59 : ) SABETAY ´ CILIK NEDİR...? / 22-08-2013

 

 

SABETAY' CILIK 

NEDİR.....?

 

SAYFAFIMIZ HER TÜRLÜ GÖRÜŞE YER VEREREK

TARAFSIZCA

İNSANLARI BİLGİLENDİRME VE DOĞRU KARARI KENDİLERİNİN VERMESİ AMACIYLA

DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

 

 

Sabetaycılık,

Sabetay Sevi 17. yüzyılda Osmanlı Topraklarında İzmir  Agora 'da doğdu.

22 yaşında Mesihlik  iddiasında bulunan Musevi  din adamıdır.

Dünyayı kötülüklerden arındıracağına tüm Yahudileri  mukaddes İsrail ’e götürerek orada yeniden tapınağı inşa edeceğine inanıyordu.

Yahudiliği ikiye böldü.

Her kıtada binlerce mürit edindi.

Mahkemeye çıkarıldı, kerhen Müslüman oldu.

İnananların çoğu peşini bıraktı ufak bir grup onu takip ederek Müslüman oldu.

Bunlar dış görünüşte Müslüman veya Hristiyan, gerçekte Kabbala  Musevi inancına sahip günümüze kadar gelen bir cemaattir.

Halk arasında Sabetaycılık  adı ile bilinir. İnananları ona Amira derler.

Yahudiler, günün birinde bir Mesih 'in gelerek kendilerini uzun yıllardır süren sosyopolitik tabanlı acılardan kurtaracağını düşünüyorlardı.

Zor koşullar altında Yahudiler arasında mistizme  inananların sayısı da giderek artıyordu.

Yahudi mistizminin en önemli kaynaklarından biri 'Kabala ' idi.

Görünenin arkasında mutlaka bir başka şeyin gizlendiği fikrinden hareket eden

Kabalistler, kutsal metinlerde çeşitli sayılar ve matematiksel işlemlerle gizli gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı.

Ortaya çıkarılmaya çalışılan gizli gerçekler arasında kurtarıcı Mesih'in kim olacağı ve hangi tarihte geleceği de vardı.

Bu görüşler içinde en çok rağbet görenlerinden birisi de milenyumda (1000 'li yıllarda) bir Mesih'in mutlaka geleceği şeklindeydi.

Yine Kabala'da 666  sayısının şeytanın  yılı ya da sayısı olduğu şeklinde bir inanış bulunuyordu.

(Revelation 13:18, Hexakosioihexekontahexaphobia  )

Bu iki sonuçtan hareketle, 1666  yılının 'hayati önemine' ilişkin yaygın bir inanış oluştur

 

Ailesi

Sevi, 1626 yılında İzmir'de doğdu.

Sevi'nin ailesi (Yunanistan) Patras 'lı Romanyot bir aile idi.

Babası Mordehay, Mora'da kümes hayvanları satıcılığı yapıyordu. 

Annesi Clara'yı küçük yaşta kaybeden Sevi'nin iki de kardeşi vardı:

Abisi Elijah (İlyas) ve kardeşi Joseph (Yusuf).

O yıllarda İzmir Limanı ticarette öne çıkmıştı.

Artan ticaretle birlikte İzmir, Avrupalı tüccarlarla dolup taşmıştı.

Babası İspanya ’dan Osmanlı  ülkesine göçen Yahudilerden Mordehay Sevi’dir,

Hollanda  ve İngiliz şirketlerinin temsilciliği sayesinde servet sahibi olmuştu.

Din eğitimi

Başhaham  Joseph Eskapha   (Rav Escapa ) ve Rav de Alba Torah , Talmud   konusunda onu eğittiler.

Gösterdiği başarı nedeniyle genç yaşında haham  ünvanı verildi.

Ancak genç Sabetay’ın mistik konulara girme arzusu olduğu bir süre sonra anlaşıldı.

Sevi, 15 yaşına kadar Tevrat, hadis, fıkıh konularına vakıf olmayı başardıktan sonra Kabala eğitimine başladı.

Sevi 18 yaşına geldiğinde kendi yorumlarını başkalarına da okuyup öğreten biri haline geldi.

Hatta etrafında bir öğrenci grubu da topladı.

Melankolik  ruhi yapıya sahip olması bir süre sonra mistik hayatın zorlukları ile birleşince anlaşılmaz eylemlerde bulunmasına yol açtı.

Oruç günlerinin dışında da sık sık oruçlar tutuyor, sık sık bedenini yıkıyor ve uzun müddetler boyunca yalnız başına tefekküre dalıyordu.

Kendini Yahudi mistisizmine,

Kabbala 'ya kaptırmıştı

. Bilincini yitirdiği, coşkulu dönemler yaşıyordu.


Sabetay Sevi, 1666 'da kıyametin kopacağını, bundan hemen önce kurtarıcı Mesih'in geleceğini, bunun da 1648 'de olacağını 'biliyordu'!

Etrafındakileri yavaş yavaş hazırlayan Sevi 22 yaşına geldiğinde Kabbalacı yorumlara dayanarak,

kendisini Musa 'nın geleceğini vadettiği Mesih  olduğunu iddia etti.

Yaşlı hahamlar bir hayli sinirlenerek duruma tepki gösterdiler.

Hatta hocası Başhaham Eskapa , iki hahamı Sevi ile görüşerek iddiasını geri almaya ikna etmeleri için görevlendirdi.

Sevi mesihliğini kanıtlayan delillerden söz ediyordu ve İzmir ’deki Yahudi  cemaat arasında ise çok sayıda taraftar buldu.

Tarihçilere göre tam da bu tarihlerde Sevi'nin vücudundan hoş bir koku yayılmaya başladı.

Hatta bunun bir hile olabileceğinden kuşkulanılarak

Sevi bir doktora muayene bile ettirildi. Mesihliğin alameti sayılan bu durum sonraları müritleri tarafından bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Sevi 23 yaşına geldiğinde bu kez de Tanrı'nın, Yahudilerce söylenmesi yasaklanan adı 'Yehova 'yı telaffuz etti.

Gelişmelerden huzursuz olan hahambaşılık,

Sabetay Sevi'nin dinlerini bozduğu gerekçesiyle öldürülmesine karar verdiler, ama bu kararı uygulayamadılar.

Bunun üzerine hahambaşı Eskapa, Sabetay Sevi'yi Osmanlı sarayına iletmek üzere İstanbul'daki hahamlara şikâyet etti.

Başka rivayete göre Hahambaşılık onu İzmir'i terk etmeye zorladı.

Bazı kaynaklar bu bilgiyi doğrulamazken

Sabetay Sevi'nin İzmir'de bulunduğu dönemde kendi ağzından mesihlik iddiasında bulunmadığı da iddia ediliyor.

Gershom Scholem  de kitabında, "Sevi, olsa olsa o da bir defacık Sinagog 'da dualardan önce

'Ben Mesih-i İsrail'im demiştir"

diyor. Sabetay Sevi'in her şeye rağmen aforoz  gücünde bir dışlanmaya uğramadığını belirten Scholem,

Sevi'nin İzmir'den kovulduğu için değil zorunluluktan dolayı seyahat ettiğini söylüyor.

Sevi önce eski bir Kabbala merkezi olan Selânik 'e, sonra İstanbul'a gitti.

Başkent'te, saygıdeğer ve ünlü bir vaiz olan Abraham ha-Yakini  ile karşılaştı.

Yakini'nin elinde Sevi'nin mesih olduğunu doğrulayan Kabbalacı bir kehanet  belgesi vardı.

Kısa süre sonra Istanbul'dan da ayrılan Sevi, önce Kudüs 'e ve sonra Mısır 'a gitti.

Kahire'de Osmanlı valisinin hazinedarı  olan güçlü ve varlıklı Raphael Halebi 'yi kendi davasına inandırdı.

İstanbul

Sevi'nin İzmir'den sonraki ilk durağı İstanbul'du. 1650 yılında İstanbul'a gelen

Sevi burada Abraham Vaçini (Abraham ha-Yakini , Avraham Yaqini  ) adlı bir hahamla karşılaştı.

