66 : ) GİTAR NEDİR , TARİHÇESİ , NASIL ÇALINIR....? / 03-01-2014

  

 

GİTAR' ın

  TARİHİ

Gitar, parmakla veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen,

yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı türü.

Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler.

Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir.

 

Gitarı andıran bir enstrumanın 1500' den önce,

 

Rönesans sırasında Avrupanın Akdeniz bölgesinde var olduğu bilinmektedir. 13. 14 yüzyıldan kalma betimlemeler
kuş tüyü bir pena ile çalınan "8" şeklinde bir enstrümanın varlığını gösterir. Yine bu döneme ait bazı kaynaklar guittara latina adlı bir latin gitarından bahseder. Gitar için müzik içeren ilk kitapların tarihi 16. yüzyıla kadar uzanır. Bu kitaplarda her üç veya dört teli de "ünison" (aynı sese) bir biçimde akort edilen çiftlerden oluşmak üzere, dört telli bir Gitardan söz edilir.

En alt tel bazen bir oktavlıkbir aralıkla akort edilirken, en üst tel çoğunlukla tektir 16. yüzyılda beş telli Gitarlar da ortaya çıkmıştır İlk gitarlarda sap kafası düz bir şekilde yerleştirilmişti ve akort burguları "friction pegs" arkadan ayarlanıyordu. Bu tip Gitarın klavyesi enstrümanın göğsü ile aynı seviyedeydi ve sekizle on arasında bağırsak ile bağlanarak yapılmış perdeleri "fret" vardı Gövdesi bugünün standartlarına göre daha küçük ve daha az kıvrımlıydı. Sırtı bombeli veya düzdü ve ses deliği "soundhole" dekoratif bir parşömen veya Ağaç işlemeyle kaplanmıştı. Bu tip gitarın kırılgan yapıda olması, değişen modalar, farklılaşan akortlama şekilleri ve metal tellerin kullanımı pek çok enstrümanın yok olmasına veya değişime neden olmuştur.

Klasik Ve Akustik Gitarlar
Klasik ile akustik gitar arasindaki temel fark tellerindedir. Klasik Gitarda ince teller naylon (misina) dan yapilmistir. Kalin teller ise sargilidir. pek üzerine çelik sarimlidirlar Akustik gitarda ise teller tamamen çelikten yapilmistir Tel takiminin incelegine kalinligina göre bazen degisse de genel olarak kalin 4 tel çelik üzerine çelik sarml, ince 2 tel ise sarimsiz çeliktir
Teknik olarak klasik gitarlar parmaklarla, daha dogrusu trnaklarla akustik gitarlar ise pena ile çalinirlar Ancak bu bir kural degildir Bazi gitaristler klasik gitari penayla, akustik gitari parmakla çalarlar. Her iki gitarin da klavye düzenleri ayndr yani notalar ayn sekilde dizilmislerdir.

Klasik ve akustik gitarlar tarz olarak da oldukça farkldrlar. Genelde klasik Gitarla klasik gitar için yazlms parçalar çalnr Klasik gitarin kullanildigi diger tarz ise flamenko'dur Akustik gitarlar genelde rock blues jazz ve bunlarin turevleri müziklerin harmonik yapilarinda yer alirlar Yani akorlardan sorumludurlar Tabi bu arada basta fill'ler (doldurmalar) olmak uzere solo gitar olarak da çokça kullanilirlar Bunun yaninda akustik gitar için pek çok teknik de gelistirilmistir

Gitar,

özellikle gençler arasında beğeniyle kullanılan ve dinlenilen bir müzik aleti.

bir çok kişi gitar çalıyor,

bir çoğu ise gitar çalmayı öğrenip akdeniz akşamları şarkısını seslendirmek istiyor.

gitarda kaç perde ve nota vardır peki?

6 tel var ve bir çok da perde! notalar da 4. perde yok. 4. perde arpej çalışmalarında kullanılan bir perdedir:

Notalar (İnce)
Mi - 1. telin boş çalınması
Fa - 1. telin 1. perdesi
Sol - 1. telin 3. perdesi
Si - 2. telin boş çalınması
Do - 2. telin 1. perdesi
Re - 2. telin 3. perdesi
Sol - 3. telin boş çalınması
La - 3. telin 2. perdesi

Notalar (Kalın)
Re - 4. telin boş çalınması
Mi - 4. telin 2. perdesi
Fa - 4. telin 3. perdesi
La - 5. telin boş çalınması
Si - 5. telin 2. perdesi
Do - 5. telin 3. perdesi
Mi - 6. telin boş çalınması
Fa - 6. telin 1. perdesi
Sol - 6. telin 3. perdesi

 

Elektro Gitar
Elektrogitar çok basit bir tanimla tellerin titresimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrige çeviren ve böylece amplifikatöre baglandiginda yüksek miktarda ses alinabilen gitardir Diger gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve bas olmak üzere üç ana bölümden olusur.
Bu arada bazi elektrogitarlarda bas bulunmayabilmektedir Gitarda gövde manyetikleri sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve tellerin bir ucunun baglandg bölümdür

Teller köprü ad verilen metal bir donanm üstünden geçerek ya gövdeye dogrudan ya da köprünün kendisine baglanmaktadir. Tellerin hemen altinda, köprüyle sap arasinda yer alan, tellerin Mekanik titresimini elektrige çeviren manyetikler, gövdenin içine yerlestirilen Elektronik ses-ton kontrol devresine baglidir.
Bu devre manyetiklerden gelen sinyalin, amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde deisiklik yapmak için kullanilir.

Ayrica yine gövdedeki manyetik seçici Anahtar, sesin rengini deitirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini saglar. Gövdenin sapla birlestigi yerin alt taraf, sapin gövde içindeki perdelerine kolay ulasilmasi için, içeri dogru oyuk olarak yapilabilir (Single Cutaway). Bazi gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir (Double cutaway). Gövdenin sekli, gitar oturarak veya ayakta çalinirken en iyi dengeyi saglayacak sekilde tasarlanir.

 Gitarın ilk atası Orta Asya'da yapılmış olan uddur. İlk başlarda ud gibi olurken Orta Asya'dan göç edip Avrupa'ya giden Orta Doğu Türkleri udu değiştirip başka bir hal almasına neden olmuştur. Gitarın ilk örnekleri İspanya'da ve parmakla çalınırdı.Daha sonra gitara 5 tel takıldı, daha önce sayısı az olan perdeler 10'a çıkarıldı. Teller pesten tize doru "la-re-sol-si-mi" olarak akortlanmaya] başlandı. 18.yy'ın sonlarına doğru pes tarafa kalın bir "mi teli" daha eklenerek tel sayısı 6 ya çıkarıldı.

Daha sonra 19. yy. ortalarında Antonio de Torres enstrümana yeni bir biçim verdi. Enstrümanı daha belirgin bir hale getirdi (büyüttü ). Vidalı burgular takıldı; saptaki perde sayısı (fret arttı; sesi güçlendi, göğüs içindeki balkonlar tek bir merkezden çıkan seslere daha net yön verir oldu.

