmek; içimize dönebilmemiz için bir yol açmanın yanı sıra hayat amacımızı bile değiştirebilme gizilgücünü bize sunmaktadır
 

 

MANDALA NEDİR?
Mandala Hindistan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillere verilen ad.
Genellikle daire veya kare şeklinde olurlar. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilir.Herşeyin mistik merkezini sembolize eden mandalalar meditasyon nesnesi olarak kullanılabilmektedir.
Hinduizm'de Siva ve Sakti'nin kozmik dansınıBudizm'de Buda Diyarını veya Buda'nın vizyonunu simgeleyen mandalalar bulunmaktadır. Budizm'de mandalalar onu temaşa eden için evrendeki kutsallığın içkinliğini ve aynı kutsallığın kendisindeki potansiyel durumunu hatırlatan önemli işaretlerdir. Budist bağlamda mandalanın amacı insanın acısına onu aydınlanm

aya ulaştırarak son vermek ve hakikate ilişkin doğru görüşe ulaştırmaktır

 

 

               Mandala çocukların eğitimindede farklı şekillere bürünerek bir eğitim tekniği olarak kullanılmaktadır. Mandala 12 asıl renge sahiptir. Bu renklerin açık ve koyu tonları kullanarak artırılmaktadır.
               Mandalal'da hem nesne hem de renk uyumu vardır. Bu da hem zihne hem de ruha hitap ettiğinini en güzel örneklerinden biridir. Hinduizm'de Siva ve Sakti'nin kozmik dansını, Budizm'de Buda Diyarını veya Buda'nın vizyonunu simgeleyen mandalalar bulunmaktadır.

 

 

             Mandala denilince benim aklıma kare, daire, üçgen gibi içleri boş olarak çizilmiş geometrik şekiller geliyor. Mandala; Daire veya merkez anlamına geliyor. Aslı Hindistan'a kadar dayanmaktadır, Hindistan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillere mandala adı veriliyormuş. Mandala ruhsal olarak insan zihninin rahatlatan bir uğraş olarak biliniyor. Genellikle daire veya kare şeklinde olan ve herşeyin mistik merkezini sembolize eden mandalalar meditasyon nesnesi olarak kullanılabilmektedir

 
 
 
Budizm'de mandala ne anlama gelmektedir?

 

Budizm'de Mandalalar onu temaşa eden için evrendeki kutsallığın içkinliğini ve aynı kutsallığın kendisindeki potansiyel durumunu hatırlatan önemli işaretlerdir. Budist bağlamda mandalanın amacı insanın acısına onu aydınlanmaya ulaştırarak son vermek ve hakikate ilişkin doğru görüşe ulaştırmaktır.

Mandala'nın yararları nelerdir?

1- Mandalalar ruh için bir ilaçtır.

2- Kendinizi ve etrafınızı saran gerçeği farketmektir.

3- Günlük yaşantınızla ve streslerinizle daha kolay başetmektir.

4- Dikkatini toplama süresini uzatmaktır.

5- Kendi yaratıcılığını keşfetmektir.

6- Sakin ve serinkanlı olmayı öğrenmektir.

7- Mandala ile öğretmenler öğrencilerin iç dünyalarını daha iyi tanımakta ve çocuğa yaklaşımda çocuğun bu özelliklerinden yararlanmaktadırlar.

8- Mandalalar vücut, ruh ve zekanın kaynasmasıdır.

Mandala'nın çocuklara etkisi varmıdır varsa nelerdir?

Günümüzde çocuklardan bir çok şey yapmasını isteyerek onları çeşitli stres faktörüyle karşı karşıya getiriyoruz. İşte bu noktada çocuklara “Ben senin için şu an buradayım ve seninle güzel bir şeyler yapmak istiyorum” demekten daha güzel bir şey düşünülemez. Mandala boyamak yoluyla sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar. Bu çalışmadan sonra grup çalışmasında, uyum sağlamada olumlu etkiler görülür. Çocukların stresi azalır, çocuklar daha uyumlu hale gelirler. Mandala çalışması dıştan içe veya içten dışa boyanır. Önemli olan sırayı bozmamaktır.

 
 

 Mandalalardan özellikle son zamanlarda okullarda da yararlanılmaktadır. Mandala ile öğretmenler öğrencilerin iç dünyalarını daha iyi tanımakta ve çocuğa yaklaşımda çocuğun bu özelliklerinden yararlanmaktadırlar. Ayrıca mandala çalışmasından sonra çocukların grup çalışmalarında gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkilendikleri görülür.