Bu hahamda 'Mezamiri Süleyman'ın Tefsini' adında Sevi'nin mesih olduğunu doğrulayan Kabbalacı bir kehanet belgesi vardı.

Belgeyi alan Sevi, bunu mesihliğinin delili olarak yanında taşımaya başladı.

Zira çok eski olduğu iddia edilen belgede, Sabetay Sevi isimli bir Mesih'in doğacağından haber veriliyordu.

Gerek eski gerekse bu yeni 'belgeyle' birlikte Sevi, İstanbul'daki Yahudiler arasında önemli bir nüfuz elde etti.

Ancak İzmirli hahamların İstanbullu hahamları "Sabetay'dan uzak durun" diye uyarması üzerine Sevi Selanik'e gitmeyi kararlaştırdı.

Selanik

 

Sevi Selanik'te

Sevi Selanik'deki ilk günlerinde Mesihlik iddiasında bulunmazken zekasıyla Selanikli Yahudiler'i kendisine hayran bıraktı.

Öyle ki evinde misafir olduğu bir Yahudi, ona kızını bile verdi.

Ancak Sabetay üçüncü eşiyle de cinsel ilişkiye girmedi.

Bunun nedenini soranlara ise, gerçek anlamda evlenmeyeceğini çünkü zaten Tevrat ile evli olduğunu söyledi.

Ama bu sözleri duyan hahamlar bunun Mesihlik iddiası olduğunu belirterek sert tepki gösterdiler.

Bu gelişme üzerine Selanik'ten ayrılıp Atina'ya geçen Sabetay Sevi burada da iyi karşılanmayınca

önce İzmir'e döndü ardından da ikinci kez İstanbul'a gitti.

İstanbullu hahamların kendisini rahat bırakmamaları üzerine 1659 da babasının yanına İzmir'e geri döndü.

Kudüs

İstanbul ve Selanik'e yaptığı yolculuklarda beklediği ilgiyi göremeyen Sabetay Sevi bu kez rotasını Filistin 'e çevirdi.

1662   yılında birkaç yakınıyla birlikte bir gemiye binen Sevi, Trablus  ve Beyrut  'a kadar ulaştı.

Ancak burada karar değiştirerek Mısır'a gitmeye karar verdi. İskenderiye  'de gemiden inen Sevi doğruca Kahire 'ye gitti.

Sevi'yi, burada tüm hayatını değiştirecek gelişmeler bekliyordu.

Burada ayrıca Rafael Josef Çelebi adında zengin bir sarrafla tanıştı.

Nayir adındaki Polonyalı bir hahamın yetim kızı olan Sara ile evlendikten sonra Gazze’ye gitti.

1663  yılının sonbahar aylarında Kahire'ye doğru yola çıkan

Sabetay Sevi, yolculuk sırasında kısa süre sonra kendisinin Mesih olduğunu onaylayacak olan

Gazzeli Nathan  yani Abraham Nathan Aşkenazi  (Nathan Benjamen Levi Eskenazi  ) ile tanıştı.

Nathan çok başarılı ve zeki bir öğrenciydi. Din konusunda Sabetay Sevi'den bile daha bilgiliydi.

Nathan 19 yaşlarındayken okula gelen Samuel Lissabona  adlı zengin bir Yahudi'nin çok güzel ama bir gözü görmeyen kızıyla evlendi.

Bu kızla evlenmeyi kabul eden Nathan hemen ardından da Kabala öğretisiyle daha yakından ilgilenmeye başladı.

Bu konuda epeyce ilerleyen Nathan çevresindekilere gördüğü bir sanrıdan bahsetmişti. Nathan bu sanrıda kendisine "büyük bir ışığı bekle" dendiğini söylüyordu.

Burada, adında yirmi yaşlarında bir öğrenci, Yahudi geleneklerine göre Gaza'lı Nathan 

"Mesih'in Müjdecisi ",

İlyas  rolünü üstlendi. Nathan, coşku içinde, İsrail

  devletinin yeniden kuruluşunun çok yakında gerçekleşeceğini ve Sevi'nin zaferi ile dünyanın kurtulacağını herkese duyurdu.

Nathan, Kabbala hesaplarına dayanarak, kıyamet günü için 1666 yılını bildirdi.

Kudüs’e tekrar döndüğünde, kendisinin Mesih olduğunu gizlemeye gerek duymadı.

Kudüs’teki hahamlar karşı çıktılarsa da, Sabatay’ın taraftarları gün geçtikçe arttı.

Mısır, İstanbul, İzmir ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerine Mesihliğini ilan ve propagandasını yapmaları için sadık adamlarını yolladı.

Sabatay Sevi, Musevîlerin dinî âyin ve törenlerinde bazı değişiklikler yaptığı gibi, sinagoglarda okunan duaların çoğunu değiştirdi.

Kudüs  hahamları tarafından tehdit edilen Sevi, Halep’e geçti.

İzmir - 2

1665  yılında sevinçle karşılandığı İzmir'e geri döndü.

Birkaç yıllık süre içinde, Sabetaycılık akımı hızla güçlenerek

Venedik , Amsterdam , Hamburg , Londra  ve bazı Kuzey Afrika  kentlerine kadar yayıldı.

Sevi kendisini kralların kralı olarak görüyordu. Dünyayı, kendi hesabına göre 38 krallığa böldü.

Her birine de, kardeşlerini ve sadık adamlarını kral tayin etti. Çeşitli beyannameler yayınlayarak, Osmanlı idaresine karşı harekete geçti.

İstanbul, İlk mahkeme

30 Haziran 1666 da Sabetay İstanbul’a hareket etmek üzere yola çıkar.

O zamana kadar genel olarak yahudilerin siyasi otoriteye karşı bağlı olmaları ve hiçbir zaman politik hareket etmemeleri

Osmanlı idarecilerini bu olaya karşı kayıtsız bırakmıştır. Müritleri onun İstanbul'a, imparatorluğu

Padişah IV. Mehmed 'ten almak üzere gittiğine inanıyorlardı.

İzmirli hahamların şikayetiyle saray da bu durumun ciddiyetinde erken haberdar olur.

Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın emriyle, Sabetay'ın içinde bulunduğu gemi Çanakkale Boğazı'nda durduruldu.

Sabetay elleri ve ayakları zincire vurularak İstanbul'a getirildi.

Hemen ardından da kürek mahkumlarının tutulduğu Haliç'deki Bagno Zindanı'na kapatıldı.

Sevi üç gün sonra yargılanmak üzere Sadrazam'ın başkanlığındaki Divan'a çıkarıldı.

Girit Seferi öncesinde ortalığın karışmasını istemeyen

Osmanlı yönetimi, bir 2 ay sonra Sabetay'ı Çanakkale Gelibolu'da bulunan bir kaleye hapsetmeye karar verdiler.

Gelibolu'da Hapis

 

Sevi Abydos kalesinde

Sabetay, Gelibolu  da eski limanın yanı başındaki Abydos kalesine  kapatılırken müritleri de peşinden gitti.

Zaten onun kellesinin vurulması yerine hapis cezasına çarptırılmasını,

'bir mucize daha gerçekleşti'

şeklinde yorumluyorlardı.

Sabetay'ın hapsedildiği kale, kısa sürede dünyanın dört bir yanından gelen

ipek halılar ve atlas kumaşlar gibi hediyelerle onun sarayı haline geldi.

Bir süre sonra Gelibolu 'daki kale Sabetaycılar arasında 'Migdal Oz ' yani 'Kudret Kulesi  ' olarak anılmaya başlandı.

Bu isim biraz da Sabetay'ın buradan müritlerine yazdığı bir mektuptan dolayı verilmişti.

Zira bu mektupta Satebay, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulup tam bir aydınlanmaya girdiğini belirterek,

"Tanrı bir kudret kulesidir;

ona sığınanlar kurtulacaktır" diyordu.

Polonya 'dan onu ziyarete gelen Talmud uzmanı Lwów  ve Galicia ;

Sevi'ye Polonya'da Nehemiah ha-Kohen  adlı kâhininonun gelişini müjdelediğini bildirirler.

Sevi, Kohen 'in kendisini ziyaret etmesini emreder. 3 ay süren yolculuktan sonra buluşma gerçekleşir.