Daha sonra da gitar şekil olarak değişimlere uğradı. Folk ve caz müziğinde kullanılan gitarlara çelik teller takıldı. 1920 yılında elektro gitar doğdu. Elektro gitar sayesinde gövde rezonans kutusu olmaktan çıkmış enstrümanla dinleyici arasına, amplifikatör denen elektronik bir yükseltici girmiştir. Elektronik gitar doğduktan sonrada Gitarın çeşitleri artmaya başlamıştır.Kendi üzerinde Amplifikatör bulunduran gitarlar,12 telli gitarlar, çiftli gitarlar(üstte 12 telli altta 6-7 telli), 7 telli gitarlar, perdesiz gitarlar, Headless(kafasız) gitarlar çıkmıştır.


 

 

 

Gitar Türleri

 

 • Akustik Gitar


Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasının nedenidir. Bundan dolayı akustik gitar biraz daha sağlam kasaya sahiptir klasik gitardan ağırdır ve tuşe yapısı daha farklıdır.

 

 • Elektro Gitar


Katı ve oyulmamış gövdeye sahip olan elektro gitarda tellerden gelen ses manyetikler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülüp yükselticiye yollanır. Genellikle pena ile çalınır. Manyetiklerin titreşimi algılayabilmesi için çelik tel kullanılır.

Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece amfiye bağlandığında yüksek miktarda ses alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve bas olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu arada bazı elektrogitarlarda bas bulunmayabilmektedir. Gitarda gövde, manyetikleri, sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve tellerin bir ucunun bağlandığı bölümdür. Teller, köprü ad verilen metal bir donanm üstünden geçenek ya gövdeye doğrudan ya da köprünün kendisine bağlanmaktadır. Tellerin hemen altında, köprüyle sap arasında yer alan, tellerin mekanik titreşimini elektriğe çeviren manyetikler, gövdenin içine yerleştirilen elektronik sesi -ton kontrol devresine bağlıdır. Bu devre, manyetiklerden gelen sinyalin, amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ayrıca yine gövdedeki manyetik seçici anahtar, sesin rengini deştirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sağlar. Gövdenin sapla birleştiği yerin alt taraf, sapın gövde içindeki perdelerine kolay ulaşılması için, içeri doğru oyuk olarak yapılabilir (Single Cutaway). Bazı gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir (Double cutaway). Gövdenin sekli, gitar oturarak veya ayakta çalınırken en iyi dengeyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Daha çok rock müzikte kullanılır, çoğu rockçı elektro gitar kullanır.


 

 • Bas Gitar


Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede bas gitar için Fa anahtarı kullanılır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır: 12 telli, 6 telli, 5 telli, perdesiz, kafasız.

 

 • 7 Telli GitarKlasik 6 telli gitarlardan pek bir farkı yoktur.Ancak tek nihai fark en üstte bulunan E (mi) telinden sonra B (si) telinin konulmasıdır. Bu sayede gitarda boş tel dizilimi aşağıdan yukarıya E(ince mi) B (Si) G (Sol) D (Re) A (La) E (Kalın Mi) ve "kalın" B (Si) dir.

 

 • Tarihçesi


Yunan asıllı bir Çerkez olan gitar Luthier'i Yiannis Jurez Barilmeç ( Barilmeç gitar fabrikasının kurucusu) 1982 yılında 7 telli ilk gitarı piyasaya sürmüştür. Telif hakkını kısa bir süre geçmeden dünyaca ünlü gitarları üreten Ibanez firması almıştır ve şu an hala çoğu müzisyenin ilk tercihi olan ibanez RX 24 ve LB 99 modellerini üretmiştir.Yiannis J. Barilmeç 1985 yılında 8 telli ve 1986 yılında 9 telli gitarları da piyasa sürmüştür. Çalınış zorluğu nedeniyle fazla rağbet görmemiştir.Fakat dünya virtiözlerinden örnek vermek gerekirse, Guthrie govan, Robben Ford, Junior Jay Burfy, Joe satriani de dahil olmak üzere birçok ünlü müzisyenin vazgeçilmez ekipmanı haline gelmiştir. 8 ve 9 telli gitar modellerinde ünlü müzisyenlerin kullandığı modeller arasında Barilmeç JJ ,Barilmeç Strat ve Barilmeç Lespal önde gelir.


 

 

 

 

 

 

Klasik gitar

[​IMG]

Klasik gitar, gitar türlerinin en ilkeli ve sadesi olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlar bir boşluk bulunur. Gitarın telleri titreştiğinde gövdenin içinde bulunan hava titreşir ve tek çıkış noktası olan bu yuvarlar boşluktan dışarı ses oalrak geri çıkar. Klasik gitarda; kalın 3 tel, ipek üzerine sarılmış çelik, ince 3 tel ise naylondur. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ eli kullanarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir.
Akustik gitar

[​IMG]

Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması, akustik gitarın klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasını ve sesinin klasik gitardan daha sert ve temiz çıkmasını sağlar. Genellikle akustik gitarların en kalın 4 teli sarımlı çelik, diğer 2 teli ise sarımsız çeliktir. Akustik gitarlar genellikle penayla çalınır. Rock, Blues, vaCaz müzik türlerinde çok kullanılar bir gitar türüdür.
Elektro gitar

[​IMG]

Ana madde: Elektro gitar Elektro gitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları aynıdır. Ek olarak elektro gitar için bir kaç bölüm daha eklenebilir. Bunlar: Tremolo kolu, manyetikler, ses ve bas ayarı, switch... Elektro gitarın bir diğer özelliği ise diğer itar türlerine göre çok daha hızlı çalınabilmesi.
Bas gitar

[​IMG]

Ana madde: Bas gitar Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede bas gitar için Faanahtarı kullanılır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır: genelde 4 telli, 12 telli, 6 telli, 5 telli, perdesiz, kafasız.
Perdesiz gitar

Ana madde: Perdesiz gitar Ara sesleri verebilmek için yapılmıştır. Normal gitara çok benzese de oldukça farklı bir ses rengine sahiptir. Perdesiz gitarı 1976 yılında Erkan OĞUR, Türk müziği seslerine olan ihtiyacı için üretmiştir. Daha sonraları perdesiz elektrik gitar, 8 telli perdesiz gitar, çift saplı elektrik ve klasik perdesiz/perdeli gibi farklı modelleri üretilmiştir.
Lap steel gitar

Hawaii yöresine ait bir gitardır. Gitar 6, 7 ve 9 telli olarak kullanılmaktadır. Gitar çalınırken genellikle kucaktadır. Diğer gitarlardan farklı olarak, fretlere basılarak değil, gitaristin sol eline takdığı bir metal yardımıyla tellere dokunularak çalınır.
Diğer

7 telli gitar

Klasik 6 telli gitarlardan bir farkı yoktur. Tek fark en üstte bulunan E(Mi) telinden sonra B(Si) telinin konulmasıdır. Bu sayede gitarda boş tel dizilimi aşağıdan yukarıya E(ince mi) B(Si) G(Sol) D(Re) A(La) E(Kalın Mi) ve B (kalın Si) olur. Bu standart akort düzenidir. Müzisyenler daha değişik akort düzenleri kullanabilirler.
Weissenborn gitar 

Weissenborn ya da diğer deyişle H. Weissenborn bir tür lap slide gitardır ve Los Angeles'da 1920'ler ve 1930'larda Hermann Weissenborn tarafından üretilmiştir. Yaklaşık olarak 5000'den daha az sayıda orijinal enstrüman üretilmiştir ve kaç tanesinin halen sağlam kaldığı bilinmemektedir. Marka şu anda reprodüksiyon ürünleri için kullanılmaktadır.
 