Ancak saatler süren konuşmalar sonrası buluşma her iki taraf için hayal kırıklığı ile sonuçlanır.

İddiaya göre Sevi fanatikleri Nehemiah ha-Kohen'i gizlice ortadan kaldırırlar.

 

Edirne

 

İzmir'li hahamlar Sabetay Sevi'nin Dinlerini bozduğu gerekçesiyle öldürülmesine karar verdiler,

ama bu kararı uygulayamazar ve onu Osmanlı sarayına şikayet ettiler.

Osmanlı yönetimi en başta olaya ilgisizdi.

Daha sonra yahudi din adamlarının artan şikayetleri üzerine Seviyi tutuklayarak

Sultan IV. Mehmet'in huzuruna çıkarıldı.

Sevi Sultandan Mesih olarak tanınma talep etti, ayrıca İsrail   toprağını kendisine vermesini de istedi.

Sultan onu Çanakkale'de bir kaleye hapsetti.

Faaliyetleri burada da devam eden Sevi'yi yine Yahudi hahamlar Saray'a şikayet edince,

Osmanlı bu talepler karşısında kayıtsız kalamadı. Ortaya çıkan kargaşayı gidermek için Fazil Ahmet Paşa, işin esasini ögrenmek için,

Sevi'nin derhal Istanbul'a gönderilmesini istedi.

Edirne sarayinda, Padişahın iktidarına meydan okumakla suçlanan Sabetay için Sadaret Kaymakamı Mustafa Paşa,

Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi ve Padisah'in imamı meşhur Vani Efendi'den oluşan bir divan kuruldu,

Padişah Sultan IV. Mehmet de divanı 'paravan'ın arkasından' izledi.

Divanda, Türkçe konuşamayan Sabetay için Padişah'ın hekimbaşısı Yahudilikten dönme

Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi   tercümanlik etti (Asıl adı: Moses Ben Raphael Abrabanel.

Divan reisi:

Karıştırmadığın halt kalmadı.

Uyandırmadık fitne bırakmadın Sabatay Efendi.

Haydi bakalım şimdi göster mucizeni!

Deyince Sabatay Sevi afallar. Ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırır.

Mucize göstermesi beklenmektedir. Tercüman, mucizenin şeklini de anlatır:

Sabatay soyunacak,

vücudunu en maharetli okçular nişangâh yapacaklardır.

Attıkları oklar vücuduna işlemezse o zaman Osmanlı Padişahı da onun mesih olduğunu resmi olarak tasdik edecektir.

Çünkü Yahudiler, ona kılıç, ok, tüfek, kurşun işlemez, hatta onu ateş yakmaz, suda boğulmaz diye itikat etmektedirler.

Divan heyetinin teklifi karşısında Sabatay Sevi “Adiyo santo!” diye titremeye başlar.

Teklifin dehşetinden beti benzi atar, artık her şey bitmiştir.

Can havliyle son bir hamle yapar. Her şeyi inkâr eder.

Ayrıca mesihlik davasının bazı Yahudiler tarafından ortaya atıldığını,

kendisinin asla böyle bir iddiada bulunmadığına dair yemin üstüne yemin çeker, teminat üstüne teminat verir.

Dökmedik dil bırakmaz.

Ancak, ulema ve padişah bu cevaplardan tatmin olmaz.

Bunun üzerine Hekimbaşı Hayyâtîzâde (Terzizâde) Mustafa Fevzî Efendi,

Sabetay'a Müslüman olma teklifi götürür.

Önce Sabetay bunu kabule yanaşmaz.

Ancak, Hekimbaşı, ona bunu kabul etmediği takdirde türlü, türlü işkencelerle öldürüleceğini Ladino diliyle uzunca anlatır.

Sevi, dönme Hayatizade'nin tavsiyesi üzerine, canının bağışlanması karşılığında,

"Bu can bu bedende kaldığı sürece..."

diyerek kendisine söylenen kelime-i şehâdeti tekrarlar.

Vânî Mehmed Efendi; “Bu adamın, Müslümanlığı kalbî hisler ve ihlâsla kabul ettiğine kâni değilim.

Fakat dinimiz şüpheyi reddeder ve kişinin imanı üzerine hüküm, ancak cenâb-ı Hakk’ındır.

Bu itibarla ihlâsla Müslüman olmasını niyâzdan başka şey yapamam...” demekten kendini alamadı.

Söylentiye göre divandan çıkan Sevi, kaftanını içerisinde sakladığı Can adlı beyaz güvercini serbest bırakarak

"can bedenden çıktı"

'Şema Yisrael' demiş, ve çevresindekilere tanrı üzerine ettiği yeminin geçerli olmadığını, sadık kalması gerekmediğini ima etmiştir.

16 Eylül 1666'da Divan huzurunda Müslüman olan

Sabatay Veled-i Mordehay veya Sabatay Sevi,

üzerine saray içoğlanlarına mahsus hamama gönderilerek gusül abdesti aldırılır ve kendisine müslüman kisvesi kürk ve hil’at giydirilir.

Ertesi gün Sultan huzuruna çıkarak

Aziz Mehmet Efendi adını alarak 150 akçelik bir maaşla sarayda üst düzey memur Kapıcıbaşı  olarak göreve getirildi.

Sabetaycıların açıklamalarının başka bir versiyonu ise şu şekildedir:

Musa firavunların Sarayında bir Mısırlı gibi yaşamıştı.

Sabetay’da kendi halkını kurtarmak için müslüman olmalı ve bir Türk gibi yaşamalıydı.

Sevi'nin resmi açıklaması ise şu şekilde: “Tanrı beni İsmâilî, yani Müslüman yaptı.

Ben kardeşiniz kapıcıbaşı Mehmed’im. O öyle emretti. Ben itaat ettim” dedi.

 

Müslüman olmanın etkileri

Sevi'nin Müslüman olmasi bütün Yahudi dünyasinda şok etkisi yarattı.

Hahambaşılık olayı sevinçle karşıladı ve Müslüman olan Sevi'yi dinden çıkmış saydı.

Büyük çogunluk onun Mesih olmadığına inanarak ortodoks Yahudi inancına geri döndü,

ikiyüz ailelik bir topluluk ise İslamiyete geçerek onun yolundan gitti.

Bu tarihten sonra da 'Avdeti ' ya da 'Dönme' olarak adlandırıldılar.

Bunlar onun büyük bir hikmete binaen zahiren müslüman olduğunu, mesihliğinin bir gereği olduğu yorumunda bulunurlar.

Gazzeli Nathan bunu ma'asim zarim kurtarıcının yapması gereken garip işler şeklinde açıklar.

Polonyalı karısı Sara, Sara'nın kardeşi Jacob Kerido'da bu kervana katılır. Sara Fatma adını, Kerido'da Yakub adını alır.

Sevi, bu olayla taraftarlarına

"Karanlık bir"

dönemin başladığını ve bunu

"Aydınlık günlerin"

takip edeceğini söyleyip, aydınlık dönemin başlaması için karanlığın şart olduğunu dile getirir.

Sabetaycılar "Aydınlık Günler" gelinceye kadar gizlenmeye devem edeceklerdir.

Din değiştirme sonrası Sevi'de kendini bırakan musevi kitlelere karşı bir öfke dönemi başlar.

Onları "kendisini anlamamak" ile suçlar.

Edirne Sarayı'nda yedi yıl kalan Sabetay bir süre sonra Padişah IV. Mehmed'in takdirini kazandı.

Zaman zaman İstanbul ve Selanik'e bile gidebiliyordu. Bir süre Edirne/Hızırlık yakınlarında bulunan bir Bektaşi tekkesine devam etmiş.

Bu tekke 1641-1642 yıllarında "şüpheli" bulunarak yetkililerce kapatılmış ancak IV Mehmet tarafından Zaviye olarak tekrar açılmış.

Musevi kaynakları Sevi'nin Sufism ve Bektaşilikten etkilendiğini ve bu öğretileri

Kabbala öğretisi ile harmanlayarak kendi öğretisine şekil verdiğini dile getirirler.

Arnavutluk, Sürgün

Bir süre sarayda Kapcıcıbaşı  olarak sarayda üst düzey memur olarak çalışsa da,

mesihi yahudi inancına bağlılığının farkedilmesi üzerine batı trakya'ya sürülür.

İbrahim Alaeddin Gövsa , Sabatay Sevi isimli eserinin 68. sayfasında olayı anlatıyor:


Sevi dini tefekküre ve teorik çalışmalarına Arnavutluk’ta devam eder. 

Bu sıralarda sabetaycılığın ana kaynağı olan kitaplar yazılacaktır.

Şahsının isteği üzere Selanik şehri kutsiyete kavuşur ve inananlar (maminim) buraya yerleşirler.

İki yüz ailelik ilk sabetaycı çekirdek toplum işte burada kurulur.

Nathan Levi ise din değiştirmeden onu takip eder. Daha sonra bir kısım din değiştiren sabetaycıların tekrar yahudi dinine döndükleri bilinmektedir.

 

 

Ölüm

Maaşı azaltılan Sevi Arnavutlukta beş yıl sürgünde yaşadıktan sonra

30  Eylül  1675 

(başka rivayet: 17 Eylül 1676  )

tarihinde yalnızlık ve sırlar içinde ölmüştür.

Avram Galante'ye göre Berat'ta müslümanlar tarafından, şehrin içinden geçen ırmağın kıyısında halen yeri bilinmeyen bir noktada toprağa verilir.

Kendisi gibi Müslümanlığı kabul eden takipçisi 200 aile Selanik'e yerleşerek dış görünüşte Müslüman,

gerçekte ise Sabetaycı-Yahudi olarak yaşamaya devam etti.

Sabetaya inananlar mesihlerinin ölümüne inanmazlar, onun göğe yükselmiş olup, yeniden geleceğine dair inançlarını sürdürüler.

Hala inançlı Sabetaycılar, belli zamanlarda deniz ve ırmak kenarlarına gelerek,

Sabetay sevi Seni bekliyoruz! diye bağırma geleneğini sürdürmektedirler.

Evlilikleri

Sabetay Sevi ailesi tarafından genç yaşta 2 veya 3 kez evlendirildi. Ancak Sevi, eşiyle cinsel ilişkiye girmedi.

Ailesi bu durumu onun eşinden hoşlanmadığı şeklinde yorumlayarak birincisini boşattırıp ikinci kez evlendirdi.

Ancak Sevi ikinci evliliğinde de cinsel ilişkiye girmekten kaçındı.

Polonya daki katliamlardan kaçan yetim bir kız olan Sarah çevresine kurtarıcı (Mesih) ile evleneceğini rüyasında gördüğünü söylemekte idi.

Bunu duyan Sevi Sara'yı Kahire 'ye çağırır ve onunla evlenir.

Bu Sevi'nin dördüncü evliliğidir. Sara'nın güzelliği ve cazibesi bu yeni tarikata yeni müritler kazandırır.

Din değişimi sonrası karısı Sara ise artık Fatma Hanımefendi’dir.

Rivayete göre Müslüman olduktan Sevi'ye sonra Sara'nın yanında haremden bir eş daha tahsis edilir.

Sabatay Sevi’nin son eşi Ayşe Hatun Selaniklidir.

17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi 'nin kurucusu olduğu

, onu mesih kabul eden mistisizme  ve Kabbala 'ya dayanan inanç

. Diyanet İşleri Başkanlığı 'na göre

Sabetaycılık bir İslam mezhebi ya da tarikatı değildir ve İslam düşüncesi içinde yer almaz.

1920'lerin başından itibaren Sabetayist kökenli insanların çoğunun sekülerleşmesi ve büyük bir çoğunluğunun

geleneklerini yeni kuşaklara aktarmaması nedeniyle Sabetaycılık yok olmaya başlamıştır.

Ancak bazı yazar ve araştırmacılar Sabetaycılığın günümüze kadar devam ettiğini iddia etmektedir.

 

Doğuşu

İspanya ' dan kovulma ve doğu Avrupa 'da yaşadıkları sıkıntılar üzerine başgösteren bunalımlar sebebiyle

Yahudiler kendilerine kucak açan

Osmanlı topraklarına göç etmiş, aralarında Tevrat  'ta bahse geçen kurtarıcı son peygamber Mesih 'in geleceği beklentisi yaygın bir hal almıştı.

Bu yüzden 1626 doğumlu Sabetay Sevi 1648  yılında mesihliğini ilan ettiğinde dünyadaki

tüm Yahudiler arasında büyük bir yankı uyandırmıştır.

1,5 milyon kişiye ulaşan inananları onu sadece öğretmen, peygamber olarak görmüyor, belki bir tür tanrısal enkernasona da inanıyorlardı. 

Yahudi din adamlarının büyük bir kısmı Sabetay Sevi 'ye karşı çıkmıştır.

Sabataycılığın dünyadaki Yahudiler yanında Hristiyanlar arasında da bu kadar büyük bir yankı uyandırmasının ana nedeni 1666 yılıdır.

Şeytanın sayısı olan yılda önce Deccal ortaya çıkacak ve sonrasında beklenen mesih dünyaya gelerek Deccal'ı öldürecektir.

Bu nedenle Sabatay'ın mesihliği, 1665 yılında başka Yahudi bilginler tarafından da onaylanınca büyük gürültüler kopmuştur.

Hristiyanlar beklenen

Deccal'ın Sabetay olduğunu iddia ederek İsa'nın 1666'da gökten ineceğini ve Sabetay'ı öldüreceğini düşünerek

büyük bir beklenti içine girmişlerdir.  Yahudiler'se İsa'yı son mesih olarak kabul etmediklerinden Kıyamet öncesi beklenen son Mesih'in

Sabatay olduğunu düşünmüşlerdir. Din değiştirme

İzmirli hahamlar Sabetay Sevi'nin dinlerini bozduğu gerekçesiyle öldürülmesine karar verdiler,

ama bu kararı uygulayamadılar ve onu Osmanlı sarayına şikayet ettiler.

Osmanlı yönetimi en başta olaya ilgisizdi. Daha sonra yahudi din adamlarının artan şikayetleri üzerine

Sevi'yi tutuklayarak Sultan IV. Mehmet 'in huzuruna çıkarıldı.

Sevi, Sultandan Mesih olarak tanınma talep etti, ayrıca İsrail toprağının kendisine vermesini de istedi.

Sultan onu Çanakkale'de bir kaleye hapsetti.

Faaliyetleri burada da devam eden Sevi'yi yine yahudi hahamlar Saray'a şikayet edince, Osmanlı bu talepler karşısında kayıtsız kalamadı.

Ortaya çıkan kargaşayı gidermek için Fazıl Ahmet Paşa  işin esasını öğrenmek için, Sevi'nin derhal İstanbul'a gönderilmesini istedi.

Edirne sarayında,

Sadaret Kaymakamı Mustafa Paşa ,

Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi

 ve

Padişah'in imamı meşhur Vani Efendi 'den oluşan bir divan kuruldu,

Padişah Sultan IV. Mehmet de divanı 'Kafes'ten' izledi. Divanda,

Türkçe konuşamayan Sabetay için Padişah'ın hekimbaşısı yahudilikten dönme Hayyatizade Mustafa Fevzi Efendi   tercümanlık etti

(Asıl adı Moses Ben Raphael Abrabanel  ).

Divan reisi:

Karıştırmadığın halt kalmadı.

Uyandırmadık fitne bırakmadın

Sabatay Efendi.

Haydi bakalım şimdi göster mucizeni!

Deyince Sabatay Sevi afallar.

Ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırır.

Mucize göstermesi beklenmektedir.

Tercüman, mucizenin şeklini de anlatır: Sabatay soyunacak, vücudunu en maharetli okçular nişangâh yapacaklardır.

Attıkları oklar vücuduna işlemezse o zaman Osmanlı Padişahı da onun mesih olduğunu resmi olarak tasdik edecektir.

Çünkü Yahudiler, ona kılıç, ok, tüfek, kurşun işlemez, hatta onu ateş yakmaz, suda boğulmaz diye itikat etmektedirler

Divan heyetinin teklifi karşısında Sabatay Sevi “Adiyo santo  !” diye titremeye başlar.