 

Akort 

6 telli bir gitarın standant akort dizisi:
İnceden kalına doğru E(ince mi) B(Si) G(Sol) D(Re) A(La) ve E(Kalın Mi) dir.
Aşağıda gitarda standart tuner için üstteki sayılar perde numarası olmak üzere nota değerleri verilmiştir.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯ D E♭ E B C C♯ D E♭ E F F♯ G A♭ A B♭ B G A♭ A B♭ B C C♯ D E♭ E F F♯ G D E♭ E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯ D A B♭ B C C♯ D E♭ E F F♯ G A♭ A E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯ D E♭ E Tel numarası Bilimsel nota düzeyi Helmholtz gösterimi Frekans1. tel E4 e' 329.63 Hz 2. tel B3 b 246.94 Hz 3. tel G3 g 196.00 Hz 4. tel D3 d 146.83 Hz 5. tel A2 A 110 Hz 6. tel E2 E 82.41 HzLower tunings(Kalınlaştırma)

Tellerin EADGBE akort dizisinden aynı derecede gevşetilmesiyle oluşan akort dizileri:

 

 • D♯/E♭ tuning : D♯-G♯-C♯-F♯-A♯-D♯ / E♭-A♭-D♭-G♭-B♭-E♭

Bütün teller standart diziden yarım perde gevşetilir. Kullanan müzisyenler : Guns N' Roses, Van Halen, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan ve Alice in Chains

 

 • D tuning : D-G-C-F-A-D

Bütün teller bir tam perde gevşetilir. Kullanan müzisyenler : Death, Dream Theater ve Kreator. Nirvana'nın Come As You Are şarkısında duyulabilir.

 

 • C♯/D♭ tuning - C♯-F♯-B-E-G♯-C♯ / D♭-G♭-B-E-A♭-D♭

Teller 1 ve yarım adım gevşetilir.

 

 • C tuning - C-F-B♭-E♭-G-C / C-F-A♯-D♯-G-C

Teller 2 adım gevşetilir. Kullanan müzisyenler : Queens of the Stone Age, Dethklok, In Flames, Kyuss

 

 • B tuning - B-E-A-D-G♭-B / B-E-A-D-F♯-B

Teller 2 adım ve 1 yarım adım gevşetilir. Kullanan müzisyenler : Entombed, Dismember Five Finger Death Punch Amon Amarth

 

 • A♯/B♭ tuning - A♯-D♯-G♯-C♯-E♯-A♯ / B♭-E♭-A♭-D♭-F-B♭

Teller 3 adım gevşetilir. Kullanan müzisyenler : Dream Theater

 

 • A tuning - A-D-G-C-E-A

Teller 3 adım ve 1 yarım adım gevşetilir.

 

 • G♯/A♭ tuning - G♯-C♯-F♯-B♯-D♯-G♯ / A♭-D♭-G♭-B-E♭-A♭

Teller 4 adım gevşetilir.

 

 • G tuning - G-C-F-A♯-D-G / G-C-F-B♭-D-G

Teller 4 adım ve 1 yarım adım gevşetilir.

 

 • F♯/G♭ tuning - F♯-B-E-A-C♯-F♯ / G♭-B-E-A-D♭-G♭

Teller 5 adım gevşetilir.

 

 • F tuning - F-A♯-D♯-G♯-C-F / F-B♭-E♭-A♭-C-F

Teller 5 adım ve 1 yarım adım gevşetilir.

 

 • Oktav Tuning - E-A-D-G-B-E

Teller 6 adım (bir oktav) gevşetilir. Bir bas gitar ile aynı oktavdır.
 

 

GİTARIN YAPISI VE AKSESUARLAR 

AKORT ALETI : Gitarınızı Standard ölçülerde akort etmek için gerekli bir alettir. 

KAPO : Kapoyla çaldığınız parçanın pozisyonunu bozmadan başka bir tona aktarabilirsiniz. Bu durumda kapo sadece transpoze aletidir demek yanlış olur. 

TEMİZLEYİCİ : Özellikle elektro gitarın sap hariç diğer kısımlarının temizliği için gereklidir. 

MINI-AMFI : Eğer elektro gitarınızı rahatça her yerde çalmak istiyorsanız siz de bir mini-amfi edinin (Tasima kolayligi açisindan). 

AYAKLIK : Gitarına özen gösterenler için. 

PENA : Daha çok elektro ve akustik gitar çalanların kullandığı bir tur mizrapadir. Pena ne kadar sert olursa o kadar iyidir. 

GİTARA BAŞLANGIÇ 

Gitarın nasıl tutulması gerektiği birçok gitar meraklısının ve hatta yıllarca gitar çalışmış olan birçok gitaristin aklına takılmıştır. Çoğu kez de bir sonuca ulaşamamışlardır. Bu aslında hiçte şaşırtıcı değildir. Zira tutuşun kesin kalıplara oturtulması mümkün değildir. En azından insanın anatomik yapısının bir çok farklılıklara yol açacağının düşünülmesi gerekir. Ayrıca bu; boy, kol, bacak uzunluğundan tutunuzda; tırnak yapısına kadar birçok değişkene göre başkalaşım gösterir. Genelde bir çözüm getirmek gereği duyulduğunda tavsiyem mümkün olduğunca doğala sadık kalmak gerekliliğidir. Tüm kaslar rahat olduğunu hissetmelidir. Bunun yanı sıra gitarı istenilen pozisyonda tutabilmek için de fazladan bir gayret sarf edilmemelidir. 

Biraz soyutlamaya gidildiğinde gitarı;uzayda hareketsiz durması gereken bir cisim olarak görebiliriz. ''Aşağı yukarı'' ''Yanlara'' yada ''Öne arkaya'' hareket etmesini kontrol edebilmemiz gerekir. Genelde göğüs bacaklar ve sağ kolun dirseği tüm bu hareketsizliği kolaylıkla sağlar. Bunu en kolay ve rahat şekilde kullanmak; uzun defalarca yapılan özgün deneyimler sonucu gerçekleşebilir. 

Teknik çok önemlidir. Parmakları istenilen şekilde, istenilen süratte ve duyarlılıkta hareket ettirebilme; kontrol edebilme ise amaç olmalıdır. Bunun için kişi kendisini son derece rahat hissetmelidir. Gerek sol, gerekse sağ elin parmak uçları ile ilişki sağlanmalıdır. Sol kol dirseği gövdeye olabildiğince yakın; mümkün olduğunca rahat; omuza dik sarkıtılır. Bu durum, kolun üst kısmı için kuvvet gerekliliğini ortadan kaldırır. Aynı durum sağ kol içinde geçerlidir. İyi bir çalış pozisyonunun bütün amacı çalana gevşek ve uyanık bir pozisyon; emin ve kesin bir uygulama olanağı vermektedir... 

GİTAR YAKININIZDA OLSUN 

Evde veya müsait olduğunuz her yerde, gitarı elinizden bırakmamaya çalışın. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız, sağ elinizle vuruş, sol elinizle tutuş yapacaksınız. Yani akorlari ve tek sesli melodileri sol eliniz belirlerken, sağ eliniz bu notaları sese dönüştüren vuruşları yapacak. Gitara yeni baslarken sol el parmaklarınız acıyabilir fakat zamanla alışacaksınız. 