Teklifin dehşetinden beti benzi atar, artık her şey bitmiştir.

Can havliyle son bir hamle yapar. Her şeyi inkâr eder.

Ayrıca mesihlik davasının bazı Yahudiler tarafından ortaya atıldığını,

kendisinin asla böyle bir iddiada bulunmadığına dair yemin üstüne yemin çeker, teminat üstüne teminat verir.

Dökmedik dil bırakmaz.

Ancak, ulema ve padişah bu cevaplardan tatmin olmaz.

Bunun üzerine Hekimbaşı Hayyâtîzâde   (Terzizâde ) Mustafa Fevzî Efendi , 

Sabetay'a müslüman olma teklifi götürür. Önce Sabetay bunu kabule yanaşmaz.

Ancak, Hekimbaşı, ona bunu kabul etmediği takdirde türlü, türlü işkencelerle öldürüleceğini Ladino  diliyle uzunca anlatır.

Sevi, dönme Hayatizade'nin tavsiyesi üzerine "can bedenden çıkmadıkça" diyerek kendisine söylenen kelime-i şehâdeti tekrarlar.

 

Divan huzurunda müslüman olan Sabatay Veled-i Mordehay veya Sabatay Sevi,

üzerine içoğlanlarına mahsus hamama gönderilerek gusül abdesti aldırılır ve kendisine müslüman kisvesi kürk  ve hil’at  giydirilir.

Aziz Mehmet Efendi  adını alarak 150 akçelik   bir maaşla sarayda üst düzey memur Kapıcıbaşı  olarak göreve getirildi.

Söylentiye göre divandan çıkan Sevi,

elbisesi içerisinde sakladığı Can adlı beyaz güvercini  serbest bırakarak

"can bedenden çıktı"

dedi ve çevresindekilere ettiği yeminin geçerli olmadığını söyledi.

"Can bedenden çıktığı"

için artık bu söze sadık kalması gerekmez. Yine de bu rivayetin doğruluğu çok azdır.

Sabatay'ın abdest sonrasında eski kıyafetleri çıkartılıp değiştirildiğinden

güvercini kıyafeti içinde saklayabilmesi veya divan'ın huzuruna yakın yerde kendisine güvercin verilmesi pek mümkün değildir.

Sevi'nin Müslüman olması bütün Yahudi dünyasında şok etkisi yarattı.

Hahambaşılık   olayı sevinçle karşıladı ve Müslüman olan Sevi'yi dinden çıkmış saydı.

Büyük çoğunluk onun Mesih olmadığına inanarak ortodoks  Yahudi inancına geri döndü,

ikiyüz ailelik bir topluluk ise İslamiyete geçerek onun yolundan gitti.

Bunlar onun büyük bir hikmete binaen zahiren müslüman olduğunu, mesihliğinin bir gereği olduğu yorumunda bulunurlar.

Polonyalı karısı Sara, Sara'nın kardeşi Jacob Kerido  'da bu kervana katılır.

Sara Fatma adını, Kerido'da Yakub adını alır.

Sevi, bu olayla taraftarlarına "Karanlık bir" dönemin başladığını ve bunu "Aydınlık günlerin  " takip edeceğini söyleyip,

aydınlık dönemin başlaması için karanlığın şart olduğunu dile getirir.

Sabetaycılar "Aydınlık Günler " gelinceye kadar gizlenmeye devem edeceklerdir.

Sevi dinden döndükten sonra bir süre Edirne / Hızırlıkyakınlarında bulunan bir Bektaşi  tekkesine devam etmiş.

Bu tekke 1641-1642 yıllarında "şüpheli" bulunarak yetkililerce kapatılmış ancak IV. Mehmet   tarafından zaviye  olarak tekrar açılmıştır.

Musevi kaynakları

Sevi'nin Sûfîlik  ve Bektâşîlikten  etkilendiğini ve bu öğretileri Kabbala öğretisi ile harmanlayarak kendi öğretisine şekil verdiğini dile getirirler.

Sürgün

Bir süre Kapıcıbaşı  olarak sarayda üst düzey memuriyette bulunsa da mesihî

Yahudî inancına bağlılığının farkedilmesi üzerine Batı Trakya 'ya sürülür.

İbrahim Alaettin Gövsa , Sabatay Sevi isimli eserinin 68. sayfasında olayı anlatıyor:

Sabatay Sevi'nin (Mehmet Efendi adi ve Müslüman kıyafeti ile) İstanbul’da yine eski müritlerinden bir kısmini toplayarak ayinler yaptığını,

Girit  seferinden dönen Sadrâzam Köprülü Fâzıl Ahmet Paşa'ya  haber verdiler.

Sadrâzam, kendisini çağırtır:

- <> diye tembih ettiği zaman Sabatay, ağız kalabalığına başladı ve meşhur olan kurnazlığı ile,

- <> yolunda cevaplar verir.

Sadrazâm  ona ihtar eder:

– Aklını başına topla. Müslümanım dedikten sonra yine çıfıtlığa başlarsan belânı bulursun

Yine de bu sözlerle bir müddet takipten kurtulur

Fakat aradan uzun bir süre geçmeden sadrâzamın adamları;

Boğaziçi’nde Kuruçeşme  ’deki havrada   Sabatay Sevi’yi müridleriyle beraber İbrânice  duâ okurken yakalarlar.

Artık hiçbir şeyi inkâr edecek gücü kalmaz, bütün foyası meydana çıkar.

Bu hâdise üzerine İzmirli Sevi; kendisini unutturmak ve izini kaybettirmek için Kuruçeşme’yi bırakarak

Kağıthane   civarında ıssız bir köşeye çekilir.

Fakat müritlerinin bir müddet sonra orada da etrafına toplanıp âyinler yapmaya devam ettikleri görülür.

İş, tekrar sadrâzama haber verilince Fâzıl Ahmet Paşa  kızdı ve onun, tek bir Yahudînin yaşamadığı Arnavutluk ’un Ülgün kenti,

Berat  kasabasına sürülmesini emretti. Burada beş yıl yaşadıktan sonra ölür.

Avram Galante 'ye göre Berat'ta Müslümanlar tarafından,

şehrin içinden geçen ırmağın kıyısında halen yeri bilinmeyen bir noktada toprağa verilir.

Sabetaya inananlar; mesihlerinin ölümüne inanmazlar, onun göğe yükselmiş olup yeniden geleceğine dâir inançlarını sürdürürler.

İnançlı Sabetaycılar, hâlâ belli zamanlarda deniz ve ırmak kenarlarına gelerek

"Sabetay Sevi, seni bekliyoruz!"

diye bağırma geleneğini sürdürmektedirler. "Kayıp Mesih" kitabının yazarı John Freely ; bu kitabı yazdıktan sonra bazı Sabetaycılardan,

hâlâ Sabetay'ın mesih olduğuna inandıklarını ifade eden mesajlar aldığını belirtmiştir.

Sevi, dînî tefekküre ve teorik çalışmalarına Arnavutluk’ta devam etmektedir.

Bu sıralarda Sabetaycılığın ana kaynağı olan kitaplar yazılacaktır.

Olaylardan sonra Sevi, enerjisininin önemli bir kısmını İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık için harcar.

Nathan Levi  ise dîn değiştirmeden onu takip eder.

Daha sonraları dîn değiştiren bir kısım Sabetaycıların, tekrar Yahudî dînine döndükleri bilinmektedir.

Şahsının isteği üzere Selanik şehri, kutsiyete kavuşur ve inananlar (maminim ) buraya yerleşirler.

İkiyüz ailelik ilk Sabetaycı çekirdek toplum, işte burada kurulur.

Cemaat

Sabetay Sevi'nin İslam'ı kabul etmesi üzerine takipçilerinin büyük bir kısmı geleneksel Yahudiliğe geri döner.

Sevi, kendisi gibi Müslümanlığı kabul eden takipçisi 200 aileden oluşan bir grup bağlılığını korur ve Selanik'e yerleşerek dış görünüşte

Müslüman, gerçekte ise Sabetaycı-Yahudi olarak yaşamaya devam etti.

 Bu topluluk pratikte Zohar 'a dayanan mistik bir yaşamı benimser,

Yahudi inancını sürdürür, fakat resmen Müslüman milletine dahil olarak yaşarlar.