BAS PARMAĞINIZDAN GÜÇ ALIN 

Akorlari basarken, sol elinizin parmak uçlarını güçlü bastırmalısınız. Böylece daha temiz ve tinlayan bir ses alabilirsiniz. Bunu yaparken, yine ayni elinizin bas parmağından güç almalısınız. Bas parmağınızı, gitar klavyesinin arka kısmına ne kadar sert bastırsanız o kadar temiz ses alırsınız. 

BİLEĞİNİZİ GİTARDAN OLABİLDİĞİNCE UZAK TUTUN 

Bileğinizi gitar klavyesinden uzak tutmak, size parmaklarınız daha rahat kullanma olanak verecektir. Bununla beraber, tellere basan parmaklarınız daha dik ve sert olacak için yine daha temiz ve tını ses almanız sağlayacaktır. 

BAŞPARMAĞINIZ GİTAR KLAVYESİNE TAŞMAMALI 

Televizyonda yada konserlerde bunu yapan gitaristler görseniz de, başlangıçta baş parmağınız klavyenin üstüne taşırmamalısınız. Bu hareket, gitar örenmenizdeki en büyük düşmanınızdır; çünkü bu şekilde ne tellere sert basabilirsiniz, ne de hız kazanabilirsiniz. 

SOL ELİN KULLANILIŞI 

Sol elin içerisindedir küre olduğunu düşünerek dört parmaktan en uzununu, diğer parmaklara göre saptan uzak tutmak; buna karşılık serçe parmağını da diğer parmaklara göre daha yakın tutmak mümkündür. Tabii ki bu tüm ve tek çözüm değildir. Fakat denilebilir ki uygun bir çözüme ulaşabilmek için iyi bir hareket noktasıdır 

SAĞ ELİN KULLANILIŞI 

Sağ el tekniğinin en önemli özelliklerinden birini oluşturur. Uzatılan tırnaklar sesin daha kuvvetli çıkmasını sağlar. Parmakların aktif hareket etmeleri önemlidir. Tellerle ilişkinin çok duyarlı olması gerekir. Parmaklar telleri çekmek yerine onlara vurmalıdır. Parmakların birbirinin hareketini engellememeleri için doğrultularını çok iyi düzenlemek gerekir. Bunun için başparmak doğrultusu ile diğer parmakların doğrultularını birbirine dik iki ayrı doğrultu olarak kabul edilebilir. 


BİLEK VE PARMAKLAR 

Bir klasik gitaristin çalgısının tutuşunun doğruluğu, gitarın klavyesini herhangi bir şekilde sol elle desteklemesi gereksinimini ortadan kaldırır. 

Parmaklar tellerden minimum yükseklikte tutulmalıdır. Parmakların doğal olarak hareket kabiliyeti, gerek boy, gerekse kütle dengesizlikleri vardır. Asıl olan bu dengesizlikleri en aza indirgeyip mümkün olduğunca eşit şartlara getirmektir. 

Mümkün ise parmak ve bileklerinizde az da olsa ağırlık bulundurmayınız. (yüzük, saat, bilezik...) 

SAĞ EL BAŞ PARMAĞI TEKNİĞİ 

Başparmağın doğru kullanımı en önemli teknik özelliklerden biridir. Kötü kullanılan bir başparmak yalnız kendisinin değil, aynı zamanda diğer parmakların serbest hareketine de önemli miktarda engel olur. Daha da kötüsü, ele salınım vererek elin emniyetini bozar. El mümkün olduğu kadar sabit olmalıdır. Hareket bilekten olup, kolun pozisyonunu bozmadan yalnız başparmak ve parmakların hareketine izin vermelidir 

GİTAR TELLERİ 

• En iyi sonucu almak için teller doğru takılmış ve iyi durumda olmalı, gitar ve gitarist için uygun şekilde seçilmelidir. Zayıf entonasyon, akort zorlukları, çınlama ve cızırtılar, ses ile esnekliğin kaybolması gibi pek çok problem eski veya aşınmış tellerle çalmaktan kaynaklanabilir. Teller, kullanım miktarı ve koşullarına uygun şekilde yenilenmelidir. Ter ve kir tellerin ömrünü süratle azaltacaktır. Telleri kullanımdan hemen sonra kuru ve tüy bırakmayan bir bez ile temizlemek bunu engellediği gibi perde ile klavyenin ömrünü de uzatacaktır. Tel yağları paslanmayı önleyerek tellerin ömrünü uzatabilir ancak kullanıldıktan sonra fazlası dikkatle alınmalıdır. Tel yağları naylon tellerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

 

 

 GİTARIN BÖLÜMLERİ 

KULAKLAR: Gitar klavyesinin yada sapının en ucunda bulunan bölüm. Gitar tellerinin bir ucu bu bölüme, diğer ucu ise gitarın "köprü" denen bölümüne bağlanır. Kulaklar, gitarınızı akort etmenize yarar. 

KÖPRÜ: Gövde üzerinde bulunur. Tellerin bağlandığı yerdir. Teller, köprüye, küçük topuzlarla tutturulur. 

KLAVYE: Gitarın sap kısmına denir. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız, klavyeyi sol elinizle tutacaksınız demektir. Akorlar ve notalar klavye üzerinde basılır. 

PERDE: Klavye üzerinde "fred" yada "perde" denilen, kısa ve ince demirler bulunur. Her gitarda ortalama 21-24 perde bulunur. Perdeler notaları belirler. 

PERDE İŞARETLER: Çoğu gitarda, 3.-5.-7.-9.-12.-15.-17. ve 19. perdelerde bulunur. 12. perde her telin 1 oktav incesini verir. 

SES DELİĞİ: Gövde üzerinde bulunan büyük deliktir. Akustik ve Klasik gitarlarda bulunur. Herhangi bir ses düzenine bağlanmayan gitarlarda, ses bu delikten alınır. 

GÖVDE: Gitarın en büyük ve ana bölümüdür. Gövde, gitarınızdan çıkacak sesin tınısını belirler. "Köprü" ve "Ses Deliği" gibi bölümler gövde üzerindedir. Elektro ve başlanabilir diğer gitarlarda, gövde üzerinde bas, tiz ve mid'i belirleyen ayar düğmeleri de bulunur. 


TEMEL GİTAR BİLGİLERİ 

Gitar telleri üstten aşağıya doru ve kalından inceye Mi-La-Re-Sol-Si-Mi olarak dizilir. 6. tel (en üst tel), en kalın teldir. 1. tel (en alt tel), en ince teldir. 12. Perde, her telin 1 oktav incesini verir. 

Tüm enstrümanlar için müzik teorisi aynıdır. Öncelikle bilmeniz gereken nota yapısıdır. Tüm müzikte, toplam 12 nota vardır. Bunların 7si doğal notalardır. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ve Si. Bu notalar sırası ile su harflerle gösterilirler: C, D, E, F, G, A, B. Geriye kalan 5 nota ise ara notalar, yani diyez ve bemollerdir. Diyez #, Bebol de b ile gösterilir. Diyez, önünde bulunduğu notanın bir perde incesini temsil eder. Bemol ise önünde bulunduğu notanın bir perde kalındır. C ve D arası tam perdedir (2 nota arasında bir perde vardır) ve bu iki nota arasında kalan nota C# yada Db olarak gösterilir. 

C ve D arası tam perde olduğu gibi, D ve E arası, F ve G arası, G ve A arası ve A ve B arası da tam perdedir. Fakat E ve F arası yarım perde olduğundan "E#" yada "Fb" diye bir nota yoktur. Ayni şekilde B ve C arası da yarim perdedir ve "B#" yada "Cb" diye bir nota da yoktur. 

Gitar Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar 

Elbette öncelikle sesinden hoşlanacağınız bir enstrüman seçmelisiniz. Sesini duymadan müzik aleti satın almak büyük bir hatadır. Aynı marka iki enstrüman arasında dahi ses farklılığı olacaktır. 

Yapısal olarak iyi bir gitarın, ağacı-malzemesi-işçiliği ile birlikte dikkat edilmesi gereken ana özellikler. 

a) Telleri klavyesinden çok uzak olmamalı, perdelere rahatlıkla basılabilmeli. 

b) En ince perdelerine kadar net bir tını vermeli, parazitli-cızırtılı sesler olmamalı. 

c) Her perde vermesi gereken standart notayı (entonans) verebilmeli. 

d) Akort anahtarları, köprüleri ve varsa kilit sistemleri düzgün ve verimli çalışmalı. 

Gitar Alırken 

Öncelikle gitarla nasıl bir müzik yapacağınıza karar vermeniz önemli. Çünkü değişik gitar çeşitleri var. Başlıcaları 'klasik gitar' 'akustik gitar' 'bas gitar' elektro gitar' gibi... Haluk Levent, Yaşar, Kıraç gibi müzisyenlerin parçalarını çalacağım diyorsanız klasik gitarı tavsiye ediyorum, onunla hem ritm tutabilir, hem de sola çalabilirsiniz, Eğer soloya ağırlık veriyorsanız ve rock müzik soloları sizin zevkinize hitap ediyorsa kesinlikle önce akustik gitarla başlamalısınız. 

Şöyle bir soru duyar gibiyiz. Peki bu gitarlar arasında nasıl bir fark var. Klasik gitar altı telli bir çalgı, üstteki üç kalın tel ipek üzerine sarılmış çelik tellerden, alttaki ince teller ise misine den yapılıyor. Şu soruyu çok geliyor, satıcının bana gösterdiği gitarın bazı telleri naylondu, bu adi bir gitar mıdır? Kesinlikle hayır İşte bu klasik gitardır. Bu gitar sağ el tırnakları ile çalınır. 

Akustik gitarda da altı tel var ve bu tellerin hepsi metalden yapılır. Pena ile çalınır. (saz için mızrap diyorlar). Dediğim gibi ona bence solo daha çok yakışıyor. 

Fiyat konusuna gelince 50 dolarda başlıyor ve sonu yok, milyarlara kadar yükseliyor. Benim tavsiyem 100 milyon civarı da bir gitar sizin işinize yarar. Yeni başlıyorsanız zenginim ben en iyisini alacağım demeyin. Çünkü gitar çalmaya başlayan kişi öğrenirken farkında olmadan onu yıpratır. Birde zamana karşı dayanma süresi var tabii. Teller klavyeye sürekli basınç yaptığı için sap atması dediğimiz olayda gerçekleşecek. En iyisi öğrenince iyi bir gitar alın. 
Peki alırken nelere dikkat edeyim?100 milyon civarında öğrenci gitarları kontraplaktan yapılıyor, ve üzerine parlak vernik atılıyor, ve boyanınca ışıl ışıl oluyor. Ama iyi bir gitar alayım derseniz öncelikle gövdenin ses tablası denilen ön kısmı çam cinslerinden sedir yada ladin den yapılıyor. Gövdenin yan ve arka kısımları gül ağacından yapılıyor.Sapının ön kısmı çok sert bir ağaç olan abonozdan, arka kısmı ise maun ağacından yapılıyor . Bu bahsettiklerim klasik gitar için geçerli, tabiiki yanınızda gitar çalan birinin olması sesi dinleyerek daha iyi bir seçim yapmanızı sağlar. Çünkü aynı model ve parada iki gitarda bile ses farkı olabilir. 

Gitarımızı Kendimiz Nasıl Akort Edebiliriz? 

Başlangıç 5.Tel La 

Genelde akort etmeye 5.tel la dan başlanır. Telefondaki çevir sesi la dır. Yada herhangi bir gitar shop tan la düdüğü alabilirsiniz. Referans olarak la sesini dinledikten sonra 5. tel bu sese uygun akort edilir. Burada müzik kulağı devreye giriyor. 

4. Tel Re 

Sıra 4.tel re telinde. la teli yani beşinci telin beşinci perdesine bastığımızda re sesini alırız. Bu sesle aynı olacak şekilde re teli de akort edilir. 

3. Tel Sol 

Re telinin beşinci perdesi sol sesi verir. Bu sese uygun olarak sol teli akort edilir. 

2.Tel Si 

Sol telinin dördüncü perdesi si sesi verir. Bu sese uygun olarak si telimizde akort edilir. 

1.Tel Mi 

Si telinin beşinci perdesi mi sesi verir. Bu teli de bu sesle aynı olacak şekilde akort ediyoruz. 

6.Tel Kalın Mi 

İstersek ince mi teline uygun olarak akort ederiz. aynı zamanda kalın mi telinin 5. perdesi la sesi olacak şekilde de akort işlemini tamamlarız.
 

 

 

 

 

Şimdi gitarımızı tanımaya başlayalım:

Gitarımız 6 bölümdür.   

1- GÖVDE, 

2- SAP, 

3- PERDELER, 

4- EŞİK veya KÖPRÜ,  

5- BURGULAR; 

6- TELLER
Gitarımızda sesin çıktığı yere GÖVDE denir.

Gitarımızın SAPI üzerinde metal çizgiler bulunur.

Bu metal çizgilerin arasına PERDE denir.

Bu aralıklara (perdelere)basarak sesleri buluruz.

Bu sesleri bulmak için de sol elimizin 4parmağını kullanırız. 

Perdelere tam basmak için tırnaklarımızın kısa olması gerekir.

Sağ elimizde pena dediğimiz üç köşeli yumuşak bir plastik vardır.

Klasik gitar çalanlarda bu pena olmaz.

Biz burada solo gitar dediğimiz tekniği öğrenerek şarkı çalmaya çalışacağız.

Bunun için penamızı sağ elimizin baş ve şahadet parmakları arasında tutarak diğer parmaklarımızı yumruk yapmadan serbest bırakacağız.

Bileğimiz ve avucumuzun arasındaki yumuşak yeri de gitarımızın KÖPRÜ veya EŞİK dediğimiz ve tellerin bağlandığı yere koyacağız.

Sol elimiz ile gitarımızın sapını baş ve şahadet parmaklarımızın arasına alarak çalmaya hazırlanacağız. (bkz. resim 2)

Gitarımızda 6 TEL vardır. 

Gitarımızda 6 telin bağlandığı ve AKORT dediğimiz ince ayarının yapıldığı mekanik bölüme de BURGULAR denir. (bkz. resim 3 , resim 4)

Gitarımızdaki tellerin isimleri şunlardır:

En alttaki  ince mi teli(1)

  alttan ikinci tel   si  teli (2)

  alttan üçüncü tel  sol teli (3) 

 dördüncü tel  re  teli (4) 

beşinci tel  la teli (5) 

en üstteki tel  kalın  mi teli (6) 

imag0074.jpg - 84.87 Kb

Resim. 2  Penamızı ve gitarımızı  tutuş  şekli  ile tellerin görünümü

 

Şunları da ilave edelim:

Gitarımızı sağ dizimizin üzerine koyarak sağ kolumuz ile hafifce göğsümüze bastıralım.