Tarihte dinden dönenler anlamında 'Dönmeler ' olarak adlandırılan cemaat  böylece doğmuş olur.

Bunların başında Gazze ’li meşhur haham Nathan gelmektedir.

Genç Nathan, yeni din yorumu ve Sabetay’ın fikirlerinin tanıtılmasında etkin bir rol oynamıştır.

Sabetaycılara göre Yahudiler kendi aleyhlerinde bir çifte standart içindedirler.

Halbuki Yahudiler, Halaha ’ya

(Yahudi şeriatına)

göre Müslümanlığı seçen Sabetaycıları dinden çıkararak doğru bir karar verdiklerine inanmaktadırlar.

Gizli Yahudi  olarak Sabetaycıların İspanyol konversolarından , marranolardan  ve moriskolardan  çok farkı var.

1391-1492 yılları arasında Katolik İspanya’sında zorla Hıristiyanlaştırılan yüzbinlerce Yahudi vardı.

Ölüm tehdidiyle dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlardı.

Ama içlerinden pek azı - birkaç bin - bugüne kadar geleneklerini devam ettirip, inançlarını korumuşlardır.

Daha sonra gizli Sabetaycılar olarak adlandırılabilecek bir grup Yahudi de din değiştirmeden Sevi'ye inanacaktır.

Sabetayist, Dönme, vesaire adlar ile anılan topluluğun Müslüman görünen bir kısmı Selanik'in Yunanistan'da kalması ile,

1924 yılında yapılan nüfus mübadelesi  sonucu Türkiye'ye göç etti.

Yirmibeşbin kişilik bir cemaattiler. Selanikliler diye anılıyorlardı.

Tarikat üyelerinin gizli kalmayı tercih etmesi haklarındaki pek çok bilginin spekülatif olmasına yol açmaktadır.

Bugün gerçek sayıları ile ilgili resmi herhangi bir sayı bulunmamaktadır.

Sayı konusundaki bilgiler spekulatif sayılamlıdır.

Türkiye Musevî cemaati ileri gelenlerinden Harry Ojalvo  'nun, 23-29 Mayis 1998 Tarihli Aksiyon dergisi 'ne

"Ülkemizde bir buçuk milyon Yahudi kökenli Türk vardır"

demesi ile sayının 1,5 milyon civarında olduğu tahmin edilmiştir.

Sabetaycılar ondokuzuncu yüzyıla kadar oldukça depolitik olarak varlıklarını sürdürdüler.

Ancak bu yıllarda Osmanlı toplum yapısındaki değişiklikler kendilerini oldukça aktif kılmıştır.

Özellikle imparatorluğun geleceğinin tayini konusunda ortaya çıkan İttihat Terakki  'de siyasi roller üslendiler.

Nitekim bu dönemdeki çok önemli siyasi aktörlerin Sabetaycı kökenli olduğu söylenir.

Yemekler

İbadethanelerinin ayrı, mezarlıklarının ayrı olmasının yanı sıra bu cemaat mensubu ailelerin zengin ve farklı bir mutfak kültürleri söz konusu.

Esin Eden , Yunanistan’da İngilizce olarak yayınlanan

"Bir ailenin yemek kitabi" i

simli eserinde, kendilerine özgü yemeklerden bahsediyor.

Ritüellerin pek çoğu yemekle ilgili. Özellikle ilkbaharda yemek faaliyetleri düzenleniyor.

Selanik yemekleri yeniyor. Burada temel nokta sofranın bereketi ve yemeklerin çeşitliliği.

Bazı yemeklerin dinsel göndermeleri oluyor.

Örneğin normalde et ve balık bir arada yenmezken yılın sadece bir günü birlikte yeniliyor.

Bu özel günlerden bir takvim sayesinde haberdar olunuyor.

Toplulukta din işleriyle uğraşan kişilerce hazırlanıp ilgililere yollanan bu takvim,

Yahudi takvimine  benzemekle birlikte bazı değişiklikler gösteren bir çeşit ay takvimi.

Bir eğitim bir de mutfaktan hiç kesinti yapılmıyor. Mutfakta muhakkak bolluk olması esas!... 'Yok' demek adeta yasak.

Mesela evde pirinç azalmışsa 'pirinç azaldı' yerine 'pirinç bereket' demeyi tercih ediyorlar.

Evlilikler

Cemaat dışından izinsiz evlenenler aforoz edilir, böyleleri “Kararmış” diye anılır.

Sabetaycıların kendi aralarında evlenmeleri, onlara has resesif   özellikte genetik problemlerin doğmasına yol açmıştır.

Sabetaycilar'in Şemseddinzâde Osman Efendi  taifesine mensup Ali Efendi  'nin 18-20 yaşlarındakı kizi Râbia,

Manastırlı  Hacı Feyzullah Efendi'ye kaçmış, dönmeligi bırakarak Müslüman olmak ve onunla evlenmek istedigini bildirmiştır.

Israrlı girişimlere rağmen kızın babası Ali Efendi bu evliliğe razı olmamış,

bunun üzerine durum Selanik Valiliği tarafından Babiâli   ye bildirilmiştir.

Osmanlı Bakanlar Kurulu, 29 Aralık 1891 tarihinde yaptiğı toplantıda, kız babasının, bu izdivaca muvafakat vermemesine rağmen,

kızın reşid ve kendi evliliğine karar verebilecek yaşta olduğunu gerekçe göstererek,

bu evliliği onaylamış; ancak Selanik'te olaylar çıkmaması için genç çiftin ilk vapurla ve gizlice İstanbul'a getirilerek,

evliliğin Selanik'ten uzakta yapilmasını istemiştir.

 

Çocuklar

Çocuklara evlenme çağına kadar gizli hiç bir şeyden bahsedilmez. 

Bunun dışında sünnetler topluluktan bir doktora yaptırılıyor çünkü operasyon normalden biraz farklı oluyor.

Toplulukta eğitime de büyük önem verildiği edinilen bilgiler arasında.

Hareketin mensupları arasında eğitime çok ağırlık verildiği biliniyor.

Bütün çocuklara çok iyi eğitim verilmeye çalışılıyor. Bu durum geleneksel aile yapısının bir sonucu.

Sabatay mezhepleri

 

Jacob Frank.

1 . Karakaşlar ,

2 . Kuniosos

3 . Yakubiler,

4 . Kapancılar 

ya da 

5 . Kapaniler

 veya 

6 . İzmirliler

Sevi’nin ölmesi/kayboluşu sonrasında Selanik’te yerleşen dini cemaat,

çeşitli olaylar sonucunda farklı dini pratikleri benimseyen üç ana gruba/mezhebe/fraksiyona ayrıldı.

Bu üç ayrı grup, mezhep taassubuyla, farklı yerlerde ibadet ediyor,

kolay kolay kız alıp vermiyor ve hatta ölülerini bile aynı mezarlığa gömmüyorlar.

Aralarındaki gizli rekabet ve husumet hala sürmektedir.

Değişik adlar alan bu grupların nesl-i şerîf denilen en yüksek asil ailelere mensup birer reisi var.

Bunlar, cemaat ihtiyarlarının reyleriyle seçilirler, ölünceye kadar bu mevkide kalırlar.

Sevi’nin kayınbiraderi olan Yakov Qerido’yu onun halifesi kabul eden yakubiler,

daha sonraları ortaya çıkan ve Mesihi ruha sahip olduğunu iddia eden Baruhya Ruso‘nun

(Osman Baba , Osman Ağa , Osman Bevvap)

hilafetine inanan karakaşlar ve sadece Sevi’ye inanan Kapancılardır.

Osman Baba Bektaşi  tarikatında

Dede  'lik derecesine kadar yükselmiş olup, mezarı Bulgaristan  'ın Khaskovo köyününün güney batısında

(Google Earth: 41.8500 25.4667) bulunmaktadır.

Kapan'ın İbranicede İzmir  im anlamına geldiği söylenmektedir.

Kapancılar sakallarını, yakubiler başlarını traş ederler. Fanatik karakaşlar ise, sakallarını da saçlarını da traş etmezler.