Gitarımızı bir gitar askısı ile boynumuza asarsak, gitarımızın kaymasını önlediği için çok daha kolay çalabiliriz. (bkz. resim 1)

Sol elimizin parmaklarının 1. üst boğumunun tırnağımız ile birleştiği yer  ( parmak uçları) ile basarak çalmalıyız.

Birinci bölümün yumuşak yeri ile çalmayı denemeyin, çalamazsınız.

 

101_3683.jpg - 89.06 Kb

Resim. 3 Tellerin üzerindeki notaların yerleri

1. tel : ince mi teli - 1. perde  fa,  2. perde  fa#,  3. perde  sol,  4. perde  sol#, 5. perde  la

2. tel : si teli - 1.  perde  do,  2.  perde  do#, 3. perde re,  4. perde  re#,  5. perde  mi

3. tel : sol  teli  - 1.  perde  sol#,  2.  perde  la,  3.  perde sib,  4.  perde  si

4. tel : re  teli  - 1. perde  mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#, 5. perde  sol

5. tel : la  teli  - 1.  perde  sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#,  5. perde  re

6. tel : kalın mi teli - 1. perde fa,  2.  perde  fa#, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#, 5. perde  la

Önemli not: 3. tel (sol teli) dışında 5. perdeler aynı zamanda bir alttaki telin akort sesidir. Sol teli üzerinde ise 4. perde 2. tel olan si telinin akort sesidir.

Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını, diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir. Demek oluyor ki, bemol ve diyezler iki temel ses arasında kalan yarım seslerdir.

Bemol  (b)  harfi ile, diyez  ( # )  işareti ile gösterilir.

Örnek: fa diyez, fa notasının yarım ses inceltilmiş halidir.  ( fa# )

mi bemol, mi notasının yarım ses kalın halidir.        ( mi b)

Şunu da hemen ilave edelim: Si ve Mi notaları hariç, her notanın diyezi (#) bir tam ince sesin bemolüdür (b).

si# = do , mi# = fa  tam sesleridir.

Fa# = solb , re# = mib , do# = reb , la# = sib , sol# = lab

Tekrar edersek; 1. telde, 1. perde FA notası, 2. perde FA diyez veya SOL bemol , 3. perde SOL notası, 4. perde SOL # veya LA b , 5. perde LA notası, 6. perde  LA #   veya   Sİ b olarak çalınır.

Şimdi de siz (Resim 3 e bakarak) Sİ , SOL , RE , LA ve KALIN Mi  teli üzerindeki notaların yerlerini tam ses, #  ve b olarak  söyleyin...

Akort: Müzikte seslerin uyumu için yapılan ince ses ayarıdır. Akordu tam olarak yapılmamış bir gitar ile çalmak mümkün olmaz!

Düzgün akort ise yukarda anlatılan  3. telde 4. perdeden, öbür tellerde ise 5. perdeden yapılır.

Mi TELİ İLE (1.tel) KÜÇÜK BiR ÇALIŞMA YAPALIM: (notaların yanındaki sayılar parmakların numarasıdır) Penamız ile bastığımız her nota için ince Mi telini bir kez çalıyoruz.

LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        2 kere

Mi (0) , Mi (0) , FA (1) , FA (1) , SOL (2) , SOL (2) , LA (3)         2 kere

LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        1 kere

(Bu çalışmayı elimiz; net,temiz ve düzgün çalana kadar yapalım. Parmaklarımızın uçlarıyla telin üzerine kuvvetlice basmayı da unutmayalım.)

Şimdi de giriş sayfasındaki videolardan çalma şekline dikkat ediniz.

 

NOTA  BiLGiSi

 


Resim 4: Teller üzerinde notaların yerleri ile burgular

Not: SARI iLE YAZILAN NOTALAR, BiR ALT TELiN AKORT YERiDiR

1. tel : ince mi teli - 1. perde  fa,  2. perde  fa#/solb,  3. perde  sol,  4. perde  sol#/lab, 5. perde  la

2. tel : si teli - 1.  perde  do,  2.  perde  do#/reb, 3. perde re,  4. perde  re#/mib,  5. perde  mi

3. tel : sol  teli  - 1.  perde  sol#/lab,  2.  perde  la,  3.  perde la#/sib,  4.  perde  si

4. tel : re  teli  - 1. perde  re#/mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#/solb, 5. perde  sol

5. tel : la  teli  - 1.  perde  la#/sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#/reb,  5. perde  re

6. tel : kalın mi teli - 1. perde fa,  2.  perde  fa#/solb, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#/lab, 5. perde  la

ŞİMDİ DE YUKARDAKi RESME BAKARAK, GiTARIMIZI ÖNCE AKORT YAPALIM SONRA DA BU ŞARKIYI  (2. tel, si telinden) ÇALMAYA ÇALIŞALIM  (Çalarken notalara doğru parmaklarla basalım)

** Notalara hangi parmaklar ile basmalıyız?

do (1)  -  re (2)  -  mi ( açık mi teli)  -  fa (1)  -  sol (2)

 

 

Not: Notaların altındaki sayılar vuruş değerleridir.

GİTARIMIZDA  AKORLAR

Akor Nedir? Bir müzik aletinde birbirine uyan ikiden fazla sesin aynı anda çalınmasına akor denir.Gitarımızla bir çok akor çalabiliriz. Akor yapabilmek, biraz müzik bilgisi isteyen bir iştir.

Akorların birbirleri ile armoni bakımından uyum sağlaması gerekir.

Genel olarak iki akor grubu vardır:

MAJÖR AKORLAR (M)

MİNÖR AKORLAR (m)

Majör akor (M) harfi ile, Minör akor (m) harfi ile gösterilir.

Örnek: ReM (Re Majör), Rem (Re minör)

MAJÖR İLE MİNÖR AKORLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Majör akorlarının ikinci temel sesini, yarım ses kalınlaştırarak minör akoru yapabiliriz.

Hatırlayalım: Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını, diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir.

Do Majör akorunun başlangıç notası DO, ikinci temel sesi Mi notasıdır.

Örnek: (Do Majör) do,mi,sol,do - (Do minör) do,mib,sol,do

(Re Majör) re,fa#,la,re - (Re minör) re,fa,la,re

Majör akorları daha çok canlı, hareketli ve neşeli müziklerde görülür. (marşlar gibi)

Minör akorları ise daha duygulu ve kulağa biraz daha yumuşak gelen seslerdir. Fakat bu bir kaide değildir.

 
 

MAJÖR AKORLAR:

Do Majör (do,mi,sol,do) gitarda çalarken: sol,do,mi,sol,do,mi olarak basılır.

( C - DUR)

Re Majör (re,fa#,la) gitarda çalarken: kalın la, re,la,re,fa# olarak basılır.

(D - DUR)

Mi Majör (si,mi,sol#,si) gitarda çalarken: kalın mi, si, mi, sol#, si, mi olarak basılır.
(E - DUR)
 
 
Fa Majör (fa,la,do,fa) gitarda çalarken: kalın fa, do, fa, la, do, fa olarak basılır.
(F - DUR)
 
 
Sol Majör (sol,si,re, sol) gitarda çalarken: kalın sol, si, re, sol, si, sol olarak basılır.
(G - DUR)
 
 
La Majör (la, do#, mi, la) gitarda çalarken: kalın mi, la, mi, la, do#, mi olarak basılır.
(A - DUR)
 
 
Si Majör (si, mib, fa#,si ) gitarda çalarken: kalın fa#, si, fa#, si, mib, fa# olarak basılır.
(H - DUR)
 
 
MINÖR  AKORLAR
 
Do minör : (do, mib, sol, do) gitarda; kalın sol, do, sol, do, mib, sol olarak çalınır
(c - moll)
 
 
Re minör : (re, fa, la, re )                                                                            
(d - moll) 
 
 
Mi minör : (mi, si, sol, mi )
(e - moll) 
 
 
Fa minör : (fa, lab, do, fa)
(f - moll) 
 
 
Sol minör : (sol, sib, re, sol)
( g - moll) 
 
 
La minör : (la, do, mi, la)
(a - moll) 
 
 
Si minör : (si, re, fa#, si)
(h - moll) 
 

 

Gitara Giriş

Gitar 20. Yüzyıl boyunca kendini dünyanın en popüler müzik enstrümanı olarak kabul ettirmiştir. Standart gitar 6 telli bir enstrümandır. Zaman içinde değişik soundlar ve farklı müzik türleri için çok sayıda gitar türleri üretilmiştir. Modern gitarı 3 ana sınıfta incelemek mümkündür.

Klasik Gitar

Tarihçesi, türdeşleri ile ele alındığında 16. Yüzyıla hatta öncesine uzanan klasik gitar, İspanyol Flamenco tarzının esas enstrümanı olarak 19. Yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış ve bugünkü şekline kavuşturulmuştur. Modern gitar türlerinin tamamının atasıdır. Ağaç gövde ve ses deliği; ayrıca alt üç telinin naylon türevi olması tipik özelliklerindendir..

[​IMG]

Akustik Gitar

Gövdesinin (kasa) ve ses deliğinin klasik gitara göre daha genişçe olması; tüm tellerin çelik veya türevi olması esas farklılıklarıdır. Amerikan Folk Müziği (Country-Blues) soundu için geliştirilmiş, özgün tınısı ile tüm dünyada gitar müziği içinde yerini almıştır. Daha çok Rock (özellikle slow-rock), Blues ve Folk müziğe yatkın bir soundu vardır.


[​IMG]Elektrik (elektro) Gitar

Standart gitar üzerinde yapılan değişikliklerle biçimini bulan modern bir enstrümandır. Gitarın gövdesine, ses deliğinin bulunması gereken yere konulan manyetik (mikrofon vazifesi gören elektro-mıknatıs) ler sayesinde tel titreşimleri amplifikatöre gönderilir. Özellikle yüksek sesli ve güçlü bir sound için geliştirilmiş, mikrofona ihtiyaç duymaksızın daha geniş alana sesi yaymak üzere biçimlendirilmiştir. 

Les Paul, Leo Fender gibi tasarım ustaları sayesinde 1940' lardan beri üretilmekle birlikte Rock'n Roll ile hayat bulan elektro gitar faktörü, daha sonraları da Jimi Hendrix, Frank Zappa gibi gitarist öncüler tarafından yapısal değişikliklere ve efekt zenginliğine kavuşturlulmaya başlanmıştır. 

Bugün elektro gitar ve efekt soundları tam bir "ses mühendisliği sahası açmıştır. Sınırsız ses varyasyonları performansçıya geniş bir yelpaze sunmaktadır. 

Müziğin her köşesinde kendine yer bulan elektro gitar, özellikle rock, blues ve jazz dan dünya müziğine ulaşan çizgide cazip bir enstrümandır. Akustik ve Klasik gitarların yapısı değiştirlmeden " elektrik " hale getirilenleri olduğu gibi, standart masif gövdeli bir elektro gitar: ses deliği bulunmayan, yekpare ve görece ince kasalı, tüm telleri çelik veya metal türevi olan bir çalgıdır.


[​IMG] 

Nasıl Bir Gitar Almalıyım ?

Sevdiğiniz, yapmak istediğiniz tür müziğe veya özgün arzunuza uygun bir sound sağlayabilecek ve tınısndan hoşlandığınız gitar muhtemelen doğru "gitar türü" seçimidir. Ancak yeni başlayanlar için akustik gitarın çelik ve görece sert tel yapısının, henüz kıvama gelmemiş parmaklar açısından biraz zorlayıcı olacağını belirtmekte fayda var. Tüm gitar çeşitleri genelde aynı çalıma cevap vermekle beraber aslında her tarz için özelleşmiş bir çalış tekniği vardır. 
Yaygın ve yanlış bir inanış, gitar çalmaya "klasik gitar" la başlanması, daha sonra istenirse arzulanan diğer çeşitlere geçilmesi gerekliliğidir. Hayır..! Kesinlikle ne tarz gitar çalmak istiyorsanız onunla başlamalısınız.


[​IMG]

Gitar Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar

Elbette öncelikle sesinden hoşlanacağınız bir enstrüman seçmelisiniz. Sesini duymadan müzik aleti satın almak büyük bir hatadır. Aynı marka iki enstrüman arasında dahi ses farklılığı olacaktır.
Yapısal olarak iyi bir gitarın, ağacı-malzemesi-işçiliği ile birlikte dikkat edilmesi gereken ana özellikler.


a) Telleri klavyesinden çok uzak olmamalı, perdelere rahatlıkla basılabilmeli.

b) En ince perdelerine kadar net bir tını vermeli, parazitli-cızırtılı sesler olmamalı.

c) Her perde vermesi gereken standart notayı (entonans) verebilmeli.

d) Akort anahtarları, köprüleri ve varsa kilit sistemleri düzgün ve verimli çalışmalı.


Gitar alış-verişinde mümkünse bu işte tecrübeli; gitar çalmayı bilen biri ile birlikte almanız gayet iyi olur..

[​IMG] 


Temel Kavramlar

Notaların uluslararası literatürdeki isimlerinin bilinmesi, her yerde nota veya "akor" (aynı anda birden çok notanın tınlatılması) olarak karşınıza bu şekilde çıkacağı için önemlidir.[​IMG]


Gitarda yan yana olan iki perde arası yarım (1/2) sestir. Batı müziğinde kullanılan en dar satndart ses aralığı da budur. 
Aşağıdaki tabloda gitar klavyesi üzerindeki notaları görüyorsunuz. Yazım ve şablon tekniği açısından en kalın tel (E) her zaman en altta olarak resmedilir.[​IMG]Çalma ve tutuş pozisyonları

Sağ el çalış pozisyonlarında parmak veya pena kullanılır. Klasik gitar tekniğinde ve arpejde (akor seslerinin çeşitli düzenlerde ayrı ayrı tınlatılması) genellikle parmak kullanılır. İspanyolca parmak isimlerinin ilk harfleriyle literatüre geçen gösterim; baş parmaktan başlayarak sırasıyla 

Başparmak : P

İşaret : i 

Orta : m

Yüzük : a

olarak isimlendirilir.


Hertürlü gitarı çalarken kullanılan yaygın ve ideal bir yöntem de pena kullanımıdır.


1.Pena doğrudan gitarın gövdesini gösterecek şekilde tutulmalıdır.

[​IMG] · 

2.Pena işaret parmağın ilk boğumunun kenarı ile baş parmağın ilk boğumunun altı arasında tutulur.

[​IMG]
3.Tellere vururken herzaman bir üstten (n) bir alttan (v) vuruş kullanılır. Pena ne çok sıkı ne de çok gevşek tutulmalıdır.