Jacob Frank  ’ın 1726-1791 (Jacob Leibowicz) kurduğu Frankistler de sabetaycı harekete olan benzerliklerinden dolayı not edilmelidir.

Jakob Frank   adındaki haham, 1759'da Polonya'lı yahudilerin kitlesel vaftizini yaptırarak hristiyanlığa döndürmüş.

Bunların dış görünümü hristiyan,

gerçekte Yahudidirler.

Frankistler, “günahın kurtarıcı gücü ” olduğuna inanır.

Bir vaazında, “Sizi gelmiş geçmiş tüm yasalardan, tüm töre, anane ve inançlardan kurtarmaya geldim,” diyor.

Sabetaycı olduğu söylenen kişiler

Sabetaycı olduğu söylenen kişiler bu bilgileri hiç bir zaman doğrulamamıştır.

Türkiye'de Sabetaycı olduğunu söyleyerek resmi makamlara

Musevi olmak üzere başvuran Ilgaz Zorlu 1969 adında tek bir kişi bulunmaktadır

. Resmi rakam bu nedenle bir kişidir. Yayınlanan listerin güvenirliği her zaman sorgulanmıştır.

Bu listeler soyadı benzerliği, kişinin memleketi veya ecdadının memleketi,

gömülen mezarlıklar, kişinin çevresi ve arkadaşlıkları, gittiği okullar, evlilikleri,

Yalçın Küçük  tarafından ortaya atılan isim kuralları onomastik  gibi doğruluğu kolayca sorgulanabilecek ölçütlere göre hazırlanmaktadır.

İsim kuralları teorisine göre Türkiye’de Sabetaycılar isimlerini belli kurallara göre seçmişlerdir:

İbranice  ile Türkçe arasındaki ses benzeşmelerini dikkate alarak

Tevratta  geçen ismin Arapça  ve Türkçe karşılığını alarak

İbranice ve Türkçedeki aynı sessiz harflerden oluşan isimleri yakınsatarak

Soyisimler, bir sonraki jenerasyonda isim olarak seçilerek

Ladino  ve Yiddish  dilindeki Musevi isim ve soyisimlerin Türkçesi kullanilarak

Tevrat’ta varolan isimlerin sonuna -zade, -gil, -han, -oğlu vb. ek getirerekSabataycı mezarlıkları

Sabataycılar gerek ilk dönemde yoğun olarak yaşadıkları Selanik ’te, gerek daha sonraları

Türkiye ’nin basta İstanbul  olmak üzere İzmir  ve Bursa   

gibi şehirlerine yerleştikten sonra ölülerini ayrı mezarlıklara defnetmeyi tercih etmişlerdir.

Selanik’te mahalle olarak da diğer dinlere mensup insanlardan ayrı bir yerleşim düzeni kurmuşlar.

1924  ahali mübadelesi  gereği geldikleri

Türkiye’de de belli merkezlere yoğun olarak ilgi göstermiş ve içe kapanık bütünlüklerini böylece korumaya çalışmışlardır.

Ancak zamanla farklı mahalle ve şehirlere yerleşerek bir nevi fiziki asimilasyona uğramakla birlikte cemaat yapılarını korudukları görülmektedir.

İstanbul’da, Karakaşlar cemaatinin mezarlığı, Üsküdar  Bülbül deresi’nde yer alıyor.

Sabataycılığı sürdürme konusunda diğer cemaatlerden

daha aktif olduğu belirtilen bu cemaatin mezarlık konusunda da hassas davrandığı görülmektedir.

Bülbül deresi mezarlığında az sayıda da olsa bazı Kapancıların yer aldığı belirtiliyor.

Yakubiler  ise Maçka ’daki mezarlığa ölülerini defnetmektedirler.

Yakubilerdin yoğun olarak İzmir’de yasadıkları belirtiliyor.

Kapancılar cemaatinin ise Feriköy  mezarlığında satın almış oldukları ayrı bir bölüme ölülerini defnettikleri biliniyor.

Sabataycıların mezar sekli ve tasların islemesi tamamen farklı.

Genellikle seramik   üzerine çıkartma resim bu mezar taslarında yer alır. Yazıların üslubu da farklılık arz ediyor.

Dikkat çeken nokta ise Ey zair.. diye başlaması.

Araştırmacı Salim Meriç'e göre bu mezarlar şekil olarak da dönem dönem farklılık arz etse de kendilerine özgü Yahudi sembolleri,

Jakin & Boaz sembolleri,

Kabalistik semboller, akasya çiçek islemeleri ve Müslüman mezarlarından farklı geometrik sekil vermeler dikkat çekmektedir.

'Sakladım söylemedim derdimi, gizli tuttum, uyuttum...'

İstanbul'un Üsküdar, Bülbülderesinde dik bir yokuşun başında yer alan,

büyükçe bir mezarlığın içindeki mezar taşlarından birinin üzerinde yazılı bu sözler...

Üzerleri fotoğraflı, kıbleye göre yerleştirilmemiş, ziyaretçilerinden dua veya fatiha istemediklerini yazı ile belirten mezarlardan sadece biri.

Belki de Tevrat'daki "Mesih, bülbüllerin en çok öttüğü yere gelecek" ibaresinden seçtiler burayı kendilerine kabristan olarak.

İnanç ve ayinler

Sabetaycılığın temel dini inanç kaideleri,

Yahudiligin mistik ekollerinden Kabbalistik metodun Levi yorumundan oluşmaktadir

Selanik günlerinde bitişik nizam ve birinden diğerine kolaylıkla geçilebilen evlerde yasayan

bu cemaat efradinin evlerinden birinde yeşil abajurlu lambalarin zayif isigiyla aydinlatilmis gizli toplanti yerleri vardi.

"Kahal" denilen bu yerlerde "Payyetan" adi verilen din ululari tarafindan dualar okunur

ve

"Ab-bet-din" denilen reisler tarafindan vaaz edilirdi.

Bu vaazlarda daima Sabetay'in adi yüceltilirdi. Hem bu mesihin ve hem

Yakup Querido'nun günün birinde ümmetlerini kurtaracaklari inanışı üzerinde israr edilirdi.

Gerek ayinler ve gerekse ritüeller tamamen gizli tutulduğundan bilimsel araştırmalara kaynaklik edebilecek bilgileri elde etmek oldukça zordur.

Sabetaycılık'ın esasları

Selanikli bir Dönme yeleğini tamir ettirmek için bir terziye bırakır.

Yeleğin cebinde İspanyol Yahudicesi ile yazılmış bir belgenin unutulmuş olduğunu gören terzi belgeyi

Journal de Salanique 'in yayın yönetmeni Sadi Levy 'e gösterir.

O da belgenin bir kopyasını hemen kaydeder.

Belge, çok kapalı bir cemaat olan Dönmeler'le ilgili ele geçen ilk yazılı belgelerden biridir. Ve bu belge 1897 yılında Paris'te Şarkiyat Kongresi 'nde tebliğ olarak sunulmuştur. (Bu tebliğin Türkçe metni için Tarih ve Toplum  dergisinin 168. sayısında M. Dannon  imzasıyla yayınlanan çevrisine bakılabilir)

Bu belgede maddeler halinde 'Sabetaycılık'ın gizli esasları ve gizli rituelleri ile ilgili son derece açıklayıcı bilgiler bulunuyor.

Selanikli Dönme'nin cebinden çıkan belge üç bölümden oluşuyor.

Bunlar oruçla ilgili dualar, inançla ilgili esaslar, üçüncüsü ise Sabetaycı bayramlarına ilişkin esasları belirliyor.

Tek ve eşsiz olan ve onun dışında hiçbir benzeri mevcut olmayan yaratıcıya olan imanı korumaya itina göster.

Gerçek mesih olan mesih'ine inan; şanını artıran david'in soyundan gelen senyörümüz,

Kralımız Sabetay Sevi haricinde hiçbir kurtarıcı yoktur.

Ne tanrının ne de mesih'in adına sahte yemin etme, zira senyörün adı ondan alınmıştır ve bu kutsal varlığa saygısızlık edilmez.

Tanrının ve mesih'in adı geçtiği zaman saygı duyulur.