[​IMG]

4.Pena bu şekilde tutulurken sağ kol gitarın gövdesine yaslanabilir. Baş parmağın devamı olan, elin iç kısmı çalınmayan telleri hafifçe hissedecek şekilde yukarı aşağı hareketlenmelidir

[​IMG]

5.Penanın ucu tellere paralel ( veya 15 derece kadar dışa eğimli) tutulmalıdır. Bu hızlı pasajlarda teller arasında akıcı hareketler için en uygun şekildir.

[​IMG]


Nasıl Akort Yapılır

Gitarların akort ayarı genel olarak bir telin seçilen tek bir referans noktasına göre akort edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Gitarın en kalın telinin (E) 5. perdesi la (A) sesi olmalıdır. 440 Hz. lik frekansa sahip bu notayı A sesi akortuna sahip diyapazon, bir tuşlu çalgı veya akortlu olduğuna güvendiğiniz bir başka enstrüman ile sağlayabilirsiniz. Ayrıca normal hatlı bir telefondaki "çevir sinyali" de A-440 Hz. sesine gönül rahatlığı ile akort yapılabilecek derecede yakındır. Piyasada gitarın tüm tellerinin seslerini veren akort düdükleri veya elektronik akort cihazları (tuner) da bulumaktadır.

[​IMG]

En kalın telin 5. perdesi ve hemen altındaki telin boş sesi grafikte görüldüğü üzere "A" notasıdır. Yani en kalın telinin 5. perdesi "A" notası olacak şekilde akortlanmış gitarın, üstten ikinci teli de boş çalındığında aynı sesi vermelidir. Benzer mantıkla kalından inceye doğru tellerinizi, yukarıdaki tabloya uygun akortlayabilirsiniz. Kısaca akortta kalından inceye "beş-boş" metodu geçerlidir. Sadece sol (G) ve si (B) kalın olanın 4. perdesi ince olanın boş çalınması ile eşitelinir "dört-boş”. 

TELLERDEKİ SESLER ( NOTALAR )

Gitarda 3 ü bobin (ipeğe sarılmış ince bakır tel) 3 ü misina 6 tel bulunur. 
Bu teller sırayla şu harflerle ifade edilir.

6-E====================(Mi)
5-A====================(La)
4-D====================(Re)
3-G--------------------(Sol)
2-B--------------------(Si)
1-e--------------------(ince mi)

Ayrıca gitarın klavyesinde (sapında) 20 kadar perde bulunur. 
Bunlardan genelde 12 tanesi kullanılır. İşte yukarıda bahsettiğimiz iki perdede bir ses veya
bir perdede birses değişimi ile kastedilen perdeler bunlardır. Aşağıda Tellerin Üzerlerindeki
Seslerin bir tablosu görülmektedir. Bu tabloda Si ve Mİ den sonra gelen seslerin uzaklığına
dikkatinizi çekerim.

123456789012 (Perde Numaraları)

E F=G=A=BC=D=E
A =BC=D=EF=G=A Belki dikkatinizi çekmiştir
D =EF=G=A=BC=D bütün teller 12. perdede
G -A-BC-D-EF-G kendi seslerine dönüşürler.
B C-D-EF-G-A-B
e F-G-A-BC-D-E 

Bu arada gördüğünüz gibi notaların arasında boşluklar vardır. 
Buralara #(Diez) ve b(Bemol) denir.

# Diez: Sesin 1 perde incelmesi
b Bemol: Sesin 1 perde kalınlaşması  

                                                                              AKORÜç veya daha fazla sesin aynı anda tınlamasına akor denir. 


Her çalgı ile akor çalınamaz. Akor çalabilen çalgıların başında piyano ve gitar gelir. 


Bu çalgılarda aynı anda üç ve üçden fazla ses çalınabilir. 


Bu nedenle gerek piyano ve gerekse gitar çok iyi birer solo çalgı oldukları gibi çok da iyi birer eşlik çalgısıdırlar.


Gitardaki akor kalıplarına geçmeden önce notaların simgelerini öğrenelim.


Notaların karşılığı olan harf simgeleri şöyledir:.[​IMG]Bilindiği gibi Batı Müziğinde iki ana akor vardır. MAJÖR ve MİNÖR. Tek başına bir "C" gördüğümüz zaman bu "Do Majör" akoru demektir. Eğer "C"nin yanında küçük "m" harfi varsa "Cm" bu da "Do minör" demektir.Bu bütün akorlar için geçerlidir.

Gelelim bu ders öğreneceğimiz iki akora: LA MİNÖR(Am) ve Mİ MAJÖR(E)
Am [LA MINOR]


[​IMG]
------------------------------------------------------------------
E [Mi MaJOR]

[​IMG]

 

 


Önce yukarıdaki her iki kalıbı da parmaklarımıza bakmadan hatasız basmaya çalışalım. Tabiki hemen başaramayacaksınız ama sabırla çalışırsanız çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Ancak parmaklarımızın perdelere doğru basmasına, diğer tel ve perdelere de dokunmamasına özen göstermeliyiz. Kolay değil ama çalışarak her şey başarılabilir.


Ödev


[​IMG]

*verdiğim ödevi sabırla yapmaya çalışın,bıkmadan usanmadan sürekli tekrarlayın,sonucu hissedeceksiniz... 

Birinci derste Am ve E akorlarını öğrendik ve bu iki akorun basılışını çok çalıştık.Hiç elimize bakmadan her iki akoru da art arda çalabiliyor olmamız lazım.
Artık sol elimizde sorun kalmadı.Şimdi bu iki akorla yaptığımız çalışmayı biraz renklendirelim.
Sağ elimizle şu ritmi çalmaya çalışalım;


[​IMG]


[​IMG]


Sağ elimizi yukarıdaki ritme iyice alıştırmalıyız.

Akor değişim yerlerinde de duraksama yapmamalıyız.

Bu arada eğer pena kullanıyorsak, penayı çok sıkmamalıyız.

Şimdi yeni bir ritm arayalım;


[​IMG][​IMG] 

Şimdi de yeni bir akor daha öğrenelim.

Bu akorun adı da RE MİNÖR sembolü Dm’ dir.

Bu akor çalınırken en kalın tel olan Mi teline dokunmamaya çalışmalıyız. Bu akorla bildiğiniz akor sayısı üçe çıktı.

Bu üç akorla bile çok sayıda şarkı çalabilecek ve hatta besteler bile yapabileceğiz.

Türk Pop Müziğinde bu üç akor çok sevilir ve kullanılır.
 

Ve şimdi de çok önemli bir ritm öğreneceğiz.

Folk Ritm. Bu ritm ile de bir çok şarkıya eşlik edebilecek ve ritm gitar çalma

mantığını kavrayabileceğiz.

[​IMG]

Ödevimiz ; Am, E ve Dm akorlarını folk ritm eşliğinde art arda sıralamak. Artık parmaklarımız her üç akoru da ezberlemiş olmalı. Geçişleri sayısız kere yapmalıyız ve hiç ümitsizliğe kapılmamalıyız. Boş kaldığınız her an elinize gitarı almalı ve çalışmalısınız. Bir iki ay sonra vereceğiniz küçük konserleri düşünürseniz eminim daha büyük bir hırsla çalışırsınız. Ama çalışmazsanız öğrenmeniz mümkün değil, bunu unutmayın