Hemcinsine göre üstün olan doğası nedeniyle her kim olursa olsun ona saygı göstermelidir.

Mesih'in sırrını anlatmak ve incelemek için toplantıdan toplantıya koşuşturulmalıdır.

Onlardan ne kadar nefret ederse etsinler başka ulusların mensuplarını öldürmek için bile olsa kendi aralarında katil olamaz.

16 Kislev  günü herkes bir araya gelir ve herkes mesih'le ilgili başkalarından duyduğunu ve mesih'e olan inancın gizemi hakkında

ne anladıysa yanındakilerine anlatır.

Zina  onlar arasında hüküm süremez. beriya kuralı mevcut olsa bile, buna rağmen hırsızlar yüzünden tedbir almak gerekir.

Yalan şahitlik yapılmaz, mümin olmasalar bile hem cinsine yalan söylenmez ve birbirini ele vermek olmaz.

Türban inancı taşıyan birini, inandığı bir yer bile olsa, zorla bir yere sokulmaya izin verilmez, zira üstat mücadeleciler  gurubuna ait bir kimse eksiksiz bir kalp haliyle ve istençli bir ruhla hiçbir şekilde zorlamadan kendiliğinden oraya girer.

Aralarında kıskançlık yoktur ve kendilerine ait olmayan şeyleri açgözlülük ve hırsla istemezler.

Kislev ayının 16'sındaki bayram büyük sevinçle kutlanır.

Kişiler birbirine karşı iyiliksever ve merhametli olmalıdır ve hemcinsinin istenci için kendi istenci gibi çaba sarf etmelidir.

Her gün gizlice mezamir  okunmalıdır.

Her ayın doğuşu  izlenmelidir ve ayın çehresini güneşle karşı karşıya gelmek üzere çevirmesi ve ay ile güneşin yüz yüze bakmaları 

için dua edilmelidir

Türklerin gözlerini örterek gizleme adetlerine, ramazan  orucu tutmak için, 

ve keza kurban kesmek için sıkışmadıklarına dikkat edilmelidir. 

Gözün gördüğü her şey kusursuz olarak yerine getirilmelidir.

Onlarla evlilik sözleşmesi yapılmamalıdır.

Oğulların sünnetine itina gösterilmelidir ve bunu aziz halkın utancını kaldırmak için yapmalıdır

Gmar Tikun felsefesi

Sabetayizm, "tikun (onarım) felsefesi" adını verdikleri bir felsefeye dayanırlar.

Tikun felsefesine göre, âlemin yaratılışında bir miktar tanrısal ışık (nur) kaynağına geri dönememiştir.

Hatta, fizik dünyanın varlık sebebi de budur.

Bu hapis kalan tanrısal ışıkların kaynağına dönmek ister ancak bunun için sıkışıp kaldığı 'vazonun' kırılması gerekmektedir.

Bu felsefenin sahipleri, bu ışığın kurtarılması görevinin son kurtarıcıya verildiğini düşünmektedirler.

Konunun uzmanları onun fuhuş yaptığı bilinen bir kadınla Sevi'nin evliliğini de tikun felsefesine bağlarlar.

Yazar Ilgaz Zorlu da eserinde "serbest seks" dediği gelenekleri bu felsefeyle ilişkilendirir.

Sabetay Sevi zamanında yahudi yasalarının bazı temel kurallarının kaldırıldığını belirtilmişse de mesihin gelmesi ile beraber

Tevrat hükümleri nin yeniden geri döneceğindi söylemiştir.

Antinomian olarak adlandırılan düşüncede daha yüze bir iyilik için daha küçük günahlar işlemek serbesttir.

Bu düşünce inananlarına iyi-kötü, ahlaklı-ahlaksız, günah-sevap kavramları arasında geçiş yapma serbestisi tanımakta.

Okullar ve kitaplar

Haartz gazetesine göre Türkiye'deki yapılanma 12 gizli kabbalistik okulda eğitim görmüş, 50 Ogan (ruhani lider) dan oluşmaktadır.

Sabatay Sevi’nin taraftarlarina inanç esaslari olarak 18 maddelik bir nizamname biraktigi çesitli kitaplarda yer almaktadir.

Okunan kitaplar 'Zohar', 'Sefer Bahir' ve Sefer 'Yetsira' ve Musa'nın beş kitabı'dır, ancak Talmud okunmaz.

Çocukların okuduğu meşhur dualardan: "Beşamı barohya ilen sabatay sevi, ese sabatay sevi etena dalay mandos" her sabah okunur.

Şemsi Efendi Mektebi , Manastır'da bulunan ve haham Şemsi Efendi  'nin (Şimon Zvi ) kurucusu olduğu şimdiki

Feyziye Mektepleri 'nin öncüsü okuldur.

Bayramlar ve tatiller

Yılın çeşitli günlerinde ve her biri ayrı bir anlam taşıyan 16 tanedir.(Gövsa, Sabatay Sevi)

Bunların içinde en ilginci ise Mart 22’de yani baharın birinci gününde kutlanan Kuzu Bayramı  .

Bu kuzu bayramı hakkında Sabatay zümresi mensuplarından Karakaşzade Rüştü  ,

1924 tarihinde Vakit gazetesi muharririne su izahatı vermişti: Kuzu bayramı 22 Adar’da (Mart) yapılır.

Bu bayram geceye mahsustur. Her sene kuzu eti ilk defa bu bayram münasebeti ile ve hususi merasimle yenir.

Bu merasimde en aşağısı ikisi erkek ikisi kadın olmak şartı ile evli dört kişinin bulunması lazımdır.

Bu çiftlerin sayısı artırılabilir. Kadınlar iyi giyinmiş ve elmaslar ile süslenmiş oldukları halde sofra hizmetinde bulunurlar.

Yemekten sonra biraz eğlenilir ve muayyen zamanda ışıklar söndürülerek karanlıkta kalınır...

Bu bayram vesilesi ile doğacak çocuklar bir nevi kutsiyeti haiz tanınırlar. Ona (Dört Gönül Bayramı) adi verilir. (Gövsa, Sabatay Sevi, S. 64)

İsrail’in ikinci Cumhurbaşkanı (1952-1963) olan tarihçi Itzhak Ben-Zvi (1884-1963),

”The Exiled and the Redeemed” adlı kitabında ”The Sabbateans of Salonica” başlıklı bir bölüme yer vermektedir.

Bu eserde, Sabetaycı kökenli olup, Selanik’ten mübadeleyle gelerek İzmir’e yerleşen ve de gerçek anlamda ihtida eden

Dr. Ismail Eden adındaki şahıstan öğrendiklerini nakletmektedir.

Bu kişiye göre Sabetaycılık hareketi artık tamamen tarihe karışmıştır.

Dr. Eden, ”eş değiştirme merasiminin”

1800’lerde Kapancıların lideri olan Derviş Efendi’nin Kabbalah ve Zohar’ı çarpıtarak yorumlamasıyla başladığını,

1870’lere kadar da (Sultan Abdülaziz dönemine dek) uygulandığını duyduğunu belirtmiştir

. Fakat bu tarihten sonra Kapancılar zümresinde bu adete son verilmiştir.

Kısacası 1683-1800 ile 1870/1900 sonrası bu adet hiçbir Sabetaycı grupta

(Yakubiler, Kapancılar, Karakaşlar)

ya bilinmiyordu ya da uygulanmıyordu.

Sabataycıların kendilerine has 16 bayram ve ayin ayrı olarak diğer

Musevi’lerle müşterek birtakım bayram ve yortular da söz konusu.

Bunlar, Yusuf Bayramı , Meyve bayramı , Fecir bayramı gibi isimlerle anılır.

Ayrıca Sabataycı her grubun da kendi içinde geliştirmiş olduğu bayramlar da var.

Bunlardan Osman Ağa bayramı  en önemlilerindendir.

Karakaşlar grubunun kurucusu Osman Aga, (daha sonra soyadı kanunu çıkınca bu aile fertleri Ogan soyadını almışlardır) için bu ritüel düzenlenir.

Bazı sabetaycılar ortodoks Yahudiler gibi, Şabat (cumartesi) günü iş yapmamak konusunda katı bir tutum sergilemektedirler.